Hlavička
13/11/2018

Míříme ke katastrofě, lékaři nebudou. Musíme je zaplatit, ne dovážet

Problémy zdravotnictví bývají pro pacienty neviditelné. Péče je pro ně vždy dostupná a prakticky bezplatná. Zdravotnictví už ale v mnoha ohledech prochází krizí nebo se do ní brzy dostane, varuje Česká lékařská komora a její prezident Milan Kubek.

reklama

reklama

České zdravotnictví se zdá být v dobré kondici – alespoň z pohledu pacienta. Péče je skoro zadarmo a na špičkové úrovni, srovnatelné se západní Evropou. Pohled zevnitř ale už tolik optimismu nevyvolává. Dosvědčil to i víkendový sjezd České lékařské komory, tedy organizace, která sdružuje všechny lékaře v zemi.

Vhled lékařů do stavu zdravotnictví přináší trochu jiný obraz. Populace stárne, rapidně začne přibývat nemocných a kvůli nepříznivé populační křivce bude zároveň ubývat starších lékařů. Mladých je málo a začíná být problém je motivovat, aby si profesně volili medicínu a zdravotnictví.

Ti, kteří medicínu vystudují, stále častěji utíkají za lepším za hranice, protože doma je nedokážou adekvátně zaplatit. Nedostatek lékařů v Česku se pak Ministerstvo zdravotnictví snaží nahradit jejich importem z Ukrajiny. Ovšem na výjimku z odborných a jazykových zkoušek. Kvalita zdejší lékařské péče tak pomalu upadá a nemá ani dobré vyhlídky.

reklama

Tak vypadá vzkaz ze sjezdu České lékařské komory, kterého se účastnil jako host i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Nejde o nevýznamný hlas, protože komora sdružuje každého lékaře v zemi, kterých je ve výsledku přes padesát tisíc. Takhle shrnul výsledky sjezdu komory lékařů její prezident Milan Kubek.


Které jsou hlavní závěry sjezdu?

Ten hlavní závěr je, že Česká lékařská komora varuje veřejnost před tím, že v nemocnicích pracují lidé, kteří ze zákona nemají oprávnění pracovat jako lékaři. Upozornili jsme na to, že jsou porušovány platné předpisy, protože ti cizinci mohou vykonávat pouze praxi pod přímým odborným dohledem a nemohou pracovat samostatně.

Dále jednoznačně trváme na tom, že Česká lékařská komora, když toto není schopen zajistit stát, je připravena sama zajistit kontroly personálního stavu poskytovatelů lékařských zdravotních služeb, to znamená všech nemocnic.


Dál vám vadí e-recepty i e-neschopenky, potažmo povinná elektronizace zdravotnictví. Došli jste k nějakému konsenzu?

Naše stanovisko je, že elektronizace musí být jedině dobrovolná. A to dobrovolná nejen pro lékaře, ale především pro pacienty. Pacient nesmí být trestán za to, že z nejrůznějších důvodů odmítá být veden v nějakých databázích, že se prostě bojí toho, že jeho citlivé údaje budou ztraceny nebo ukradeny. Za to přece nemůžeme pacienty trestat.


A jiná témata sjezdu? 

Také byla diskuse o velkém množství nezaplacené zdravotní péče, která tu stále zůstává, protože zejména ambulantní lékaři odvedou přibližně pět až deset procent práce, za kterou vůbec nedostanou od pojišťoven zaplaceno. Pojišťovny přitom nezpochybňují, že tu péči poskytovali lékaři lege artis, že ji pacienti skutečně potřebovali, ale ta péče přesto není zaplacená.

Další je apel na Ministerstvo zdravotnictví, aby se pravidelně valorizovala cena lidské práce v seznamu zdravotních výkonů, který přiřazuje každému zdravotnímu výkonu určitou bodovou hodnotu. Tedy aby se také lidská práce valorizovala.

Pak je tu apel na zvyšování výdajů do zdravotnictví, protože za stávající peníze – a krásně o tom mluvil třeba profesor Pafko – prostě není možné udržet stávající kvalitu a dostupnost zdravotní péče. My opravdu chceme lidem poskytovat péči jako v Německu nebo Rakousku, ale za ty třetinové výdaje u nás to prostě donekonečna není možné.


Import lékařů z Ukrajiny, kteří v českých nemocnicích pracují na výjimku bez potřebných zkoušek, vám vadí dlouhodobě. Ministerstvo v něm ale hodlá pokračovat. Našli jste nějaké řešení problému nebo nějak sjednotili postup?

