Hlavička
03/01/2019

Chtějí politici \""zaříznout\"" profesní komory? Rozhodne ministr Vojtěch

Dalekosáhlé následky by mohla mít zdánlivě drobná změna v zákoně o profesních komorách. V lednu možná začne bitva o to, zda má být členství v nich povinné. Revizi zákona chystá ministr zdravotnictví Vojtěch. Dopadla by přinejmenším na lékaře, stomatology a lékárníky.

reklama

reklama

Profesní komory jsou obdobou středověkých cechů, na které vlastně i navazují. Komory dohlížejí a kontrolují výkon vybraných svobodných povolání. Zřizovány jsou proto, že odborníci do svých profesí vidí lépe než státní úředníci a komory tak nahrazují dohled státu. 


Komory neslouží jen svým členům, ale každému v zemi

reklama

V Česku komory kromě lékařů, stomatologů a lékárníků sdružují například také notáře, advokáty, exekutory, veterináře a další profese. U těch nejodbornějších je účast v komorách povinná - ze zákona jde celkem o osm profesních komor v Česku.

Není to samoúčelné - třeba lékařská komora práva svých členů nejen hájí, ale také posuzuje stížnosti pacientů na neodborné a neetické jednání lékařů. Pokud by takoví lékaři nemuseli být v komoře povinně, její názor by je nezajímal a nebylo by je ani možné nijak postihnout, pokud by přímo nespáchali trestný čin.

Revoluce v povinném členství v komorách by proto dopadla na každého z obyvatel země, i když zrovna není lékař, lékárník, stomatolog, notář nebo advokát. Služeb všech těchto profesí totiž tak jako tak lidé občas využívají.


Ministr: Chci diskutovat o povinném členství v komoře

Co se v lednu změní? V tu dobu ještě nepochybně nic, ale je to termín, kdy chce ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zahájit debatu o zákonu o komorách. Podle jeho názoru je zastaralý a potřebuje změnu. \""Rád bych začal diskutovat o povinném členství lékařů v komoře,\"" prozradil v rozhovoru pro časopis Týden.

To ale už z výše uvedených důvodů komora považuje za útok na svoji samotnou existenci. \""Komora bezplatně prošetřuje každý rok tisíce stížností, se kterými se na nás obracejí pacienti a jejich příbuzní. Komora je jedinou institucí, která může lékaře trestat nejenom za odborná, ale i etická provinění. Kdyby nebylo členství lékařů povinné, každý hříšník by z komory prostě vystoupil, my bychom ho nemohli nijak potrestat a on by mohl poškozovat pacienty dál. Zrušení povinného členství nebo nějaké jiné oslabování komory zkrátka rozhodně není v zájmu pacientů,\"" reagoval na ministra prezident lékařské komory Milan Kubek v rozhovoru pro Naše zdravotnictví.


Komory se shodly: Útok na jednoho je útokem na všechny

Na výzvu ministra Vojtěcha se s návrhy změn a připomínkami ozvaly i profesní komory. Ta lékařská, stomatologická a lékárnická jsou zřízeny společným zákonem, a tak mají k sobě logicky nejblíž. Prezidenti všech tří komor se proto dohodli, že nadále budou jednat s ministerstvem zdravotnictví pouze a jedině společně. \""Připraví jeden společný návrh na posílení kompetencí profesních samospráv, který předají ministerstvu,\"" uvedl k jednání prezident ČLK Milan Kubek.

To ale není všechno. Plánovaný atak na postavení komor v zákoně nebývale všechny z nich sjednotil. Celkem dvanáct jejich prezidentů (advokáti, architekti, inženýři, lékaři, lékárníci, stomatologové, exekutoři, auditoři, daňoví poradci, patentoví zástupci, veterináři a notáři) přijalo společné prohlášení.

V něm se mimo jiné poměrně ostře na adresu ministra zdravotnictví a politiků obecně uvádí: \""Profesní komory odmítají účelové politické zásahy do fungování profesních samospráv a upozorňují politickou reprezentaci, že útok na kteroukoliv z komor budou považovat za útok na všechny profesní samosprávy.\""


Na lékařskou komoru neútočí politici poprvé

V případě České lékařské komory to není zdaleka první pokus, jak ji zbavit povinného členství. Nejprve se o to ve Sněmovně v roce 2002 neúspěšně pokusil poslanec Marek Benda (ODS). Podruhé to zkusila v roce 2006 skupina senátorů - ti narazili až o dva roky později na rozhodnutí Ústavního soudu.

Ten jejich návrh zamítl a potvrdil, že povinné členství v komoře je podmínkou pro výkon profese lékaře. Ústavní soudce Jiří Nykodým si tehdy v odůvodnění pomohl příměrem komory (cechu) ke státu. \""Protestuje-li někdo proti povinnému členství v profesní komoře, je to stejné jako by protestoval proti tomu, že je občanem státu, jehož má občanství,\"" napsal tehdy ústavní soudce Nykodým. 


Komora přežila dvě války, zlikvidovali ji až komunisti 

Ve svém zdůvodnění soudce upozornil na zajímavou shodu z historie České lékařské komory. Vznikla už v osmdesátých letech 19. století, dříve než Československý stát. Přetrvala dvě světové války a zanikla až v roce 1950 rozhodnutím komunistického ministra zdravotnictví Josefa Plojhara. Dohled nad lékaři pak převzal stát. Obnovena byla Česká lékařská komora ihned po revoluci. \""Existence profesní samosprávy je do značné míry měřítkem funkční demokracie,\"" uvedl na obhajobu komory ústavní soudce Nykodým.

Samotná komora se přitom některým změnám zákona nebrání. Směřuje ale spíše k posílení své role než k jejímu oslabování. \""Zákon o zdravotnických komorách jistě není dokonalý a my budeme navrhovat změny, které posílí pravomoci profesních samospráv a zlepší jejich fungování. Mezi naše zásadní požadavky bude samozřejmě patřit právo kontrolovat personální vybavení poskytovatelů lékařských služeb a právo ukládat nápravná opatření. Vzhledem k selhávání ministerstva, které nedokáže zajistit dodržování zákona v souvislosti s příchodem zahraničních lékařů, jsme ochotní převzít, obdobně jako komory v Rakousku a Německu, do své gesce rovněž agendu uznávání kvalifikace lékařů cizinců,\"" shodlo se v prosinci představenstvo České lékařské komory.


David Garkisch

Foto: ČLK


reklama

reklama

reklama

reklama