Hlavička
05/12/2017

Dopis senátorům: Zastavte eRecept včas, žádají lékaři, lékárníci i zubaři

S prosbou o pomoc se dnes na všechny senátory obrátili zástupci českých lékařů, stomatologů a lékárníků. Žádají je, aby ve středu v Senátu podpořili zastavení povinného elektronického receptu. Přinášíme plný text jejich dopisu, který objasňuje námitky proti eReceptu.

reklama

reklama

Od počátku příštího roku by měl podle zákona každý lékař i stomatolog povinně vystavovat elektronický recept. V opačném případě ho čeká pokuta až dva miliony korun. Lékaři i lékárníci proti této povinnosti urputně protestují.

Nikdo z nich se nestaví proti existenci elektronického receptu, ale proti tomu, aby bylo jeho vydávání povinné. Navzdory slibům a rokům vývoje neumí elektronický recept prakticky nic z toho, co jeho autoři lékařům i pacientům slibovali. Nesrovnává užívané léky, nevaruje před jejich kombinacemi nebo nadužíváním. 


reklama

Lékaři: eRecept nic nepřináší, jen zbytečnou administrativu

Lékaři si stěžují, že jim jen přibyde zbytečná administrativní a finanční zátěž. Mnoho z nich už proto kvůli eReceptu a povinnému EET oznámilo ukončení svých praxí. Kritici navíc upozorňují na možné zneužití osobních údajů pacientů, na to, že systém není prověřený zátežovými testy a neexistuje k němu záložní alternativa. 

Česká lékařská komora (ČLK) proto vyzvala všechny lékaře, aby pacientům předepisovali léky jakýmkoli možným způsobem. Komora povinný eRecept označuje za neuvážený experiment, který nesmí ohrozit dostupnost lékařské péče. \""Budeme bránit všechny své členy, kteří by se dostali do problémů kvůli tomu, že předepíší pacientovi lege artis potřebný lék klasickým způsobem. Budeme hájit lékaře, kteří v souladu s etickými imperativy svého povolání upřednostní zájmy pacientů, všemi dostupnými právními prostředky. Nebudeme litovat peněz ani námahy. Je to principiální otázka,\"" přislíbil lékařům i veřejnosti prezident ČLK Milan Kubek.


Lékárníci: Je to nevyzkoušený polotovar bez přidané hodnoty

K dopisu doručenému dnes senátorům se připojili i lékárníci. Ani oni nesouhlasí s povinným eReceptem, i když upozorňují, že pokroku se jinak nebrání. Tento systém ale podle nich žádná pozitiva nepřináší. 

\""Využití moderních IT technologií musí dynamicky pokračovat ve všech oblastech zdravotnictví a státní správy. Jinak nebude možné garantovat kvalitnější a bezpečnější léčbu pacientů za přiměřených nákladů. Není ale možné, aby nám všem stát jako povinný vnucoval systém, který je nedostatečně vyzkoušeným polotovarem bez jakékoli významnější přidané hodnoty,\"" prohlásil prezident České lékárnické komory Lubomír Chudoba.


Zubaři: Nesmysl, který zaplatí každý pacient

Stomatologové označili povinný eRecept ve svém případě rovnou za nesmysl. Za pravdu jim v tom dává i ministerstvo zdravotnictví. Zubaři totiž vydávají jen minimum receptů a náklady na elektronický recept se jim nepokryjí. Zaplatí je tedy pacient.

\""U stomatologů i ministerstvo souhlasilo, že při 100 nebo 200 receptech ročně je povinný eRecept nesmysl, který nekryje úhrada receptu. Každý pacient, vesměs bez receptu, tak zaplatí o 10 korun při návštěvě ze svého navíc. Někdo se jich měl zeptat anebo jako v Estonsku dát k dispozici systém lékařům bez dalších nákladů,\"" vysvětlil prezident České stomatologické komory Roman Šmucler.