Já bych řekl, že sjezd potvrdil stávající postup představenstva a prezidenta komory v této věci. I jako sjezd jsme znovu vyzvali ministerstvo k tomu, aby předávalo lékařské komoře informace o tom, komu a kde povolí výkon odborné praxe. Jde o to, abychom měli informace a mohli posoudit, jestli je skutečně zákon dodržován. Protože je tady takový zvláštní stav, kdy na jednu stranu ředitelé nemocnic, kraje a ministerstvo tvrdí, že všechno je v pořádku, že ti cizinci, kteří nemají složenou aprobační zkoušku, neumí česky, že jako lékaři nepracují. Na druhou stranu ale tvrdí, že bez jejich práce, která jakoby neexistuje, by ty nemocnice museli zavřít. A to je nonsens. 

My těžko můžeme věřit, že je všechno v pořádku, když se všichni tak vehementně brání tomu, aby to Česká lékařská komora zkontrolovala. Já jsem rád, že to pan ministr na sjezdu opakovaně slyšel a že je mu teď už snad jasné, že to není nějaký výmysl prezidenta Kubka nebo nějakých šílenců z představenstva lékařské komory. Že to je skutečně silný názor celé lékařské samosprávy.

Česká lékařská komora tedy žádá ministerstvo, aby nám pravidelně každý měsíc sdělovalo seznam cizinců, kterým povolí výkon odborné praxe. Zároveň chceme, aby nám sdělovalo, kde ta odborná praxe bude vykonávána, a říkalo nám, kdo nad těmi cizinci bude vykonávat odborné vedení. Jde o to, abychom si mohli zkontrolovat, že je skutečně všechno v pořádku, jak nám tvrdí ředitelé nemocnic a ministerstvo.


Další ožehavé téma mezi lékaři a vládou nebo ministerstvem jsou platy. Vláda je odmítla plošně zvyšovat o přislíbenou částku. Na čem jste se nakonec dohodli?

Sjezd trvá na tom, že vláda by měla splnit svůj závazek, a pokud se zavázala zvýšit platy všem zdravotníkům od ledna o deset procent, tak by tak měla učinit. Protože pokud kvalifikovaným lékařům pan ministr navrhuje zvýšit tarify o dvě procenta, tak se nezlobte, ale v situaci, kdy průměrná mzda v této zemi roste bezmála o devět procent, je to zkrátka výsměch. Tak to Česká lékařská komora vnímá a máme toto odmítnutí i v usnesení sjezdu.

Jestliže žijeme v právním řádu, tak pokud vláda něco slíbí – bez ohledu na to, že se vymění osoby v té vládě –, tak by nová vláda měla respektovat to, k čemu se zavázala vláda předcházející.


Řešil se i přenos některých kompetencí lékařů...

My jsme upozornili na to, že lékaři jsou těmi nejkvalifikovanějšími profesionály ve zdravotnictví. Přenos jakýchkoli kompetencí na někoho jiného znamená, že ty činnosti bude vykonávat někdo, kdo má kvalifikaci nižší. A my odmítáme, aby motivací pro tenhle přenos činností a odpovědnosti z lékařů na někoho jiného bylo pouze to, že se ušetří peníze. Vždy by mělo jít o zlepšení péče o pacienty, že třeba lékaři budou mít víc času, že se nebudou věnovat nějaké nesmyslné administrativě. Pokud by nám někdo usnadňoval administrativní zátěž, tak samozřejmě budeme velmi rádi.

Dále nám vadí také to, že se často hovoří o přenosu kompetencí, ale prakticky nikdy se nemluví o přenosu odpovědnosti. Lékař jako vedoucí určitého zdravotnického týmu nemůže zodpovídat za něco, co bude bez jeho vědomí vykonávat někdo jiný. To je zase nonsens.


Velkým tématem zdravotnictví je i stárnutí populace, přibývání nemocí, odchody lékařů na odpočinek a jejich nedostatek. Přinejmenším hrozící...

Stárnutí lékařů a jejich nedostatek je bolestivé téma a Česká lékařská komora na to upozorňuje už deset patnáct let a politici k tomu bohužel zůstávají hluší. V současnosti mají data nejenom od lékařské komory, protože my to ve svém registru pozorujeme už léta. Tentokrát už na stole mají i informace od národního zdravotního informačního systému, tedy od ÚZIS, takže nás nemohou podezřívat z toho, že bychom si data nějak přikrášlovali.

