Hlavička
13/11/2017

Lékaři se nevzdávají: Odložte povinný eRecept, žádají nové poslance

Zarytý odpor lékařů proti povinnému elektronickému receptu nepolevuje. Česká lékařská komora vyzývá k jeho odkladu. Navíc se zavázala, že bude bránit každého lékaře, který zůstane u klasických receptů. A zvažuje kvůli eReceptu dokonce trestní oznámení.

reklama

reklama

Povinný elektronický recept, s nímž zákon počítá od začátku příštího roku, možná od leckterého lékaře nedostanete. Nejvyšší lékařská instituce, sjezd delegátů České lékařské komory, vyzvala o víkendu všechny lékaře v zemi, aby zvážili, jestli se k povinným elektronickým receptům připojí. 

Podle komory totiž uposlechnutím zákona o elektronickém receptu lékaři možná paradoxně poruší Listinu základních práv a svobod a zákon o ochraně osobních údajů. Proto komora požádá nové poslance, aby sněmovna použila tzv. institut legislativní nouze a zákon ještě letos urychleně odložila.

Nebývale ostrou reakci lékařského stavu dokládá i další rozhodnutí sjezdu. Komora zřejmě kvůli povinným elektronickým receptům podá trestní oznámení na neznámého pachatele. Lékaři se domnívají, že zákon o eReceptu může mít \""korupční pozadí\"" a jeho zavedení může vést k \""obecnému ohrožení životů a zdraví lidí\"".

reklama


Komora: Lékaře, který vydá klasický recept, budeme bránit!

Dalším významným krokem je slib komory, že \""bude bránit všechny své členy, kteří by se dostali do problémů kvůli tomu, že předepíší pacientovi lege artis potřebný lék klasickým způsobem\"". Takovému lékaři za to totiž hozí likvidační pokuta až dva miliony korun. Komora by zřejmě v takovém případě poskytla právní podporu. Její prezident Milan Kubek očekává, že se povinný eRecept stejně dostane až k Ústavnímu soudu. Ať už kvůli stížnostem lékařů, pacientů či ombudsmana.

Podle lékařů by měli mít i sami pacienti právo vybrat si, jestli chtějí klasický recept nebo ten elektronický. Prezident komory Kubek výslovně zmínil například pacienty s duševním onemocněním, kteří mají i z povahy své nemoci tendence k odmítání toho, aby byli registrováni ve státních databázích. 

Podle Kubka hrozí, že se třeba právě schizofrenici začnou kvůli eReceptu vyhýbat lékařské péči, což může mít katastrofální dopad na jejich psychický stav. I to je podle komory jeden z příkladů, kdy by lékař měl vystavit klasický recept. V opačném případě by se dopustil odmítnutí pomoci, pokud by pacient trval na svém. \""Dostupnost lékařské péče nesmí být ohrožena kvůli neuváženému experimentu,\"" zní jeden ze závěrů sjezdu ČLK.


Kubek: Zdraví pacienta je přednější než eRecept

Prezident Kubek odmítl, že by komora vyzývala lékaře, ať porušují zákon. Jen jim všem vzkázala, že pacient a jeho zdraví má přednost. \""Pro ČLK je nejvyšší hodnotou prospěch pacienta. Pacient nemůže být trestán tím, že nedostane svůj lék, jenom proto, že lékař není například schopen vystavit elektronický recept,\"" prohlásil Milan Kubek.

Absurditu povinného eReceptu dokládá i fakt, že pacienti v ordinacích tak jako tak dostanou do ruky recept vytištěný na papíře, se kterým půjdou do lékárny. Záznam o předepsaném léku i pacientovi se ale dostane do centrální databáze.

Původně autoři zákona slibovali, že tyto údaje lékaři zpětně využijí - třeba upozorněním na nevhodnou kombinaci s léky, které už pacient užívá. Žádné z těchto výhod ale eRecept nemá a podle lékařů je tak zcela zbytečný. Neodmítají ho zcela, doporučují, aby fungoval na dobrovolné bázi a pracovalo se na jeho vylepšení. Teprve pak má smysl ho zavádět povinně. 


