Hlavička
24/04/2018

Hrozí nám nekvalitní zdravotnictví, kde se ani nedomluvíte česky

Pacienti si to neuvědomují, ale péče o ně se potichu zhoršuje. Chybí lůžka, zavírají se oddělení, personál je přetížený, čekací doby se mnohde prodlužují. Veřejně na to upozornili lékaři z Královéhradeckého kraje. Vyzývají k řešení ministerstvo, pojišťovny, kraj i nemocnice.

reklama

reklama

Na doslova \""neúnosnou\"" situaci upozornila Krajská rada České lékařské komory. Konstatuje, že v kraji je nedostatek akutních lůžek a jsou kvůli tomu zavírána celá oddělení. Problémy v nemocnicích se pak podle rady přenášejí i do ambulantní péče. Naše zdravotnictví přináší rozhovor s jedním z autorů výzvy.


Bez volného lůžka i plicní ventilace...

reklama

V prohlášení (viz níže) se popisuje situace, kdy lékaři v nemocnici začínají službu s naprosto plným oddělením nebo třeba bez volného lůžka s plicní ventilací. Ačkoliv nejde o vinu lékařů, jsou to oni, kdo v tu chvíli nesou odpovědnost a musí improvizovat. 

\""Takováto stresová situace je dále pro lékaře neúnosná. Vzhledem k tomu, že jde o situaci krizovou a v čase se prohlubující, je nutno zvažovat řešení v kategorii krizových,\"" vyzývá krajská rada ČLK. 


Lékaři i sestry utíkají, nových mnoho není

Ačkoliv lékaři upozorňují na krajský problém, jeho kořeny jsou podle nich celostátní. \""Jde o nedostatek zdravotních sester a lékařů. Důvody jsou všeobecně známé: Špatný vzdělávací systém, nedostatečné finanční a společenské ohodnocení, obecný nedostatek financí v resortu, vysoké nároky na vzdělání, odpovědnost, nedostatečná právní ochrana,\"" pojmenoval příčiny v rozhovoru pro Naše zdravotnictví (viz níže) předseda Okresního sdružení ČLK v Hradci Králové Eduard Havel.

Výzva lékařů se obrací nejen na kraj, ale oslovuje i zdravotní pojišťovny, potažmo ministerstvo zdravotnictví a také nemocnice či velké poskytovatele zdravotní péče. \""Vyzýváme proto všechny zúčastněné k iniciativě v zaujetí potřebných kroků,\"" uvedl Eduard Havel, předseda Okresního sdružení ČLK. Pro Naše zdravotnictví poskytl následující rozhovor.


Ve své výzvě tvrdíte, že se situace s akutními lůžky v kraji vyhrotila. Jak je to tedy s akutními lůžky u vás teď?

Oficiální čísla k dispozici nemáme, v kraji došlo k plánované redukci lůžek před několika lety. V současné době se uzavírky týkají jednotlivých stanic či částí oddělení. V Královéhradeckém kraji poskytuje akutní lůžkovou péči Fakultní nemocnice v Hradci Králové a dále nemocnice v Náchodě, Trutnově, Jičíně, Rychnově nad Kněžnou a Dvoře Králové n. Labem. Špatná situace se po roce zásadně nezměnila.

Kde je nejhorší? Máte nějaký příklad, kde bylo například uzavřené celé oddělení?

Můžu dokumentovat situaci ve fakultní nemocnici – periodické zavírání jednotlivých stanic na chirurgické klinice, redukce lůžek na metabolické jednotce intenzivní péče a podobně. Uvědomte si ale, co to znamená uzavření byť jen jednoho lůžka na jednotce intenzivní péče. Chirugická klinika měla uzavřena dvě lůžka  jednotky intenzivní péče jeden a půl roku. S přihlédnutím na průměrnou ošetřovací dobu to znamená, že nemohlo být léčeno řádově 150 pacientů.

Jaký je hlavní důvod, příčina tohoto stavu?