Ta situace je skutečně katastrofální a na sjezdu jasně zaznělo, že dochází k určité souhře nepříznivých okolností. Jednak stárnou lékaři, a navíc se do období, kdy roste podíl civilizačních chorob, dostávají ty nejsilnější ročníky, takzvané Husákovy děti, tedy lidé, kterým se blíží padesátka. A ještě k tomu nemáme mladé lidi, což je důsledek těch Klausových devadesátých let, kdy se děti prakticky nerodily. Nemáme tedy kde brát nové zájemce o práci ve zdravotnictví.

To je souhra velice nepříznivých okolností a zdravotnictví se musí připravit na to, jak se s tím vyrovná. Podle našeho názoru je především potřeba změnit náhled politiků na zdravotnictví. Protože zdravotnictví opravdu není nějaká černá díra, ale produkuje obrovské hodnoty. Bez toho, aby byli lidé zdraví, nemohou pracovat.

Ve všech vyspělých státech podíl zdravotnictví a sociálních služeb na celkové ekonomice roste. Tak to je. Před lety klesal podíl lidí v zemědělství a stoupal podíl lidí v průmyslu. V současnosti klesá podíl lidí v průmyslu, kde je nahrazují roboti. Ale my potřebujeme zdravotníky a sociální pracovníky, kteří se budou starat o nemocné lidi, protože ty zatím žádní roboti nahradit nedokážou.


Terčem kritiky se na sjezdu stalo i komplikované a prodlužující se vzdělávání lékařů. Co vám vadí?

Je třeba si uvědomit, že není prozíravé – chci říct, že je velice hloupé – stavět pro naše lékaře těžce dostupné a těžce splnitelné podmínky ve vzdělávání, pak se koukat na to, jak odcházejí do zahraničí, a na jejich místa dovážet cizince bůhví odkud. Česká lékařská komora proto upozornila na to, že ministerstvo je nedůsledné, když podléhá tlaku některých odborných společností. Jejich vedení si prosazuje to, aby vzdělávání v tom kterém oboru bylo zbytečně dlouhé.

Máme tady evropskou směrnici, která stanoví minimální délky studia tak, aby to vzdělávání v konkrétním oboru, třeba internista, bylo uznatelné v celé Evropské unii. Nad tyto podmínky náš zákon stanovuje v řadě oborů to vzdělávání delší. A my trváme na tom, aby to, co je v zákoně, bylo dodržováno. Aby se na nátlak různých lobbistických skupin nutné vzdělávání neprodlužovalo. Nevím, co tím ti lidé sledují, jestli chtějí mít lacinou pracovní sílu nebo jestli se bojí, že ti mladí lidé je budou nějak odborně ohrožovat, ale na každý pád je výsledek ten, že mladí lidé odcházejí. 

My jsme samozřejmě zastánci volného pohybu osob v rámci Evropské unie. To je jedna z největších výhod, které všichni máme, a nesmíme se o ni nechat připravit. Ale je samozřejmě asi lepší, když absolvent Karlovy Univerzity léčí lidi v Kolíně nad Labem než v Kolíně nad Rýnem.


David Garkisch


Foto: Creative Commons 3  CC BY-SA 3.0Celé závěrečné usnesení XXXIII. sjezdu delegátů ČLK

konaného ve dnech 10.–11. listopadu 2018 v Praze


1) Sjezd ČLK zvolil:

mandátovou komisi ve složení:

MUDr. Dobeš, MUDr. Henčlová, MUDr. Knajfl

návrhovou komisi ve složení:

MUDr. Kubíček, MUDr. Trnka, MUDr. Voleman

volební komisi ve složení:

MUDr. Wicherek, MUDr. Monhart, MUDr. Dostalíková, MUDr. Klanica, MUDr. Doležalová

pracovní předsednictvo ve složení:

MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, MUDr. Brázdil, MUDr. Dernerová, MUDr. Říhová, MUDr.

Stehlíková, MUDr. Vedralová, MUDr. Musil, MUDr. Babinec, MUDr. Nečas, MUDr.

Klimovičová, MUDr. Sojka, MUDr. Mach,

Sjezd ČLK je otevřený.

Sjezd ČLK schválil program jednání.