EET z lékařů žádné peníze nevyždíme

Lékaři také upozornili na paradox, kdy stát zcela selhává v zavádění elektronizace státní zprávy ve prospěch občanů, ale na lékaře a pacienty uvaluje zbytečnou povinnost eReceptu. K ní ostatně řadí komora i povinnou elektronickou evidenci tržeb (EET) pro lékaře. Ti totiž v hotovosti přijímají jen zanedbatelné částky a provoz EET je přijde nesmyslně draho. Šedá ekonomika u nich prakticky neexistuje a jejich příjmy jsou už tak státem mnohastupňově kontrolovány a evidovány. Z povinného EET u lékařů stát žádné další daně nezíská. Více ze sjezdu ČLK si můžete přečíst také v článku Lékařská komora má sjezd: Rozhodla o koupi Domu lékařů v Praze.

Shodou okolností se o víkendu konal i sněm zubařů, přesněji České stomatologické komory. Rovněž zubní lékaři jednoznačně odmítli povinné elektronické recepty. Receptů totiž ve skutečnosti vydají zubaři málo. Pojišťovny jim sice za každý vydaný eRecept uhradí 1,70 koruny, ale to jim náklady na něj nepokryje, takže je zaplatí pacient. \""Hrazení bude ve výsledku na pacientovi. Je třeba si uvědomit, že administrativní zátěž ve stomatologii je už nyní v miliardách, které ve finále platí pacient,\"" upozornil prezident stomatologické komory Roman Šmucler.

David Garkisch


Celé závěrečné usnesení sjezdu České lékařské komory najdete na webu ČLK. Nejdůležitější přijaté body ze závěrečného usnesení uvádíme zde: 

22) Sjezd ČLK žádá, aby byla problematika e-receptu řešena na ustavující schůzi nové Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v režimu legislativní nouze a odložena účinnost příslušného zákona. 

26) Sjezd ČLK ukládá představenstvu ČLK zvážit podání trestního oznámení na neznámého pachatele, který byl iniciátorem ustanovení o povinné elektronické preskripci, a to zda tento akt neměl korupční pozadí a ve svém důsledku nevede k obecnému ohrožení životů a zdraví lidí. 

27) Sjezd ČLK vyslechl informaci ředitele SÚKL PharmDr. Blahuty a náměstka ministra zdravotnictví JUDr. Policara o zavedení povinného e-receptu od 1.1.2018. O připravenosti, bezpečnosti a užitečnosti povinného e-receptu sjezd nepřesvědčili. Proto sjezd ČLK doporučuje lékařům, aby zvážili, zda by se zapojením do e-receptu nevystavili riziku neoprávněného nakládání s osobními údaji a porušení Listiny základních práv a svobod. 

30) ČLK varuje lékaře před nejrůznějšími šmejdy, kteří se snaží obohacovat na skutečnosti, že systém elektronických receptů je velmi komplikovaný a uživatelsky nepřátelský. 

31) ČLK vyzývá lékaře, aby i po 1.1.2018 předepisovali pacientům léky, a to jakýmkoliv možným způsobem. Dostupnost lékařské péče nesmí být ohrožena kvůli neuváženému experimentu, který představuje uzákonění povinných elektronických receptů. ČLK bude bránit všechny své členy, kteří by se dostali do problémů kvůli tomu, že předepíší pacientovi lege artis potřebný lék klasickým způsobem.

32) ČLK trvá na svém stanovisku, že elektronické recepty musí i po 1.1.2018 zůstat pouze nepovinnou možností. Pacient musí mít právo elektronický recept odmítnout, aniž by byl trestán tím, že mu bude odpírána potřebná lékařská péče. Lékaři, kteří z nejrůznějších důvodů nemohou elektronické recepty vystavovat, musí mít právo i nadále vykonávat svoji praxi a vystavovat svým pacientům recepty klasickým způsobem.

reklama

reklama

reklama

reklama