Nedostatek zdravotních sester a lékařů. Důvody jsou všeobecně známé: Špatný vzdělávací systém, nedostatečné finanční a společenské ohodnocení, obecný nedostatek financí v resortu, vysoké nároky na vzdělání, odpovědnost, nedostatečná právní ochrana atd.  Důležité je ale zdůraznit, že to není důsledek krátkodobých změn, ale dlouhodobý vývoj, takže lidé v resortu chybí a není jednoduché je kvalitně připravit.

V prohlášení uvádíte, že je nutné uvažovat kategorii krizových řešení. Oslovili jste někoho konkrétně? 

Prohlášení bylo adresované hejtmanovi Královéhradeckého kraje Jiřímu Štěpánovi a radnímu pro zdravotnictví Aleši Cabicarovi. O prohlášení byl informován i ředitel fakultní nemocnice Vladimír Palička, který již na prohlášení reagoval s poděkováním a přislíbením provedení auditu na jednotlivých odděleních nemocnice. 

Tvrdíte, že že veřejnost není o krizové situaci dostatečně informována? Proč tomu tak je?

Není chloubou vedení nemocnic, že uzavírají lůžka, přestože důvody můžou být objektivní. Zavřená lůžka znamenají finanční úsporu.

Co tedy navrhujete a jaká opatření považujete za nejdůležitější? Teď, okamžitě...

V rámci kraje se můžeme pokusit o větší spolupráci mezi jednotlivými nemocnicemi a fakultní nemocnicí. Většina efektivních opatření by ale měla vycházet z ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven.

To zásadní je změna v přístupu k problému. Dosud nemocnice musí řešit situaci v duchu – můžeme poskytnout jen péči v objemu, na který máme technické a personální vybavení a která nám bude zaplacena. Změna postoje by znamenala musíme poskytnout péči, která je potřeba.

Prvním problém je zaplatit tuto péči, druhým problémem je, že bude muset být odvedena menším počtem odborných zdravotníků do doby, než se podaří počet lékařů a sester navýšit,  vzdělat nové, doučit příchozí, motivovat k návratu ty, co odešli. 

Kdo by měl teď jako první reagovat? Kraj? Ministerstvo zdravotnictví? Fakultní nemocnice?

Jistěže všichni. Ale znamená to opravdu vybočit z nastavených pravidel. 

Vnímáte i ve vašem kraji tendenci nahrazovat neobsazená místa lékařů cizinci, zejména z Ukrajiny? Alespoň před tím ve své výzvě varujete.

Nejde o masivní jev. Někteří patří mezi vzdělané a rychle adaptované lékaře, kteří se dobře zapracovali. Problémové případy ale existují. 

Pokud nebude situace řešena, co podle vás hrozí a kdy?

Podle mého názoru to je dlouhodobý proces úpadku kvality českého zdravotnictví personální devastací. Takže žádné skokové zhroucení. Co nastane? Nejspíše velké rozdíly v kvalitě poskytované péče. S trochou nadsázky tu budou špičková centra s omezenou kapacitou, jejichž úspěchy budou plnit stránky novin a televize. A na druhé straně nekvalitní globální síť zdravotnických zařízení, kde bude problém domluvit se i česky.

David Garkisch

Foto: Wikimedia Commons 2.0, Tanakawho 


Prohlášení předsedů okresních sdružení České lékařské komory Královéhradeckého kraje

Dne 4.4.2018 se sešla v Hradci Králové Krajská rada České lékařské komory Královéhradeckého kraje a vydává toto prohlášení.

V posledních měsících se vyhrotila situace s nedostatkem akutních lůžek v rámci Královéhradeckého kraje. Z důvodu personálního nedostatku zdravotních sester a lékařů jsou, byť někde jen přechodně, redukována lůžka na nemocničních odděleních, či zavírána celá oddělení. Míra omezení v nemocniční péči vytváří nestandardní prostředí pro poskytování zdravotní péče. Problémy nemocniční péče se přenášejí i do péče ambulantní.  

