Hlavička
20/12/2017

Kubek: Prohlášení vlády je obecné a odfláknuté. Neříká, kde vezme peníze

Nová vláda zveřejnila své programové prohlášení a s ním i své plány se zdravotnictvím. Někde se protínají s přáním lékařů, ale podle jejich prezidenta Milana Kubka chybí programu pro zdravotnictví zásadní odpovědi na otázku, jak do zdravotnictví přivést víc peněz.

reklama

reklama

Menšinová vláda ANO Andreje Babiše představila své programové prohlášení. Věnuje se v něm pochopitelně i zdravotnictví, které za ANO povede jednatřicetiletý Adam Vojtěch. Některé své plány už prozradil a vyvolaly znepokojení, dalšími výroky zase urazil lékaře a musel je vysvětlovat. Více například v článku: Co čekat od nového ministra zdravotnictví? Chce rušit nemocnice

Nicméně nyní je i pro něj závazné programové prohlášení vlády. Ta v jeho resortu chystá - zatím alespoň na papíře - významné kroky a změny. Celý text prohlášení týkajícího se zdravotnictví najdete na konci tohoto článku.


reklama

Žádné pokuty za nevydaný eRecept, slibuje vláda

V některých bodech vychází programové prohlášení lékařům vstříc. Například jasně uvádí, že celý rok nebudou padat žádné pokuty lékařům, kteří nevydají povinný elektronický recept: \""Po dobu jednoho roku vyhlásíme toleranční období bez sankcí pro praktickou implementaci elektronického receptu do praxe a odstranění chyb.\"" 

Lékaři sice požadují úplné zrušení této povinnosti, ale přesto tím vláda celý projekt významně odsouvá, ne-li potápí. O jeho dalším dvouletém odkladu má navíc jednat kabinet i Sněmovna. Více zde: Senát vyslyšel lékaře! Chce odklad povinného eReceptu o dva roky

Kromě toho nová vláda ale slibuje, že elektronický recept dopracuje \""v plném rozsahu\"", aby uměl to, co bylo původně slibováno a chybí mu - kontrolu vzájemného působení léků, které pacient bere a přehled o všech z nich. 

Pro šéfa komory lékařů Milana Kubka to nicméně nezní nijak přesvědčivě komora podle něj považuje dosavadní elektronizaci zdravotnictví a povinné elektronické recepty za experimenty. \""Stát by měl začít s elektronizací u sebe,\"" řekl prezident ČLK Milan Kubek v rozhovoru pro ČTK


Snížíme počet pojišťoven, shoduje se vláda s lékaři

Vláda chce také snížit počet zdravotních pojišťoven - respektive připouští alespoň úvahu o tom. I to se shoduje s dřívějšími návrhy lékařů prostřednictvím jejich lékařské komory (ČLK). Ta navrhovala sloučení Všeobecné zdravotní pojišťovny, Vojenské zdravotní pojišťovny a Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra, které všechny patří státu.

\""Peníze, které se ušetří na režijních nákladech, by měly jít na vybudování fungujícího revizního systému zdravotních pojišťoven,\"" řekl k těmto plánům vlády prezident lékařské komory Milan Kubek.

Prezident ČLK ale už nesouhlasí s poznámkou, že vláda \""odpolitizuje Všeobecnou zdravotní pojišťovnu\"". Kubek varuje, před tím, aby stát ztratil kontrolu nad VZP tím, že by její vedení předal například zástupcům velkých zaměstnavatelů nebo jiným \""odborníkům\"".


Kubek: Program vlády ke zdravotnictví je obecný a odfláknutý

Obecně prezident lékařské komory programové prohlášení ke zdravotnictví strhal. Podle něj neobsahuje nic o tom, jak chce stát do zdravotnictví přivést další peníze, které jsou nutně potřeba. 

\""Chybí tam, jak se dostanou peníze do zdravotnictví. Není tam nic o připojištění, valorizaci platby za státní pojištěnce nebo že by do zdravotnictví měly přijít peníze ze spotřební daně na tabák nebo alkohol,\"" kritizoval Milan Kubek ve svém vyjádření pro ČTK. Dokument je podle něj doslova \""odfláknutý a obecný\"".

Vláda dále slibuje \""posílení transparentnosti\"" zdravotnictví i postavení pacienta. Chce vyvolat cenovou konkurenci mezi pojišťovnami, aby z toho měli výhody pacienti, kteří o své zdraví pečují. Plánuje také \""systematicky měřit\"" kvalitu péče, k čemuž je prezident lékařské komory také skeptický. Podle něj je to jednoduchý slib, který je ale obtížné realizovat. Nemocnice totiž podle něj nelze snadno srovnávat.