2) Sjezd ČLK schválil zprávu o činnosti prezidenta ČLK a představenstva ČLK přednesenou

prezidentem MUDr. Milanem Kubkem

včetně informace o činnosti oddělení vzdělávání (PhDr. Radek Ptáček)

včetně informace o činnosti právní kanceláře ČLK (JUDr. Jan Mach).


3) Sjezd ČLK schválil zprávu revizní komise ČLK, kterou přednesla předsedkyně RK ČLK

MUDr. Jana Vedralová 


4) Sjezd ČLK schválil zprávu čestné rady ČLK, kterou přednesl předseda ČR ČLK

prof. MUDr. Richard Škába, CSc. 


5) Sjezd ČLK schválil zprávu o činnosti vědecké rady ČLK, kterou přednesl předseda VR ČLK

MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D.


6) Sjezd ČLK schválil zprávu o činnosti etické komise ČLK, kterou přednesla předsedkyně

EK ČLK MUDr. Helena Stehlíková.


7) Sjezd ČLK bere na vědomí zprávu auditora (příloha č. 3).


8) Sjezd ČLK schválil účetní závěrku hospodaření ČLK za rok 2017 (příloha č. 3).


9) Sjezd ČLK schválil zprávu o plnění rozpočtu a hospodaření za 1. pololetí roku 2018


10) Sjezd ČLK vyslechl a vzal na vědomí rozpočtové opatření na 2. pololetí roku 2018


11) Sjezd ČLK schválil návrh představenstva na ponechání členských příspěvků pro rok 2019

ve stejné výši jako v roce 2018, a to včetně zachování způsobu rozdělení výnosů

z členských příspěvků mezi centrum a jednotlivá OS ČLK.


12) Sjezd ČLK schválil návrh rozpočtu pro rok 2019 předložený představenstvem ČLK.


13) Sjezd ČLK zvolil viceprezidenta ČLK MUDr. Zdeňka Mrozka, Ph.D., v prvním kole.


14) Sjezd ČLK zvolil revizní komisi ČLK ve složení:

Oblast Čechy:

MUDr. Jana Vedralová (Praha 2)

MUDr. Zdeněk Rybář (Tábor)

MUDr. Tomáš Sýkora (Pardubice)

MUDr. Hana Vejvarová (Liberec)

MUDr. Hana Čejková (Liberec)

Oblast Morava:

Prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D. (Brno – město)

MUDr. Ivo Janáček (Vsetín)

MUDr. Mgr. Ivana Kohnová (Prostějov)

MUDr. František Řezník (Blansko)


Skupina Výše členských příspěvků na rok 2019

1. soukromí + vedoucí lékaři 3500,-

2. zaměstnanci + ostatní lékaři 2500,-

3a. absolventi neplatící 0,-

3b. absolventi platící 1000,-

4. nepracující důchodci 500,-

5. nedohledatelní 0,-

6. mateřská dovolená 0,-

7. pozdní vstup 10000,-


15) Sjezd ČLK zvolil čestnou radu ČLK ve složení:

Oblast Čechy:

prof. MUDr. Richard Škába, CSc. (Praha 5)

MUDr. Jiří Dostál (Chomutov)

MUDr. Ladislav Douda (Tábor)

MUDr. František Liška (Chrudim)

MUDr. Václav Mazáč (Praha 1)

Oblast Morava:

MUDr. Bohumil Tureček (Zlín)

MUDr. Michal Bambas (Břeclav)

MUDr. Lenka Ťoukálková (Zlín)

MUDr. Lenka Doležalová (Brno-město)


16) Novely stavovských předpisů:

Sjezd ČLK neschválil novelu SP č. 10, Etický kodex, schválenou představenstvem

dne 3.11.2018. Sjezd ČLK schválil ponechání SP č. 2 Volební řád ve stávajícím znění.


17) Sjezd ČLK vyslechl vystoupení Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA, ministra

zdravotnictví Vlády ČR.


18) Sjezd ČLK vyslechl vystoupení prof. MUDr. Pavla Pafka, DrSc. na téma České

zdravotnictví.


19) Sjezd ČLK vyslechl vystoupení MUDr. Milana Kubka na téma: Zahraniční lékaři v českém

zdravotnictví.


20) Sjezd ČLK vyslechl vystoupení Doc. RNDr. Ladislava Duška na téma: Demografie vs.

zdravotnictví.


21) Sjezd ČLK vyslechl vystoupení MUDr. Evy Klimovičové na téma: Husákovy děti na

bedrech lékařek.


