Hlavička
05/09/2017

Dopis premiérovi: Vyřešte těchto pět bodů a zachraňte zdravotnictví!

Další dopis České lékařské komory premiérovi a vládě následuje tři měsíce po prvním, který zůstal neoslyšený. Lékaři vyzývají k řešení pěti základních problémů zdravotnictví. Toto je jejich seznam.

reklama

reklama

Lékaři bijí na poplach. Prezident lékařského stavu vyzval premiéra a vládu k urgentnímu řešení krize ve zdravotnictví. Česká lékařská komora v otevřeném dopise označila nejzávažnější problémy a navrhla i způsoby, jak je odstranit. Výzva ale vládu k významné činnosti nedonutila ani po třech měsících.


Prezident ČLK proto premiérovi Bohuslavu Sobotkovi odeslal druhý otevřený dopis. V obou z nich lékařská komora varuje, že už nedokáže občanům garantovat bezpečnost zdravotní péče. Nyní svou výzvu vládě shrnula do pěti nejvýznamnějších bodů, bez jejichž řešení se podle lékařů zdravotnictví neuzdraví, ale bude stále více chátrat.


Lékaři požadují zvýšení výdajů na zdravotnictví, spravedlnost v úhradách zdravotních služeb, zvýšení příjmů zdravotníků, reformu vzdělávání lékařů a zdravotních sester a kontrolu personálního vybavení poskytovatelů zdravotních služeb.

reklama

garToto je celé znění druhého otevřeného dopisu prezidenta ČLK Milana Kubka předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi:Praha 7. 6. 2016


Vážený pane předsedo vlády,


Česká lékařská komora před třemi měsíci začala varovat občany, že jim za současných podmínek již nejsme schopni garantovat bezpečnost zdravotní péče.


Před třemi měsíci jsem Vás také jménem profesní lékařské samosprávy otevřeným dopisem informoval o katastrofální personální situaci v podfinancovaném českém zdravotnictví. Česká lékařská komora před třemi měsíci vyzvala Vaším prostřednictvím vládu ČR k vytvoření realistického plánu pro řešení této krize.


Ačkoliv od zveřejnění naší výzvy uplynulo již čtvrt roku, prakticky nic se nezměnilo. Výdaje na zdravotnictví patří v České republice mezi nejnižší v rámci EU. Nedostatek zdravotníků se nadále prohlubuje. Řada nemocnic je v současnosti personálně zdevastovaná tak, že musí být omezován provoz i na jejich klíčových odděleních. V mnoha městech a obcích občané marně shání praktické lékaře. Kvůli nedostatečným úhradám od zdravotních pojišťoven se stále prodlužují čekací doby na plánovaná vyšetření u ambulantních specialistů. V nemocnicích je systematicky porušován a obcházen zákoník práce, není dodržována ani vyhláška o minimálním personálním vybavení poskytovatelů zdravotních služeb. Komora již zaznamenala dokonce i případy nelegálního zaměstnávání cizinců se spornou kvalifikací.


Česká lékařská komora považuje i nadále za nezbytné, aby Vaše vláda ještě v tomto volebním období řešila minimálně následujících pět problémů:


Zvýšení výdajů na zdravotnictví


– Zdravotnictví je katastrofálně podfinancované a vládou schválená minimální úprava výše platby za tzv. státní pojištěnce nestačí ani na slibovaný růst platů zdravotníků, natož pak na zvýšení příjmů poskytovatelů zdravotních služeb a na profinancování potřebného rozvoje medicíny. Zavedení zdravotní daně na tabák a na alkohol pan ministr Němeček sice veřejně podpořil, ale pokud jsou naše informace správné, tak žádný konkrétní návrh nepředložil. Zákon zajišťující pravidelnou valorizaci platby za tzv. státní pojištěnce vláda neprojednávala.


Spravedlnost v úhradách zdravotních služeb


– V této oblasti se nezměnilo vůbec nic. Zdravotní pojišťovny platí a patrně i nadále budou platit za stejné výkony jednotlivým zdravotnickým zařízením různě. Lepší ohodnocení lidské práce v Seznamu zdravotních výkonů Ministerstvo zdravotnictví nepřipravuje. Se zrušením nespravedlivých regulací v tzv. úhradové vyhlášce a s jejich nahrazením funkčním revizním systémem zdravotních pojišťoven ministerstvo nepočítá. Právo svobodně si volit lékaře a zdravotnické zařízení bude pacientům upíráno i nadále.