David Garkisch


Část oficiálního programového prohlášení menšinové vlády Andreje Babiše k oblasti zdravotnictví:


Zdravotnictví

Chceme kvalitní, moderní a finančně stabilní veřejnou službu pro občany. Zdravotnictví musí reagovat na hrozby dneška, kterými jsou významný nárůst výskytu chronických chorob a stárnutí populace.

Posílíme transparentnost zdravotnictví a postavení pacienta v celém systému.  Jasně definujeme role jednotlivých aktérů ve zdravotnictví, vytvoříme prostor pro větší konkurenci zdravotních pojišťoven, ze které budou těžit jejich pojištěnci, a posílíme odpovědnost pojišťoven za zajištění hrazených služeb. Změny ve zdravotnictví nelze dělat na jedno volební období, proto budeme všechny zásadní kroky ve zdravotnictví konzultovat s opozicí, ve snaze nalézt maximální možný konsenzus.

Začneme otevřeně zveřejňovat data o hospodaření rezortu a jím přímo řízených nemocnic. Také veškerá rozhodování komisí při Ministerstvu zdravotnictví budou transparentní – jejich rozhodnutí budou vždy řádně zdůvodněna a zveřejněna způsobem, umožňujícím veřejný přístup a obecnou kontrolu včetně zveřejnění na internetu.

U přímo řízených nemocnic zavedeme jasná metodická pravidla pro takzvané zpětné bonusy. Tyto bonusy musí být vždy podloženy smlouvami, řádně zaúčtovány a vykazovány jednotlivým zdravotním pojišťovnám.

Připravíme zákon o regulaci úhrad zdravotnických prostředků, revizi odměňování lékárenské péče a systému stanovování cen a úhrad léků, aby byl flexibilnější a život zachraňující léky se dostaly dříve k pacientům.

Připravíme nový zákon o zdravotních pojišťovnách, který jasně vymezí jejich kompetence, odpovědnost i odpovědnost jednotlivých orgánů, kontrolu ze strany státu a odpolitizuje Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, při zachování její veřejnoprávnosti. Vytvoříme novou koncepci fungování zdravotních pojišťoven včetně umožnění cenové konkurence mezi nimi, ze které budou profitovat zejména ti pacienti, kteří o své zdraví aktivně pečují.

Připravíme zákon pro elektronizaci zdravotnictví a bezpečné sdílení dat mezi poskytovateli zdravotní péče. Upravíme legislativu tak, aby bylo možné využívat elektronický recept v plném rozsahu, včetně kontroly lékových interakcí a celkové preskripce pacienta. Po dobu jednoho roku vyhlásíme toleranční období bez sankcí pro praktickou implementaci elektronického receptu do praxe a odstranění chyb. Zvážíme snížení počtu zdravotních pojišťoven.

Nastavíme systém kontroly kvality péče, kterou tím začneme systematicky měřit. Budeme prosazovat finanční motivaci poskytovatelů ke zlepšování zdravotní péče. Informace o kvalitě péče budou dostupné pro pacienty.

Zaměříme se na zlepšení řízení nemocnic v působnosti Ministerstva zdravotnictví a zavedeme centrální nákupy léků a ostatního materiálu, založené na nejlepším poměru ceny a kvality. Rozšíříme kompetence praktických lékařů a posílíme tak využívání primární péče. K tomu podpoříme prevenci a zdravý životní styl a také systémy odměňování těch občanů, kteří pečují o své zdraví.

Podpoříme programy zaměřené na koordinaci péče o chronicky nemocné pacienty a zasadíme se o pokračování reformy psychiatrické péče.

Zavedeme transparentní systém pro vstup nových technologií a výkonů do úhrad z veřejného zdravotního pojištění, založený na principech Health Technology Assessment (HTA). Cílem je posouzení nákladové efektivity tak, aby z veřejného zdravotního pojištění bylo hrazeno jen to, co má skutečný přínos pro pacienta.

Připravíme koncepci dlouhodobé péče s cílem podpořit domácí péči a posílíme smluvní volnost mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče v mantinelech stanovených zákonem a pod kontrolou státu.

Dokončíme revizi úhrad zdravotní péče na bázi Diagnosis-related group (DRG) a zavedeme další motivační úhradové mechanismy tak, aby peníze šly více „za pacientem“.

Zlepšíme pracovní podmínky mladých lékařů, připravíme jasnou definici jejich kompetencí a zavedeme systém průběžné evaluace zařízení, která se zabývají vzděláváním lékařů. 

Budeme prosazovat postupné navyšování odměňování zejména mladých lékařů a zdravotních sester.

Provedeme audit administrativní zátěže poskytovatelů zdravotních služeb a zrušíme zbytečné regulace, které nejsou přínosem ani pro lékaře ani pro pacienta.


reklama

reklama

reklama

reklama