Hlavička
15/08/2019

Kubek: Zdravotnictví se rozpadá, ministerstvo lže a ignoruje problémy

Ministerstvo zdravotnictví selhává, neřeší problémy, a dokonce lže. Porušování zákona funguje jako systém, lékařů ubývá, nahrazují je cizinci bez zkoušek a péči táhne svou obětavostí zbývající personál, shrnul stav zdravotnictví prezident lékařské komory Milan Kubek.

reklama

reklama

Ve svém komentáři (viz níže) prezident Kubek ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a jeho resort nijak nešetří. Podle něj ministerstvo funguje spíše jako PR agentura, ale ve skutečnosti operuje nereálnými sliby a prezentuje falešné iluze.

Kubek to dokládá i čísly – například o úbytku praktických nebo dětských lékařů a mizení ambulancí. Řešením je podle něj jen více peněz pro zdravotnictví, a ty ho přitom vlastně neopustily, ale leží na účtech zdravotních pojišťoven.


reklama

Ministr odejde, my zdravotníci tu zůstaneme

„Pokud současně se změnou úhrad nepošlou pojišťovny do nemocnic více peněz, nic se k lepšímu nezmění. Naši pacienti dostávají stále lepší zdravotní péči, než by odpovídalo tomu, co za ni pojišťovny a stát platí. A je také pravda, že řada z nich si toho vůbec neváží. Toto však není zásluha žádného z ministrů zdravotnictví. Systém funguje jednak díky obrovské vlastní setrvačnosti, ale především díky obětavosti tisíců lékařů a dalších zdravotníků, kteří se i v nepříznivých podmínkách stále snaží kvalitně pracovat,“ říká v nejnovějším komentáři časopisu lékařské komory Tempus medicorum prezident Milan Kubek.

Tvrdě se opřel do ministra Vojtěcha i kvůli jeho výroku, že se platy českých lékařů a sester vyrovnaly průměru EU. „Nebýt přesčasové práce, vypadaly by statistiky úplně jinak. Před problémy strká ministr Vojtěch hlavu do písku a konstruktivní kritiku považuje za akt nepřátelství. Zatímco on po dokončení své mise vymění zdravotnictví za jiné působiště, my zdravotníci se budeme muset o pacienty starat dál. Proto nemůžeme mlčet,“ píše v komentáři Milan Kubek.


(gar)

Ilustrační foto: Flickr.com, Mike LaCon (CC BY-SA 2.0)


________________________


Milan Kubek: Ministerstvo zdravotnictví nepracuje


Ministerstvo zdravotnictví spíše než jako nejvyšší orgán státní správy zodpovídající za zajištění dostupnosti kvalitní a bezpečné zdravotní péče pro občany funguje jako PR agentura. Plány a záměry jsou prezentovány jako realita, což možná stačí spřáteleným či věci neznalým novinářům, ale odborná veřejnost je zděšena tím, jak se zdravotnictví rozpadá.

Příkladem zavádějícího mediálního výstupu je informace o tom, že „lékařské fakulty dostanou navíc 7 miliard korun“. Vzhledem k tomu, že se tak má stát během následujících 11 let, je skutečná finanční podpora zcela nedostatečná.

Jiným příkladem takové „mediální“ politiky je reforma primární péče. Nereprezentativní pracovní skupina vytvořila dokument \""Reforma primární péče\"", který ostatní poskytovatelé zdravotních služeb, jimž ministr nedovolil se na přípravě spolupodílet, odmítají, a nemá tedy šanci na realizaci, přesto je materiál novinářům prezentován jako hotová reforma.


Ignorování problémů a zabývání se nepodstatnými detaily

Namísto řešení skutečných problémů, jakým je bezpochyby porušování platných právních předpisů ve zdravotnictví, se personálně zdevastované ministerstvo, kterému schází odborníci – lékaři, prezentuje nepodstatnými detaily. Mám na mysli například sdílený lékový záznam pacienta nebo úhradu léčebného konopí z veřejného zdravotního pojištění. Tyto marginálie, jakkoliv mediálně nafouklé, opravdu naše zdravotnictví nezachrání.


Podpora primární péče – pouze slova

Podpora primární péče je podle slov ministra Vojtěcha jeho prioritou. Neustále klesající počet praktických lékařů a praktických lékařů pro děti ohrožuje zejména na venkově dostupnost primární péče. Dotační programy ministerstva i zdravotních pojišťoven pro praktické lékaře jsou však nedostatečné a celková výše finanční podpory je zanedbatelná. Rozpad sítě lékařské pohotovostní služby ministerstvo rovněž nezajímá.

V roce 2018 bylo uzavřeno 386 ordinací praktických lékařů a naproti tomu vzniklo 316 ordinací. Ze 70 ordinací zaniklých bez náhrady bylo 42 v obcích do 2000 obyvatel.

V roce 2018 bylo uzavřeno 153 ordinací praktických lékařů pro děti a dorost a naproti tomu vzniklo 91 ordinací. Ze 62 ordinací zaniklých bez náhrady bylo 29 v obcích do 2000 obyvatel.