22) Sjezd ČLK vyslechl vystoupení Ing. Ladislava Friedricha, CSC., prezidenta SZP.


23) Sjezd ČLK vyslechl vystoupení MUDr. Jana Přády o činnosti Sekce mladých lékařů ČLK.


24) Sjezd ČLK vyslechl vystoupení MUDr. Petra Němečka na téma: Férové pracoviště.


25) Sjezd ČLK vyslechl vystoupení MUDr. Milana Kubka a Ing. Arch. Rymeše na téma: Dům

lékařů.


26) Sjezd ČLK vyslechl zprávu zástupce firmy Ewing Public Relations na téma:

Nasezdravotnictví.cz – informační kampaň ČLK.


27) Česká lékařská komora žádá ministra zdravotnictví, aby upravil v navrhované novele

SZV znění bodu znění bodu 6.5. v kapitole 2 „Základní minutová sazba osobních nákladů

nositelů výkonů:

Základní minutová sazba osobních nákladů nositelů výkonů pro nositele L1, L2, L3, K1,

K2, K3, J1, J2 a S4 je stanovena na 2,87 bodu, pro nositele výkonů S1, S2, S3 je

stanovena na 1,71 bodu.

Základní minutová sazba osobních nákladů je pro účely výpočtu počtu bodů výkonu

násobena příslušným mzdovým indexem uvedeným v této kapitole.“


28) Sjezd ukládá představenstvu ČLK nadále podnikat všechny možné kroky s cílem zabránit

pracovat takzvaným lékařům ze zemí, které nejsou členy EU, a kteří nesplňují podmínky

dané zákonem pro výkon lékařské praxe na území ČR.


29) Sjezd ukládá představenstvu ČLK nadále prosazovat smysluplné e-zdravotnictví, které je

jednoduché a přátelské k lékařům i pacientům. Lékař i pacient musí mít právo rozhodnout se, jestli bude e-zdravotnictví používat. Pokud se lékař rozhodne nadále pracovat mimo elektronický systém, nesmí být jakkoliv

sankcionován. Trváme na principu dobrovolnosti a pozitivní motivace.


30) Sjezd ukládá představenstvu nadále prosazovat praktické odborné a zároveň přátelské

vzdělávání lékařů. Trvat nadále na minimální době jako konečné délce. Prodlužování délky vzdělávání může být pro mladé a jazykově zdatné kolegy motivací k odchodu do zemí, kde si lékařů váží.


31) S účinností od 1.1.2019 se paušální náhrada za výkon funkce prezidenta ČLK zvyšuje o

20%. Zdůvodnění: Náhrada za výkon funkce prezidenta ČLK se naposledy valorizovala na

sjezdu v 11/2011. 7 let zůstává stejná. V mezidobí se průměrná mzda v ČR zvýšila o 27%

a průměrný plat lékaře zaměstnance se zvýšil o 22%.


32) ČLK trvá na stanovisku, že elektronické recepty jsou přijatelné pouze jako nepovinná

varianta, přičemž musí existovat možnost na základě rozhodnutí lékaře či přání pacienta

předepsat lék klasickým způsobem, tedy prostřednictvím papírového receptu. ČLK bude

i nadále bránit všechny své členy, kteří by se dostali do problémů kvůli tomu, že

předepíší pacientovi lege artis potřebný lék klasickým způsobem.


33) ČLK trvá na stanovisku, že profesní komory zřízené zákonem a odborové organizace

nejsou lobbistickými organizacemi ve smyslu připravovaného zákona o lobbování.


34) ČLK odmítá jakékoliv politické zásahy do fungování nezávislých profesních samospráv.


35) ČLK nesouhlasí s plánem ministra zdravotnictví Vojtěcha zvýšit tarifní platy

kvalifikovaných lékařů (14.-16. platová třída) od ledna 2019 o pouhá 2%. ČLK požaduje,

aby vláda splnila beze zbytku svůj závazek zvýšit tarifní platy všem zdravotníkům od

ledna 2019 o 10%.


36) ČLK požaduje pravidelnou valorizaci ceny práce nositelů výkonů v Seznamu zdravotních

výkonů.


37) ČLK požaduje po ministerstvu zdravotnictví, aby ve spolupráci s komorou připravilo a

předložilo návrhy legislativních změn, které umožní České lékařské komoře provádět

kontroly personálního vybavení poskytovatelů lékařských zdravotních služeb. Kontroly

prováděné nezávislou profesní samosprávou, která disponuje potřebným odborným

zázemím, přispějí ke zvýšení bezpečnosti a kvality lékařské péče.


