Hlavička
13/09/2018

Milan Kubek: Zaměstnávání cizinců bez zkoušek pokračuje. Dokonce roste

Sotva Česká lékařská komora zveřejnila varovný seznam nemocnic a ordinací, kde pracují lékaři cizinci bez potřebných zkoušek, přišla z Ministerstva zdravotnictví další statistika. Ukazuje se, že příliv těchto cizinců s výjimkou roste, upozorňuje prezident komory Kubek.

reklama

reklama

V českých nemocnicích, na poliklinikách a v ordinacích v tuto chvíli zřejmě pracuje až pět stovek cizinců na pozicích lékařů, aniž by splnili jinak povinné zkoušky ověřující jejich odborné znalosti a schopnost dorozumět se v češtině s kolegy a pacienty. Umožňuje jim to výjimka Ministerstva zdravotnictví.

Údaje o těchto lékařích a jejich působišti musela od Ministerstva zdravotnictví doslova odkoupit Česká lékařská komora – zaplatila za jejich vyhledání úředníky. Komora seznam vzápětí zveřejnila, aby upozornila na možná rizika i zhoršování kvality lékařské péče, které to přináší.

Prověřuje rovněž případ, kdy neschopnost ukrajinského lékaře porozumět češtině vážně ohrozila život dítěte. Dítě později zachránili v jiné nemocnici. Více v článku Stovky cizích lékařů pracují bez zkoušek. Ověřte si kde: seznam míst.

reklama

Přes tato upozornění a varovné signály počet takto importovaných lékařů cizinců neklesá, ale roste. Zatímco jen v červenci ministerstvo vydalo výjimku ze zkoušek pro 26 takových cizinců, v srpnu už to bylo dokonce 35 lidí. Upozornil na to prezident České lékařské komory Milan Kubek v textu, který vyjde v novém čísle časopisu Tempus medicorum. Článek se svolením publikujeme také.


Milan Kubek: Zaměstnávání cizinců bez zkoušek pokračuje

Ministerstvo zdravotnictví, které patrně nemělo žádný přehled o tom, kde pracují stovky cizinců, kterým udělilo povolení k výkonu odborné praxe, vypracovalo tento soupis pro Českou lékařskou komoru za 21 000 Kč. 

Na základě informací z ministerstva komora zveřejnila seznam zdravotnických zařízení, kde by tito cizinci měli podle ministerstva praxi vykonávat, a varovala pacienty, aby si dávali pozor na to, kdo je ošetřuje, neboť se může jednat o osoby bez nezbytné znalosti češtiny a bez povinné odborné zkoušky. Ministerstvo zdravotnictví následně aktuálnost informací, které pro komoru zpracovalo, zpochybnilo. Tak trochu Kocourkov, nemyslíte?

Zároveň dne 7. září Ministerstvo zdravotnictví předalo komoře seznam dalších 85 cizinců (podle jmen patrně Ukrajinců), kterým udělilo povolení k výkonu odborné praxe na dobu do jednoho roku (podle § 36, odst. 2, písm. b) zákona č. 95/2004 Sb.) v době od 22. 5. 2018 do 31. 8. 2018.

Tento seznam sice zase neobsahuje pracoviště, kde by se ten který cizinec měl vyskytovat (ministerstvo si patrně chce vydělat dalších pár tisícikorun od ČLK), ale přesto dokazuje, že riskantní praxe zaměstnávání cizinců bez aprobačních zkoušek pokračuje.

A rozhodně se nejedná o jednotlivce. Jen za měsíc červenec vydalo ministerstvo povolení pro 26 takových cizinců, a v srpnu dokonce pro 35 osob! Místo slibovaného omezování se tedy dovoz Ukrajinců do našich nemocnic zvyšuje.

Pan ministr Vojtěch odmítá plošné zvýšení platů pro lékaře (u jiných profesí vláda plošné zvyšování platů schválila) a tvrdí, že lékaři jsou jednou z nejlépe placených profesí v ČR, a bavit se tedy v této situaci o nějaké stávce mu přijde nepatřičné. Současně však prohlašuje, že bez ilegální práce cizinců bez aprobačních zkoušek se nemocnice neobejdou.

Ekonomika roste, peněz je dost, avšak místo zaplacení našich zdravotníků nemocnice dováží nekvalifikované cizince jako lacinou pracovní sílu. A pan ministr spolu s ostatními VIP papaláši věří, že oni do takto personálně zdevastovaných nemocnic stonat nikdy nepůjdou. „Ale co lidi? Lidí je na světě jako ..., Kefalín.“

Milan Kubek


reklama

reklama

reklama

reklama