Hlavička
29/09/2020

Lékaři a zdravotníci: Je šokující, že na naše ocenění nejsou peníze

V době sílící epidemie závisí fungování země do značné míry na zdravotnících. Nepřekvapivě na nich pak závisí i lidské životy. Lékařské a zdravotnické odbory v předvečer jednání o penězích ve zdravotnictví upozornily na fakt, že se s oceněním této práce moc nepočítá.

reklama

reklama

Sdělení zástupců lékařů a zdravotníků je ovšem mnohem širší a týká se i současné situace s nákazou koronavirem. Odbory varují před zahlcením nemocnic nebo nákazou zdravotnického personálu, které by mělo podobné důsledky (více v článku Počty nakažených zdravotníků znovu vyskočily. Aktuálně jich je 1 500). Pro takové případy navrhují i řešení - oslovit mediky a studenty zdravotnických škol nebo dokonce bývalý personál nemocnic, aby byly tyto síly v případě pohotovosti k dispozici. Navrhují také dohodu o spolupráci s Červeným křížem pro horší časy. (Celý text prohlášení viz níže.)


Jak dopadne úhradová vyhláška?

reklama

Ve středu se mají zástupci zdravotnických a lékařských odborů setkat s ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou, aby spolu jednali o platech (resp. úhradové vyhlášce) pro lékaře, sestry a další zdravotníky na příští rok.

Ve své výzvě upozorňují, že v situaci, kdy od jara stojí fungování státu na bedrech přetížených zdravotníků, s nimi vláda a ministerstvo zdravotnictví zachází jinak než například s učiteli. Ti mají přislíbený růst platů o 9 procent, zatímco úhradová vyhláška žádnou podobnou podmínku pro zdravotníky neobsahuje.

\""Je šokující, že ve vyhlášce na ocenění zdravotníků a jejich stabilizaci není na příští rok ani koruna, a to i v kontextu dohod dalších resortů z veřejných služeb (sociální služby zvýšení o 10 %, učitelé zvýšení o 9 %). Odbory vzhledem k náročnosti povolání a v zájmu udržení zdravotníků a dalších zaměstnanců v nemocnicích požadují navýšení tarifních platů a mezd o 15 % a jeho řádné profinancování přes úhradovou vyhlášku,\"" uvádí Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče a Lékařský odborový klub ve společném prohlášení.


\""Hygiena\"" je zdevastovaná. Je třeba ji podpořit

Zdravotnické odbory už zřejmě předvídají problémy se zvládáním koronavirové nákazy, protože zároveň upozorňují nemocnice, aby aktualizovaly své pandemické plány, rozdělily provozy na infekční a non infekční a v případě dalšího šíření nákazy omezily neakutní operace nebo dlouhodobá vyšetření.

Lékaři a zdravotníci upozorňují i na zanedbanou síť hygienických stanic a žádají: \""Podpořit systém ochrany veřejného zdraví, která se v uplynulých dvaceti letech finančně i personálně devastovala. Hygienici a další odborníci jsou v době podobných epidemií a také v normálním čase nezastupitelní. Prevence má mít přednost před léčbou.\""

Důležitým požadavkem je podle lékařských a zdravotnických odborů také řešení dlouhodobého podfinancování českého zdravotnictví. \""Je zásadní, abychom se objemem peněz, které se dávají na ochranu zdraví lidí, přiblížili k evropskému průměru. Pokud chceme dostupnou, kvalitní a moderní zdravotní péči, tak se podle toho musíme chovat i ekonomicky. Zdraví, jeho udržení, léčba, pomoc musí být prioritou č. 1. Peníze musí dostat poskytovatelé, na účtech zdravotních pojišťoven nemají smysl,\"" uvedli lékaři a zdravotníci.


Vzkaz veřejnosti a poděkování zdravotníkům

Lidé by měli podle prohlášení lékařů a zdravotníků dodržovat především pravidlo 3xR, tedy umývat si ruce, dodržovat rozestupy a nosit roušky ve vnitřních prostorách. Odbory ale nezapomněly ani na poděkování všem zdravotníkům a lidem zapojeným do potlačování a řešení epidemie koronaviru.

\""Občany žádáme, aby se chovali zodpovědně, a to jak sami k sobě, tak k jiným. Zaměstnancům nemocnic, hygienické služby, zdravotnické záchranné služby, zařízení sociálních služeb a všem dalším děkujeme za jejich nasazení a obětavou práci.\""

(gar)

________________


Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR a Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů znovu připomínají, že v současné situaci je nejdůležitější ochránit pacienty a zdravotníky, zabezpečit potřebným zdravotní péči.

Proto je nyní nutné: 

● Aby všichni občané dodržovali preventivní opatření, zvláště 3xR, a akceptovali další nařízení.