Podceňování ambulantní specializované péče

Podpora pro praktické lékaře je sice nevýznamná, ale problém zhoršující se dostupnosti ambulantní specializované péče ministerstvo neřeší vůbec. Podle údajů zdravotních pojišťoven zůstává 5 až 10 procent práce ambulantních specialistů nezaplaceno, na účtech zdravotních pojišťoven se přitom hromadí miliardy. Důsledkem jsou prodlužující se čekací lhůty na odborná vyšetření.

Ministerstvo je pod vlivem lobby farmaceutických firem. Zatímco nárůst výdajů za tzv. centrové (drahé) léky v nemocnicích je extrémní, úhrady ambulantní péče rostou mnohem pomaleji. 


Nereálné sliby a falešné iluze 

Ministr zdravotnictví do omrzení opakuje staré sliby, jako že projekt „DRG restart“ bude „zázračným“ řešením financování lůžkové péče. Každému je však jasné, že pokud současně se změnou úhrad nepošlou pojišťovny do nemocnic více peněz, nic se k lepšímu nezmění.

Podobně falešnou iluzí jsou přehnané naděje vkládané do elektronizace zdravotnictví, která sama o sobě rovněž není cestou k vyřešení našich problémů. Pokud je, tak jako elektronické recepty, prosazována silou, může být naopak zcela kontraproduktivní.

Ministr zdravotnictví se rovněž ani slovem nezastal soukromých lékařů, na které uvalí Ministerstvo financí povinnost elektronické evidence tržeb bez ohledu na skutečnost, že u lékařů, kteří pracují na smlouvy se zdravotními pojišťovnami, a jejichž hotovostní příjmy jsou tedy marginální, nemá EET pro stát žádný fiskální význam. Jen buzerace a další náklady.


Promarněná šance

Je pravda, že naši pacienti dostávají stále lepší zdravotní péči, než by odpovídalo tomu, co za ni pojišťovny a stát platí, a je také pravda, že řada z nich si toho vůbec neváží. Toto však není zásluha žádného z ministrů zdravotnictví. Systém funguje jednak díky obrovské vlastní setrvačnosti, ale především díky obětavosti tisíců lékařů a dalších zdravotníků, kteří se i v nepříznivých podmínkách stále snaží kvalitně pracovat.

Mezi zdravotníky však roste oprávněná frustrace. Ukazuje se, že navzdory proklamacím se ve zdravotnictví nic podstatného nemění. Působení ministra Vojtěcha v čele resortu nelze hodnotit jinak než jako zklamané naděje a promarněnou šanci využít dobu ekonomické prosperity k prosazení systémových změn, či alespoň elementární spravedlnosti v úhradách zdravotní péče a platbách na zdravotní pojištění.

– Za stejné výkony dostávají zdravotnická zařízení stále rozdílné úhrady.

– Seznam zdravotních výkonů se nekultivuje a pojišťovny jej při úhradách nerespektují.

– Zákon o pravidelné valorizaci platby za státní pojištěnce neexistuje.

– Zdravotní daň na tabák a alkohol se nechystá.

– Podíl výdajů na zdravotnictví na HDP klesá pod 7 % (asi 6,8 %) na rozdíl od vyspělých států EU, kde přesahuje 9 %.

– K regulaci spotřeby zdravotních služeb pojišťovny a stát stále zneužívají soukromé lékaře.


Porušování právních předpisů jako systém

Plošné porušování zákoníku práce v nemocnicích trvá a ministerstvo mate veřejnost zavádějícími informacemi o příjmech zdravotníků. Zdánlivě vysoké platy přitom pobírají lékaři pouze díky nezákonné přesčasové práci.

Prohlášení ministra Vojtěcha, že „platy lékařů a sester se vyrovnaly průměru EU“, je sprostá lež. Nebýt nezákonné přesčasové práce, vypadaly by statistiky úplně jinak. Při zhruba 3% inflaci a všeobecném nárůstu platů a mezd je naopak zvýšení tarifních platů kvalifikovaných lékařů o pouhá 2 % výsměchem.

Nelegální práce cizinců bez aprobačních zkoušek v nemocnicích pokračuje a ministerstvo stále torpidně odmítá komoře sdělovat informace potřebné k výkonu kontrolní činnosti.


S komorou ministerstvo nespolupracuje

Ministerstvo zdravotnictví nespolupracuje s lékařskou komorou a za zády profesní samosprávy jedná s organizacemi, které jsou méně reprezentativní a nemají odvahu či zájem na problémy upozorňovat.

Veškeré návrhy a připomínky komory jsou ignorovány či odmítány. Před problémy strká ministr Vojtěch hlavu do písku a konstruktivní kritiku považuje za akt nepřátelství. Zatímco on po dokončení své mise vymění zdravotnictví za jiné působiště, my zdravotníci se budeme muset o pacienty starat dál. Proto nemůžeme mlčet.


Milan Kubekreklama

reklama

reklama

reklama