Zvýšení příjmů zdravotníků


– Závazek vlády zvýšit tarifní platy zaměstnanců části nemocnic považujeme za krok sice nezbytný, ale nedostatečný. Pokud nebude schválena novela zákoníku práce, která sjednotí pravidla odměňování zaměstnanců v nemocnicích podle tarifních tabulek, pak bude personální devastace zejména regionálních nemocnic pokračovat. Možnost, že by vláda uzavřela s hejtmany jakési memorandum, ve kterém by se kraje zavázaly zvýšit platy v regionálních nemocnicích, nepovažují zdravotníci za řešení již z toho důvodu, že jak pan ministr Němeček, tak Vy osobně jste obdobné memorandum, které s vládou ČR v roce 2011 uzavřely odbory, označili za závazek právně nevymahatelný.


Reforma vzdělávání lékařů a zdravotních sester


– Vláda sice schválila zákon o vzdělávání lékařů, který ČLK považuje za v podstatě přijatelný kompromis, ale Ministerstvo zdravotnictví zároveň vytváří pozměňovací návrhy, které tento kompromis mohou rozbořit. Například realizace plánu, aby lékaři po složení atestace v rámci rezidenčního programu měli povinnost pracovat nejméně pět let ve svém obou v České republice, by zcela spolehlivě vyhnala do ciziny další stovky mladých lékařů hned po škole. Osud obou vzdělávacích zákonů je zkrátka stále nejistý.


Kontrola personálního vybavení poskytovatelů zdravotních služeb


– ČLK nadále navrhuje, že převezme kontrolu personálního vybavení zdravotnických zařízení včetně nemocnic. O tomto svém návrhu jsme jednali s hejtmany i se zástupci starostů. Ministerstvo zdravotnictví však potřebnou novelu zákona o zdravotních službách nepřipravuje.


Vážený pane premiére,


Váš slib, že se budete kritickým stavem našeho zdravotnictví osobně zabývat, vnímali lékaři i ostatní zdravotníci jako důkaz toho, že alespoň Vy osobně jste si vědom závažnosti situace.


Za dostupnost kvalitní a především bezpečné zdravotní péče zodpovídá občanům nejenom ministr zdravotnictví, ale celá vláda. Z toho důvodu jsme Vás také žádali, abyste svolal koaliční jednání s cílem hledat řešení současné krize. Jednání předsedů koaličních stran za účasti ministra zdravotnictví a zástupce hejtmanů se uskutečnilo 3. května a Česká lékařská komora zde měla možnost prezentovat některé své návrhy, za což Vám děkujeme. Výsledkem jednání byl úkol pro pana ministra Němečka připravit plán na řešení krize ve zdravotnictví tak, aby jej mohla vláda do konce měsíce května projednat. Pokud jsou naše informace správné, tak Ministerstvo zdravotnictví žádný smysluplný plán na řešení krize nevytvořilo a vláda ČR žádný materiál neprojednávala.


Uplynulo čtvrt roku a mně nezbývá nic jiného než Vás opět požádat o další osobní intervenci v této věci. Zároveň si Vás tímto otevřeným dopisem dovoluji upozornit, že vedle závazku zajistit stejné úhrady za identické výkony z prostředků veřejného zdravotního pojištění všem poskytovatelům zdravotních služeb nejsou plněny ani další podstatné body programového prohlášení Vaší vlády. Jedná se například o přijetí zákona o neziskových nemocnicích nebo o striktní oddělení vlastnictví zdravotních pojišťoven a zdravotnických zařízení.


Vážený pane premiére,


Zdravotnictví volá o pomoc a Česká lékařská komora budou i nadále pokračovat v informační kampani, jejímž cílem je varovat občany a ukazovat pravdivý obraz českého zdravotnictví.


S uctivým pozdravem


MUDr. Milan Kubek


prezident České lékařské komory


reklama

reklama

reklama

reklama