Hlavička
08/01/2018

Co plánuje vláda ANO? \""Rychlé\"" léky, méně pojišťoven, větší platy

Vláda Andreje Babiše schválila a oficiálně představila své programové prohlášení. Ačkoliv jde o menšinovou vládu dosud bez důvěry, plánuje velké změny. Dotknou se i našeho zdraví a zdravotnictví. Kritici ovšem vládě vytýkají, že nemá jasno, kde na své plány vezme peníze.

reklama

reklama

\""Chceme kvalitní, moderní a finančně stabilní veřejnou službu pro občany. Zdravotnictví musí reagovat na hrozby dneška, kterými jsou významný nárůst výskytu chronických chorob a stárnutí populace,\"" zní úvod programového prohlášení vlády v kapitole zdravotnictví.

Jde o konečnou verzi, jejíž náčrt už vláda představila v prosinci. Má velké plány. \""Posílíme transparentnost zdravotnictví a postavení pacienta v celém systému,\"" slibuje v kapitole zdravotnictví. Chystá i změnu systému stanovování cen a úhrad léků, \""aby byl flexibilnější a život zachraňující léky se dostaly dříve k pacientům\"".


reklama

Méně pojišťoven, hodnocení nemocnic

Pro lékaře je důležitou zprávou, že i v programovém prohlášení se slibuje roční pardon pro ty, kteří nevydají povinný elektronický recept. \""Po dobu jednoho roku vyhlásíme toleranční období bez sankcí,\"" tvrdí se v dokumentu. Během té doby vláda slibuje dopracování eReceptu tak, aby plnil slibované funkce - především evidoval a srovnával všechny léky, které pacient užívá. 

Vláda slibuje, že uváží snížení počtu zdravotních pojišťoven, což se shoduje i se staršími návrhy České lékařské komory (ČLK). V programu je také plán hodnocení nemocnic a kontroly kvality péče nebo centrální nákupy. \""Budeme prosazovat postupné navyšování odměňování ve zdravotnictví,\"" slibuje také vláda.


Kde se na to vzít peníze?

Právě fakt, že jde jen o sliby a neexistuje k nim i plán pro navýšení peněz do zdravotnictví už dříve kritizoval prezident České lékařské komory (ČLK) Milan Kubek. \""Chybí tam, jak se dostanou peníze do zdravotnictví. Není tam nic o připojištění, valorizaci platby za státní pojištěnce nebo že by do zdravotnictví měly přijít peníze ze spotřební daně na tabák nebo alkohol,\"" kritizoval Milan Kubek plány vlády. Dokument je podle něj doslova \""odfláknutý a obecný\"". Více si můžete přečíst v článku Kubek: Prohlášení vlády je obecné a odfláknuté. Neříká, kde vezme peníze

Celou kapitolu zdravotnictví z programového prohlášení vlády si můžete přečíst níže. Kompletní prohlášení pak najdete na stránkách vlády.

David Garkisch


Zdravotnictví

Chceme kvalitní, moderní a finančně stabilní veřejnou službu pro občany. Zdravotnictví musí reagovat na hrozby dneška, kterými jsou významný nárůst výskytu chronických chorob a stárnutí populace.

Posílíme transparentnost zdravotnictví a postavení pacienta v celém systému.  Jasně definujeme role jednotlivých aktérů ve zdravotnictví, vytvoříme prostor pro větší konkurenci zdravotních pojišťoven, ze které budou těžit jejich pojištěnci, a posílíme odpovědnost pojišťoven za zajištění hrazených služeb. Změny ve zdravotnictví nelze dělat na jedno volební období, proto budeme všechny zásadní kroky ve zdravotnictví konzultovat s opozicí, ve snaze nalézt maximální možný konsenzus.

Začneme otevřeně zveřejňovat data o hospodaření rezortu a jím přímo řízených nemocnic. Také veškerá rozhodování komisí při Ministerstvu zdravotnictví budou transparentní – jejich rozhodnutí budou vždy řádně zdůvodněna a zveřejněna způsobem, umožňujícím veřejný přístup a obecnou kontrolu včetně zveřejnění na internetu.

U přímo řízených nemocnic zavedeme jasná metodická pravidla pro takzvané zpětné bonusy. Tyto bonusy musí být vždy podloženy smlouvami, řádně zaúčtovány a vykazovány jednotlivým zdravotním pojišťovnám.

Připravíme zákon o regulaci úhrad zdravotnických prostředků, revizi odměňování lékárenské péče a systému stanovování cen a úhrad léků, aby byl flexibilnější a život zachraňující léky se dostaly dříve k pacientům.

Připravíme nový zákon o zdravotních pojišťovnách, který jasně vymezí jejich kompetence, odpovědnost i odpovědnost jednotlivých orgánů, kontrolu ze strany státu a odpolitizuje Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, při zachování její veřejnoprávnosti. Vytvoříme novou koncepci fungování zdravotních pojišťoven včetně umožnění větší konkurence mezi nimi, ze které budou profitovat zejména ti pacienti, kteří o své zdraví aktivně pečují. Otevřeme diskuzi o možnostech zavedení připojištění na služby nehrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Připravíme zákon pro elektronizaci zdravotnictví a bezpečné sdílení dat mezi poskytovateli zdravotní péče. Upravíme legislativu tak, aby bylo možné využívat elektronický recept v plném rozsahu, včetně kontroly lékových interakcí a celkové preskripce pacienta. Po dobu jednoho roku vyhlásíme toleranční období bez sankcí pro praktickou implementaci elektronického receptu do praxe a odstranění chyb. Zvážíme snížení počtu zdravotních pojišťoven.

Nastavíme systém kontroly kvality péče, kterou tím začneme systematicky měřit. Budeme prosazovat finanční motivaci poskytovatelů ke zlepšování zdravotní péče. Informace o kvalitě péče budou dostupné pro pacienty.

Zaměříme se na zlepšení řízení nemocnic v působnosti Ministerstva zdravotnictví a zavedeme centrální nákupy léků a ostatního materiálu, založené na nejlepším poměru ceny a kvality. Rozšíříme kompetence praktických lékařů a posílíme tak využívání primární péče. K tomu podpoříme prevenci a zdravý životní styl a také systémy odměňování těch občanů, kteří pečují o své zdraví.

Podpoříme programy zaměřené na koordinaci péče o chronicky nemocné pacienty a zasadíme se o pokračování reformy psychiatrické péče.

Zavedeme transparentní systém pro vstup nových technologií a výkonů do úhrad z veřejného zdravotního pojištění, založený na principech Health Technology Assessment (HTA). Cílem je posouzení nákladové efektivity tak, aby z veřejného zdravotního pojištění bylo hrazeno jen to, co má skutečný přínos pro pacienta.

Připravíme koncepci dlouhodobé péče s cílem podpořit domácí péči a posílíme smluvní volnost mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče v mantinelech stanovených zákonem a pod kontrolou státu.

Dokončíme revizi úhrad zdravotní péče na bázi Diagnosis-related group (DRG) a zavedeme další motivační úhradové mechanismy tak, aby peníze šly více „za pacientem“.

Zaměříme se na zlepšení pracovních podmínek zdravotnických pracovníků. V případě mladých lékařů připravíme jasnou definici jejich kompetencí a zavedeme systém průběžné evaluace zařízení, která se zabývají vzděláváním lékařů. 

Budeme prosazovat postupné navyšování odměňování ve zdravotnictví.

Provedeme audit administrativní zátěže poskytovatelů zdravotních služeb a zrušíme zbytečné regulace, které nejsou přínosem ani pro lékaře ani pro pacienta.

reklama

reklama

reklama

reklama