Hlavička
08/11/2019

Lékaři sobě. Ve sbírce přispívají svými dary na vybudování Domu lékařů

Už příští rok by měl být dokončený Dům lékařů, tedy nové sídlo České lékařské komory, které bude sloužit také jako vzdělávací centrum. Zatím prochází rozsáhlou rekonstrukcí, na niž přispívají okresní sdružení lékařů i lékaři samotní. Komora jim děkuje za podporu.

reklama

reklama

Až skončí opravy a stěhování České lékařské komory (ČLK) do nového sídla, budou mít lékaři moderní reprezentativní centrum, které bude sloužit i ke školení a konferencím. Jde o starší pětipodlažní dům ve funkcionalistickém stylu, který v roce 1931 navrhl architekt Richard Goldreich. Budova stojí v Drahobejlově ulici nedaleko O2 areny a stanice metra Českomoravská.


Lékaři budou mít reprezentativní sídlo i školicí centrum

reklama

Lékařská komora nové sídlo potřebovala už delší dobu. V tom dosavadním, nedaleko motolské nemocnice, není možné pořádat větší akce ani školení. Právě tyto prostory nová budova nabídne, včetně 2 500 metrů čtverečních pronajímatelných ploch. 

Ostatně o nutnosti nového sídla mluvil prezident komory Milan Kubek už před dvěma lety, kdy nákup budovy schválil sjezd delegátů. „Naším cílem je vytvořit školicí centrum s posluchárnou, několika seminárními místnostmi, aby se lékaři měli kde vzdělávat. ČLK garantuje ročně asi čtyři tisíce vzdělávacích akcí a několik stovek jich sama organizuje,“ uvedl tehdy Milan Kubek. „Lékařské komory a asociace ve světě podobné domy mají a je načase, aby lékařská komora vybudovala něco takového i pro české lékaře,“ dodal Kubek. Více v článku Lékařská komora má sjezd: Rozhodla o koupi Domu lékařů v Praze.


Na rekonstrukci přispívají i jednotliví lékaři

Za budovu ČLK zaplatila 97 milionů korun, přičemž na 57 milionů si vzala hypotéku na 15 let. Další peníze ovšem stojí rekonstrukce domu. Tu komora hradí ze svých zdrojů, ale přispívají na ni i jednotlivá okresní sdružení, a dokonce i jednotliví lékaři.

Prezident Kubek za to všem poděkoval otevřeným dopisem (viz níže) a vyzval i další lékaře, „kteří mají zájem a mohou si to dovolit“, aby zvážili možnost daru na Dům lékařů. „Prokažme, že soudržnost lékařského stavu přece jen existuje, a pokusme se společně vzkřísit prvorepublikového ducha nezištného mecenášství, které vždy lékaře zdobilo. Vždyť i dnes je mezi lékaři celá řada úspěšných a bohatých kolegů, kteří by si zaplacení daru na vybudování Domu lékařů mohli dovolit,“ uvedl prezident Kubek.

Česká lékařská komora je samosprávná profesní organizace a pro praktikující lékaře je členství v ní povinné. Má přes 50 tisíc členů, z nichž asi je více než čtyřicet tisíc aktivních lékařů. Komora dohlíží, aby lékaři vykonávali své povolání odborně, v souladu s etikou a se zákony. Zaručuje odbornost členů, potvrzuje, že splňují podmínky k výkonu povolání, a také hájí jejich práva a profesní zájmy.

(gar)

Foto: gar


Milan Kubek: Lékaři sobě

Projekt „Dům lékařů“ podpořilo celkem 33 okresních sdružení komory půjčkami v celkové výši 14 265 000,- Kč a celkem 17 okresních sdružení ČLK dary v celkové výši 772 300,- Kč. Dále pak přispěla místní organizace LOK-SČL Praha 4 darem ve výši 100 000,- Kč. Nejcennější jsou však dary, které posílají na vybudování Domu lékařů jednotliví lékaři. Do 30. 9. 2019 přispělo zatím celkem 32 členů komory finanční částkou v celkové výši 202 670,- Kč. 

Představenstvo ČLK všem dárcům děkuje a vyzývá také ostatní lékaře, kteří mají zájem a mohou si to dovolit, aby zvážili možnost poskytnutí daru České lékařské komoře na vybudování Domu lékařů.

Dar je možno odeslat na účet České lékařské komory: 46938811/0100 pod variabilním symbolem: evidenční číslo lékaře. Popis pro platbu „Dům lékařů“. K poskytnutí daru není třeba podepisovat smlouvu. Nicméně pro zájemce je vzor smlouvy dostupný na webových stránkách ČLK.

Na webových stránkách naleznete též seznam dosavadních dárců. Staňte se i vy jedním z nich.

Prokažme, že soudržnost lékařského stavu přece jen existuje a pokusme se společně vzkřísit prvorepublikového ducha nezištného mecenášství, které vždy lékaře zdobilo. Vždyť i dnes je mezi lékaři celá řada úspěšných a bohatých kolegů, kteří by si zaplacení daru na vybudování Domu lékařů mohli dovolit.

S kolegiálním pozdravem

MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK


reklama

reklama

reklama

reklama