Efekt zákazu kouření v restauracích: kuřáci kouří méně a chtějí více přestat

První studie, která sledovala chování kuřáků před a po přijetí tzv. protikuřáckého zákona, ukázala několik zajímavých výsledků. Stručně řečeno, kuřáci buď nechtějí, nebo nestihnou tolik cigaret jako dřív. A navíc je zákaz více motivuje k úvahám, že s cigaretami přestanou.

Tak jednoduché to ale s novou studií není. Sami její autoři přiznávají, že byla příliš malá, aby se dala vztáhnout na celou populaci. Adiktologové, odborníci na léčbu závislostí, při ní sledovali 131 kuřáků z pěti pražských ordinací praktických lékařů. 

Začali s tím loni před zavedením zákazu kouření v restauracích a pokračovali pak i na podzim. Výsledky poté srovnali. „Unikátní je ta studie právě v tom, že jsme zachytili skupinu kuřáků před i po zavedení nového zákona,„“ řekl Našemu zdravotnictví adiktolog Adam Kulhánek.


O tři cigarety na den méně

Výsledky skutečně ukázaly, že se některé zvyky, chování i postoje kuřáků změnily. Výrazně přibylo například kouření na ulici, jak potvrdili respondenti. Všichni sledovaní také v průměru snížili počet vykouřených cigaret o tři denně. Fakt, že studii nelze jednoduše vztáhnout na celou populaci, ale dokládá zpráva Ministerstva financí. Podle ní naopak loni počet prodaných krabiček cigaret mírně vzrostl. Sice „jen“ o 34 milionů na celkovou více než miliardu, ale přesto je to růst.

Autorem studie je Centrum pro výzkum a prevenci užívání tabáku, které vzniká na Klinice adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Jeho příští studie kuřáků má být podstatně větší.

Přesto současná studie ukazuje i další očekávatelné výsledky. Patří mezi ně fakt, že vyhánění kuřáků s cigaretou z restaurací v nich vyvolává větší motivaci s kouřením přestat. Nejdůležitějším důvodem, proč přestat, ale u 80 procent kuřáků je stále obava o své zdraví. 


Přestávat svépomocí je nejhorší varianta

Zajímavé a pro odborníky důležité je, že naprostá většina kuřáků k odvykání přistupuje absolutně nejhůř – snaží se přestat sami, svépomocí. Uvedlo to celých 70 procent ze sledovaných lidí.

„Přestávat svépomocí je ta nejhorší možná volba. Dokážou to jen čtyři procenta kuřáků, a navíc až na čtvrtý až šestý pokus,“ uvedl adiktolog Adam Kulhánek. Náhradní nikotin při odvykání použije asi 19 procent kuřáků, devět procent spoléhá na podporu rodiny. A jen čtyři procenta závislých vyhledají adiktologa, lékaře nebo si při odvykání pomohou léky. Úspěšnost při odvykání kouření je přitom přesně opačná. Rapidně se zvyšuje s pomocí lékaře, terapeuta a s nasazením léků, které fungují lépe než náhradní nikotinová terapie. 

Cílem nového Centra pro výzkum a prevenci užívání tabáku je proto i vývoj metod, jak oslovit více kuřáků, kteří by se svou závislostí chtěli přestat. „Naším cílem je vznik komplexního systému, který má co nabídnout také méně motivovaným a nerozhodnutým pacientům i těm s komplikacemi, které vyžadují individuální přístup a delší a intenzivnější péči,“ vysvětlil přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN Michal Miovský.


Smutná čísla o kouření

Kouření je největší závislostí Čechů. Oddává se mu 2,2 milionu lidí. A to i přes to, že vědí, že jim kouření zkracuje život a vystavuje je vyššímu riziku vážných nemocí. Každý rok v Česku zemře na následky kouření 15 až 16 tisíc lidí. Náklady na léčbu následků kouření pak dosahují 100 miliard ročně. 

Od zavedení zákazu kouření v restauracích uplyne koncem května rok. Přesto už čelil a dosud čelí útokům mezi poslanci, v Senátu i u Ústavního soudu. Více v článku: Ústavní soud podržel zákaz kouření v restauracích. Není to základní právo.

Zákaz kouření v restauracích už přitom šetří lidské životy a zdraví. Zákaz jen za první půlrok snížil počet hospitalizovaných pacientů o deset tisíc. Konkrétně ubylo 13 procent hospitalizovaných pacientů (do 60 let) s infarkty, 16 procent lidí s anginou pectoris, 15 procent lidí s ischemickou chorobou srdeční a 11 procent lidí s astmatem. Výsledky potvrdil i Úřad zdravotnických informací a statistiky ČR. Více v článku: Fakta a mýty o protikuřáckém zákonu. Bojuje se o kuřárny v restauracích.

David Garkisch

Foto: Flickr.com (CC BY 2.0)


Anketa

Vadí vám zákaz kouření v restauracích?

Celkem hlasovalo 41 čtenářů.
Zrušit vztah ke komentáři

Mohlo by vás také zajímat