Lékaři, stomatologové i lékárníci žádají o zastavení povinnosti vydávat elektronické recepty. Záležet bude na zítřejším postoji senátorů, ale i na tom, jestli zastavení eReceptu do konce roku stihnou projednat noví poslanci ve Sněmovně.

Návrh na poslední chvíli podalo devět senátorů, především z ČSSD (a KDU-ČSL, Starostové, KSČM a Severočeši), v čele se senátorem Vladimírem Plačkem. Autoři novely také upozorňují na to, že kvůli povinnému eReceptu hrozí ukončení mnoha lékařských praxí.


Plný text dnešního dopisu České lékařské komory, České stomatologické komory a České lékárnické komory senátorům:


Vážená paní senátorko, vážený pane senátore,

Jako představitelé lékařů, stomatologů a lékárníků dlouhodobě a opakovaně upozorňujeme na nebezpečí vyplývající  ze zavedení povinné elektronické preskripce od 1.1.2018. Zároveň vysvětlujeme, že nejsme zásadně proti elektronizaci zdravotnictví, ovšem za předpokladu, že nám usnadní práci, omezení zbytečnou administrativu a ušetří čas, který bychom mohli věnovat odborné práci a svým pacientům. Samozřejmostí z našeho pohledu musí být zároveň zajištění osobních údajů a bezpečnosti celého systému. 

Státním ústavem pro kontrolu léčiv připravený systém elektronických receptů bohužel nesplňuje podmínky, na jejichž základě by bylo možno ospravedlnit jeho povinného vymáhání. Naopak. Je nám vnucováno polovičaté řešení, které v předložené podobě nepřináší žádnou přidanou hodnotu pacientům ani zdravotnickým profesionálům. Neumožní nám využít poznatky o aktuální farmakoterapii jednotlivých pacientů a pouze zvyšuje naši administrativní zátěž. Jedná se navíc o systém v praxi dostatečně neprověřený zátěžovými testy. A pro případ jakékoli havárie, ať již způsobené výpadkem Centrálního úložiště nebo kolapsem internetového připojení, není připravena spolehlivá náhradní varianta zajišťující plošnou funkčnost systému předepisování a výdeje léčivých přípravků. 

Naše profesní samosprávy v zájmu bezpečnosti pacientů trvají na stanovisku, že elektronické recepty musí i po 1.1.2018 zůstat pouze nepovinnou možností. Pacient musí mít právo elektronický recept odmítnout, aniž by byl trestán tím, že mu bude odpírána potřebná lékařská péče. Lékaři, kteří z nejrůznějších důvodů nemohou elektronické recepty vystavovat, musí mít právo i nadále vykonávat svoji praxi a vystavovat svým pacientům recepty klasickým způsobem.  Elektronické recepty připravené Státním ústavem pro kontrolu léčiv nepřináší zdravotníkům, zdravotním pojišťovnám a především ani pacientům prospěch, který by vyvážil hrozící pokles dostupnosti lékařské péče způsobený nuceným uzavřením řady privátních lékařských praxí. Upozorňujeme, že toto nebezpečí hrozí zejména na venkově, kde již v současnosti je pro pacienty lékařská péče špatně dostupná.

Vážená paní senátorko, vážený pane senátore,

dovolujeme si vás tímto požádat o pomoc. V této chvíli prosíme o podporu přijetí senátního návrhu zákona senátorů Vladimíra Plačka, Milady Emmerové, Evy Sykové, Aleny Šromové, Boženy Sekaninové, Lubomíra France, Jiřího Voseckého, Jaroslava Doubravy a Václava Homolky, kterým se mění zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších zákonů.

v úctě

v Praze, dne 4. 12. 2017

MUDr. Milan Kubek - prezident, Česká lékařská komora

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. - prezident, Česká stomatologická komora

PharmDr. Lubomír Chudoba - prezident, Česká lékárnická komora   


reklama

reklama

reklama

reklama