38) ČLK vyzývá ministerstvo zdravotnictví ke spolupráci při zajišťování bezpečnosti pacientů

a žádá, aby ministerstvo průběžně v intervalu jedenkrát za měsíc předávalo České

lékařské komoře jmenný seznam cizinců, kterým v daném kalendářním měsíci udělilo

povolení k výkonu odborné praxe podle § 36 zákona č. 95/2004 Sb. se specifikací, který

konkrétní odstavec tohoto ustanovení § 36 byl u každého z těchto cizinců aplikován.

ČLK dále žádá, aby tento seznam obsahoval vždy název poskytovatele zdravotních

služeb se specifikací konkrétního pracoviště (nemocnice a oddělení), kde je odborná

praxe vykonávána, a u každého z cizinců vždy jméno lékaře, který u něho vykonává

přímé odborné vedení. ČLK současně žádá o jmenný seznam školitelů, kteří se na

daném pracovišti (nemocnice a oddělení) věnují lékařům s odbornou způsobilostí.


39) ČLK upozorňuje na porušování zákona spočívající v tom, že cizinci bez aprobační

zkoušky pracují v některých zdravotnických zařízeních samostatně bez přímého

odborného vedení. Cizinec, který vystudoval lékařskou fakultu mimo EU, nemůže bez

aprobační zkoušky vykonávat lékařské povolání. Na základě povolení ministerstva

zdravotnictví může pouze vykonávat odbornou praxi pod přímým odborným vedením

kvalifikovaného lékaře, který musí být trvale přítomen.


40) ČLK nesouhlasí s přesuny kompetencí z lékařů na jiné zdravotníky, pokud tyto změny

nejsou motivovány prospěchem pacienta a odbornými důvody, ale snahou ušetřit

peníze na pacientech. Jakýkoliv přesun kompetencí musí být vždy spojen s přesunem

odpovědnosti. ČLK připomíná, že lékaři jsou nejvíce kvalifikovanými zdravotnickými

odborníky a že přesun jakýchkoliv kompetencí na méně kvalifikované odborníky zvyšuje

riziko poklesu kvality a bezpečnosti zdravotní péče o pacienty.


41) ČLK požaduje oprávnění zdravotnických profesních komor stanovit v rámci

disciplinárního řízení se svými členy také závazná nápravná opatření pro poskytovatele

zdravotních služeb a právo účastnit se kontrol prováděných orgány státní správy u

poskytovatelů zdravotních služeb.


42) Sjezd ČLK podporuje smysluplnou a dobrovolnou elektronizaci ve zdravotnictví.

Nesouhlasí však s navrhovanou povinností elektronické neschopenky. Připravovaná e-

Neschopenka musí být uživatelsky přátelská a pro lékaře dobrovolná.


43) Sjezd ČLK vyzývá členy ČLK, aby aktivně informovali prezidenta ČLK o konkrétních

případech nedodržování pravidel při výkonu odborné praxe lékařů – cizinců (dle § 36

zák. č. 95/2004 Sb.)


44) Sjezd ČLK ukládá prezidentovi a představenstvu ČLK zahájit jednání s Ministerstvem


práce a sociálních věcí o obnovení činnosti expertní komise k problematice e-

Neschopenek za účasti zástupců ČLK.


45) Sjezd ČLK ukládá prezidentovi a představenstvu ČLK vyvíjet tlak na příslušné orgány

státní správy, aby si tyto důsledně plnily své povinnosti správních orgánů, týkající se

kontroly personálního zajištění poskytování zdravotní péče a specializačního vzdělávání

lékařů.


46) S účinností od 1.1.2019 se stanoví paušální náhrada za výkon funkce viceprezidenta ČLK a to ve výši 75% náhrady za výkon funkce prezidenta ČLK. Zdůvodnění: Vzhledem k rozsahu pracovnímu vytížení a zajištění nezávislosti při výkonu funkce není důstojné, aby viceprezident vykazoval jednotlivé hodiny, kdy pracuje pro ČLK, z tohoto důvodu je racionální stanovit paušální výši náhrady za výkon viceprezidenta.


Hlasování o usnesení: pro 193 / proti 18 / zdrželi se 14.


reklama

reklama

reklama

reklama