Nedostatečná kapacita akutních lůžek přináší značnou stresovou zátěž pro lékaře příjmových ambulancí, urgentního příjmu nemocnic a sloužící lékaře jednotek intenzivní péče. Není výjimkou situace, kdy služba v nemocnici začíná bez volného lůžka s možností umělé plicní ventilace, či s plně obsazenými standardními odděleními. Přestože je nedostatek zdravotnického personálu v nemocnicích důsledkem společenským ekonomickým a organizačním, za rozhodování v konkrétní situaci je odpovědný vždy konkrétní lékař. 

Veřejnost o dané situaci není adekvátně informovaná a požadavky pacientů a jejich příbuzných na danou situaci ohledy neberou. Vedení zdravotnických zařízení zavírání lůžek nezveřejňuje, v situaci paušálních plateb menší objem vykonané práce či práce méně finančně náročná přináší nemocnici úsporu. Vytrácí se odpovědnost za zdravotní péči v daném regionu a odpovědnost nemocnic se omezuje na nemocné, toliko již do péče  přijaté.

Takováto stresová situace je dále pro lékaře neúnosná. Vzhledem k tomu, že jde o situaci krizovou a v čase se prohlubující je nutno zvažovat řešení v kategorii krizových. Ta můžou vzniknout společným úsilím Krajského úřadu, velkých poskytovatelů zdravotní péče a zdravotních pojišťoven. Vyzýváme proto všechny zúčastněné k iniciativě v zaujetí potřebných kroků.

Královéhradeckému kraji chybí ucelená koncepce zdravotní péče, která by přispěla k jednoznačnému určení povinností a kompetencí v poskytování zdravotní péče. Vnímáme nutnost užšího propojení regionálních nemocnic navzájem a s fakultní nemocnicí. Potřebujeme koordinovanou síť nemocničních zařízení celého Královéhradeckého kraje s jasnými povinnostmi a kompetencemi v zajištění zdravotní péče tak, aby pacienti měli důvěru v jednotlivá zařízení s vědomím možnosti přesunu na jiné pracoviště podle stupně závažnosti stavu.

V této souvislosti varujeme před řešením personální krize v zaměstnávání lékařů z jiných zemí bez prověření odborných a jazykových znalostí. Jde o medicínsky riskantní postupy, které stres vedoucích lékařů oddělení zvyšují a v očích veřejnosti prestiž zařízení snižují.

Je třeba vytvářet podmínky pro jednodenní péči v chirurgických oborech a tuto službu s důvěryhodnými subjekty urychleně nasmlouvat. V Hradci Králové chybí lůžka následné péče zejména v oblasti intenzivní a ošetřovatelské. Je třeba „uvolnit ruce“ lékařům a zdravotním sestrám pro zdravotnickou práci, omezit administrativu a zbytné výkaznictví.

Nadále má smysl vytvářet finanční pobídky pro nastupující lékaře a zdravotní sestry. Stabilizovat perspektivní pracovníky na odpovědných místech poskytovatelů zdravotní péče. Zaměřit se na benefity pro zdravotníky, aby neopouštěli práci ve zdravotnictví. Zvyšovat prestiž zdravotnických povolání. Finanční pobídky je třeba zaměřit i na lékaře, kteří odešli pracovat do zahraničí. V návratu jim leckdy brání počáteční investice do bydlení, mobility a ztráta kontinuity ve vzdělávání vlastním i vzdělávání jejich dětí.

V neposlední řadě pro vlastní ochranu zdravotníků žádáme informovat pravdivě a otevřeně veřejnost o personální situaci poskytovatelů zdravotní péče.

Jako předsedové okresních sdružení České lékařské komory jsme připraveni dle svých znalostí a možností reformním krokům napomáhat.


MUDr. Eduard Havel, Ph.D.

Předseda Okresního sdružení ČLK v Hradci Králové

MUDr. Václav Hanka

Předseda Okresního sdružení ČLK v Náchodě

MUDr. Miroslav Végsö

Předseda Okresního sdružení ČLK v Rychnově nad Kněžnou

MUDr. Pavel Konopásek

Předseda Okresního sdružení ČLK v Jičíně

MUDr. Richard Ferkl

Předseda Okresního sdružení ČLK v Trutnově


reklama

reklama

reklama

reklama