● Aby nemocnice, hygienické stanice, zdravotní ústavy a zařízení sociálních služeb vyhledaly kontakty na bývalé zaměstnance a pokusily se s nimi dohodnout na výpomocích pro případ výpadku zaměstnanců – předběžně uzavřít dohody. Zároveň by měly navázat spolupráci s Českým červeným křížem, poučení laici z ulice nejsou řešením.

● Aby se v případě potřeby zapojili do poskytování péče studenti vyšších ročníků lékařských fakult a studenti vyšších ročníků zdravotnických škol. 

● Aby nemocnice aktualizovaly své pandemické plány, rozdělily provozy na infekční a non infekční a aby seznámily s opatřeními zaměstnance. 

● Aby nemocnice v případě dalšího šíření nákazy omezily zbytnou péči – plánované neakutní operace, dlouhodobá vyšetření. 

● Aby MZ okamžitě začalo, mimo epidemiologickou situaci, řešit nastavení úhrad za zdravotní péči od 1. ledna 2021. Zásadně nesouhlasíme s předloženým návrhem úhradové vyhlášky na příští rok. V současné epidemiologické situaci považujeme zavedení CZ-DRG a podfinancování nemocnic za hazard. Odbory vždy prosazovaly rovný přístup poskytovatelů k úhradám za poskytovanou péči. Návrh předložený MZ na úhrady pro příští rok nejenže není spravedlivý, ale je naprosto nepředvídatelný. Za doby epidemie COVID-19 chce MZ zásadním způsobem měnit systém, a to navíc bez potřebných financí. Na změnu systému plánuje místo potřebných 30 mld. vyčlenit 2,45 mld. Kč. Znovu připomínáme, že nelze jen zaplatit péči za pacienty s COVID-19, je nezbytné také vyřešit úhrady nemocnicím v případě omezení další péče a nedodržení nasmlouvaného rozsahu této péče.

● Aby došlo k navýšení úhrad u poskytovatelů zvláštní ambulantní péče v sociálních službách minimálně o 7 % oproti roku 2020, a tím se pokryly nárůsty cen za zdravotnický materiál.

● Aby MZ vedle úhrad za péči řešilo také odměny zaměstnanců nemocnic. Je šokující, že ve vyhlášce na ocenění zdravotníků a jejich stabilizaci není na příští rok ani koruna, a to i v kontextu dohod dalších resortů z veřejných služeb (sociální služby zvýšení o 10 %, učitelé zvýšení o 9 %). Odbory vzhledem k náročnosti povolání a v zájmu udržení zdravotníků a dalších zaměstnanců v nemocnicích požadují navýšení tarifních platů a mezd o 15 % a jeho řádné profinancování přes úhradovou vyhlášku. 

● Aby MZ řešilo navýšení platů zdravotnických pracovníků v zařízení sociálních služeb, a to shodně s platy zdravotníků v nemocnicích.

Z dlouhodobého hlediska je nutné:

● Stabilizovat zdravotnický personál, získat zpět ty, kteří odešli, a přilákat mladé – systémová opatření předkládají odbory dlouhodobě, žádná vláda na to ale koncepčně nereagovala.

● Vrátit se k systémovým opatřením v organizaci zdravotní péče – odbory zásadně nesouhlasily se snižováním počtu akutních lůžek, se změnou struktury péče, v krajích bojovaly proti rušení plicních a infekčních oddělení. Po loňských epidemiích spalniček jsme znovu upozorňovali na ekonomická opatření bývalých vlád, která vedla k útlumu části péče.

● Podpořit systém ochrany veřejného zdraví, která se v uplynulých dvaceti letech finančně i personálně devastovala. Hygienici a další odborníci jsou v době podobných epidemií a také v normálním čase nezastupitelní. Prevence má mít přednost před léčbou. 

● Adekvátně řešit podfinancování českého zdravotnictví. Je zásadní, abychom se objemem peněz, které se dávají na ochranu zdraví lidí, přiblížili k evropskému průměru. Pokud chceme dostupnou, kvalitní a moderní zdravotní péči, tak se podle toho musíme chovat i ekonomicky. Zdraví, jeho udržení, léčba, pomoc musí být prioritou č. 1. Peníze musí dostat poskytovatelé, na účtech zdravotních pojišťoven nemají smysl. 

Občany žádáme, aby se chovali zodpovědně, a to jak sami k sobě, tak k jiným. 

Zaměstnancům nemocnic, hygienické služby, zdravotnické záchranné služby, zařízení sociálních služeb a všem dalším děkujeme za jejich nasazení a obětavou práci. 

reklama

reklama

reklama

reklama