Hlavička
21/09/2017

Hasiči pomohou, ale záchranku nenahradí

Podobně jako policisté, strážníci nebo členové horské služby se nyní do sítě tzv. first responderů zapojují také hasiči. I oni tak mohou být v nouzi vysláni jako záchranáři.

reklama

reklama

Memorandum o zapojení jednotek požární ochrany v oblasti přednemocniční péče formou plánované pomoci na vyžádání podepsali dne 17. 3. 2017 v Praze Marek Slabý, prezident AZZS, Jana Vildumetzová, předsedkyně AKČR, a Drahomír Ryba, generální ředitel HZS.

Memorandum bylo vytvořeno kvůli využívání dobrovolných i profesionálních jednotek hasičů jako tzv. first responderů pro ZZS, zpravidla vybavených automatickým externím defibrilátorem. 

Sítě first responderů jsou vytvářeny v oblastech s delší dobou dojezdu ZZS, kde je v místě základna SDH nebo HZS. Rozhodně však nenahrazují plošné pokrytí základnami ZZS. Jednotky vybrané konkrétní ZZS jsou proškoleny a vysílány v případě potřeby zdravotnickým operačním střediskem ZZS na místo události, zpravidla zástavy oběhu, z důvodu časného zahájení KPR. Po příjezdu posádky ZZS na místo události tato přebírá veškeré aktivity.

reklama

Jde o deklaratorní dokument, který umožňuje zdravotnické záchranné službě aktivovat tyto složky řízené Ministerstvem vnitra za jiným účelem, než jsou zřízeny, tak, aby jejich aktivace a činnost byly v souladu s platnou legislativou. 

Síť first responderů je vytvářena zejména z důvodu časného zahájení KPR u rozpoznané zástavy oběhu a je budována především v zájmu pacienta, nikoli ZZS. First respondent je školen k poskytování poučené laické první pomoci a KPR a v žádném případě není určen k tomu, aby nahradil lékařský nebo nelékařský personál ZZS, není oprávněn provádět jiné úkony a na místo události jej vysílá operační středisko ZZS.

Práva a povinnosti posádek ZZS nejsou memorandem nijak dotčeny a dokument jim neukládá žádnou povinnost nad rámec jejich pracovní náplně. Obdobným způsobem jsou již dlouhá léta využíváni členové Horské služby (se kterými mají jednotlivé ZZS smlouvy) nebo příslušníci MP či PČR. Memorandum je podepsáno za zřizovatele ZZS Asociací krajů, za provozovatele Asociací zdravotnických záchranných služeb a za Hasičský záchranný sbor ČR jeho generálním ředitelem.

Plné znění memoranda viz www.azzs.cz. MUDr. Marek Slabý, MBA, prezident AZZS ČR

(Vyšlo v časopise ČLK Tempus Medicorum, 5/2017)

reklama

reklama

reklama

reklama