Hlavička
03/07/2018

Méně administrativy pro lékaře a sestry, slibuje nová vyhláška

Lékaři i sestry si už dlouhodobě stěžují, že se čím dál víc topí v papírech, místo aby se starali o pacienty. Už brzy by jim mělo administrativy trochu ubýt. Slibují to změny vyhlášky o zdravotnické dokumentaci, záležet ale bude na jednotlivých nemocnicích.

reklama

reklama

Více času na pacienty, méně obtěžující a často zbytečné byrokracie a administrativy, to slibuje novela vyhlášky, která by měla omezit papírování ve zdravotnictví. Připravilo ji Ministerstvo zdravotnictví a platit zčásti začne od 24. července, zbytek pravidel pak od 1. listopadu.


I papírování vyhání lékaře a sestry jinam

reklama

Přebujelá administrativa je jedním z důvodů, proč z českého zdravotnictví mizí lékaři i sestry. Lze to i pochopit – pokud roky studujete náročný obor a profesi, často jako poslání, nelibě nesete, pokud v praxi třetinu pracovní doby strávíte vyplňováním formulářů namísto skutečné péče o pacienty. Nehledě na to, že i pro společnost obecně je to plýtvání silami a schopnostmi odborníků. 

Uvědomuje si to také Ministerstvo zdravotnictví. „Množství administrativní práce je bohužel také jedním z demotivačních faktorů, které přispívají k odchodu zdravotníků mimo zdravotnictví,“ potvrdila dnes mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová.


Jestli administrativy ubude, záleží na nemocnicích

Zdravotnická dokumentace vedená podle nových pravidel by měla být výrazně jednodušší a přehlednější. „Vyslyšeli jsme volání ze strany zdravotníků. Zdravotnickou dokumentaci není možné zrušit, ovšem chceme, aby zdravotníci, a zejména pak zdravotní sestry, byli povinni vést mnohem méně záznamů a v podobě více odpovídající skutečným potřebám. Podle toho, jaká péče je pacientovi poskytována. Věřím, že toto výrazné zjednodušení administrativy bude pro zdravotníky motivací ve zdravotnictví setrvat a neodcházet mimo obor,“ řekl dnes ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Jak to bude vypadat v praxi, ovšem není ještě úplně jisté. Záležet bude po zavedení změn vyhlášky především na jednotlivých nemocnicích, jestli lékařům a sestrám od administrativy uleví.

„Z praxe víme, že v mnoha případech jdou dnes poskytovatelé ve vnitřních předpisech nad požadavky zákona a vyhlášky a ve výsledku tak zdravotníky více zatěžují. Chtěli bychom proto tímto vyzvat poskytovatele zdravotních služeb, aby využili aktuální příležitosti a zamysleli se nad tím, zda některé povinnosti nejsou ve skutečnosti zbytečné a zda by nebylo namístě je zrušit,“ potvrdil náměstek pro legislativu a právo Radek Policar.


Formuláře si nemocnice mohou upravit podle druhu zákroků

Co se tedy mění? Je toho více, ale především dávají nová pravidla nemocnicím prostor, aby si formuláře pro pacienty upravily podle typu zařízení, ordinace a zdravotní péče. Je zřejmé, že pro banální ambulantní zákroky není nutná tak obsáhlá dokumentace jako pro náročné operace. Pokud to nemocnice zohlední, mělo by papírování jejich lékařům a sestrám zřejmě skutečně ubýt.

Nejde ale jen o to. Ministerstvo se zaměřilo na celý „životní cyklus“ zdravotnické dokumentace včetně způsobu jejího vyřazování a povinných délek jejího uchovávání. Tuto dobu vyhláška zkracuje u zubařů a gynekologů z deseti na pět let od posledního poskytnutí zdravotních služeb pacientovi a u následné a dlouhodobé lůžkové péče je zkrácena ze 40 na 20 let od ukončení poslední hospitalizace. 


Méně papíru, více elektronických dat

Nově se také krajským úřadům zkracuje povinnost uchovávat zdravotnickou dokumentaci poskytovatelů, kteří ukončili bez dalšího svoji činnost. Dokumentaci od praktických lékařů budou uchovávat deset let a od ostatních pět let od jejího převzetí.

Vyhláška dále ruší povinné náležitosti záznamů o informovaném souhlasu, negativním reversu a dříve vysloveném přání; tyto instituty jsou již zakotveny jak v zákoně o zdravotních službách, tak i v občanském zákoníku a Úmluvě Rady Evropy o lidských právech a biomedicíně.

Nová vyhláška umožňuje tomu, kdo chce vést dokumentaci v elektronické podobě, převést listiny, které obdrží od jiných poskytovatelů, do elektronické formy. Pokud jsou přitom splněny nezbytné podmínky, nemusí se nadále vést papírová dokumentace, kterou je možné skartovat. Ministerstvo také stanovilo jasná pravidla, která umožňují, aby zápis provedl administrativní pracovník a lékař ho následně zkontroloval a garantoval svým podpisem.


Asociace sester zjednodušení administrativy vítá

V případě vystavování receptu na léky, poukazu na zdravotnické prostředky nebo příkazu k dopravnímu transportu nemusí již lékař činit další zbytečný záznam do dokumentace. Stačí, když si založí kopii či stejnopis receptu, poukazu, příkazu... V neposlední řadě v souvislosti s GDPR vyhláška legalizuje vedení kontaktních informací typu telefonní číslo, e-mailová adresa pacienta nebo třeba rodičů nezletilého.

Změny ve vyhlášce o vedení zdravotnické dokumentace přivítala Česká asociace sester. „Po zjednodušení administrativy jsme dlouho volali. Věřím, že nová vyhláška přispěje ke zlepšení pracovních podmínek pro zdravotní sestry a pomůže i zvýšení zájmu o toto krásné povolání,“ řekla její prezidentka Martina Šochmanová.

Celý text vyhlášky i s vyznačenými změnami a také jejich vysvětlení naleznete ZDE.

David Garkisch

Foto: Pixabay.com, CC0 Creative Commons


reklama

reklama

reklama

reklama