Hlavička
21/12/2021

Množství infekčního odpadu z nemocnic vzrostlo o desítky procent. Jak dlouho budou ještě spalovny a lidé v nich zvládat?

Lékaři, zdravotní sestry, policisté, hasiči, vojáci. Ti všichni a mnozí další se nemalou měrou podílejí na boji proti onemocnění Covid-19. Jsou však i profese, které stojí stranou zájmu veřejnosti a většiny médií, ačkoliv ani bez jejich práce by se epidemii dařilo zvládat jen stěží.

reklama

reklama

Pandemická situace právě mj. zapříčinila, že české nemocnice začaly produkovat obrovské množství infekčních odpadů. Tuzemské spalovny, kde se tento druh odpadu likviduje, mají doslova plné ruce práce.

I samy nemocnice si velmi dobře uvědomují, že ve srovnání s obdobím před epidemií Covid-19 produkují nadměrné množství nebezpečného odpadu.

„K nárůstu infekčního odpadu kvůli covidu skutečně dochází. Hodně se testuje, používají se ve větší míře jednorázové ochranné pomůcky. Situaci ale zatím zvládáme řešit,“ uvedla pro NašeZdravotnicví.cz a redakci Peak mluvčí Krajské zdravotní, a.s. Jana Mrákotová.

reklama

V Krajské nemocnici Tomáše Bati (KNTB) ve Zlíně evidují v souvislosti s používáním ochranných pomůcek proti onemocnění Covid-19 především výrazný nárůst objemu infekčního odpadu. A to zhruba o 20 procent v porovnání s obdobím před pandemií.

„Průměrně dnes vyprodukujeme asi 2 tuny odpadu denně. Pro představu, za jednu dvanáctihodinovou směnu připadnou na dvě zdravotní sestry na covidovém oddělení čtyři ochranné obleky. Ty samozřejmě končí v nebezpečném odpadu,“ vypočítává vedoucí Oddělení provozu a energetiky KNTB Marcel Meravý, pod kterého spadá právě nakládání s nebezpečnými infekčními odpady.

Situaci podle něj v současné pandemické době komplikuje i trend, který stanovili výrobci ochranných prostředků. Ty jsou totiž zpravidla pouze na jednorázové použití. „I když se situace s pandemií uklidní, myslím si, že objem odpadu se právě z tohoto důvodu příliš nesníží. Navíc podle odpadového zákona můžeme takovýto infekční odpad skladovat pouze tři dny. Pak se musí odvézt k likvidaci, což samozřejmě vytváří tlak i na spalovny, kde k tomuto procesu dochází,“ dodává Marcel Meravý.

Některá nemocniční zařízení využila možnosti prodloužit tuto skladovací dobu až na jeden měsíc. Musela ale investovat do pořízení velkokapacitních chladících zařízení, kde by teplota neměla překročit 8 stupňů Celsia.


Neviditelná součást první linie

Podle informací od provozovatelů spaloven, které redakce NašeZdravotnictví.cz a Peak.cz v minulých dnech oslovila, vzrostlo množství infekčních odpadů pocházejících z nemocnic minimálně o desítky procent. Podle informovaných zdrojů z prostředí odpadových společností tak již opakovaně dochází k situaci, kdy spalovny začínají narážet na své limity.

Situace pro samotné spalovny, kterých je v zemi zhruba 20, se oproti minulým pandemických stavům komplikuje ještě v jedné věci. Na rozdíl od minulých vln epidemie totiž v současnosti jede naplno také průmysl, který se snaží vzpamatovat z omezení výroby v minulých měsících.

„Nedochází tak k útlumu produkce průmyslových odpadů, které jsou taky v našich technologiích odstraňovány. A to je další kritický moment z hlediska kapacit pro odstraňování nebezpečných odpadů,“ upozorňuje Petr Špičák, technický ředitel odpadové společnosti SUEZ. Ta je jednou z firem zajišťujících vedle likvidace průmyslových odpadů právě i spalování odpadů z nemocnic.

Celý segment infekčních odpadů v České republice představuje asi 800 lidí. Právě společnost SUEZ zaměstnává zhruba polovinu z nich. Podle Petra Špičáka jsou právě tito lidé nenahraditelní z toho důvodu, že s takovým odpadem umí nakládat profesionálně a bezpečně.

„S infekčním odpadem z nemocnic manipulují v ochranných oblecích téměř každý den. Mají s tím zkušenosti a svou práci umí dělat bezpečně. Jsou v podstatě nenahraditelní. Za mě jim patří velký dík, protože jsou ochotni každý den pracovat s infekčními odpady. Je to zkrátka další neviditelná součást první linie boje s Covidem, na kterou se tak trochu zapomíná,“ říká Špičák.


Jak dlouho budou ještě spalovny zvládat? A jak situaci vnímají lidé pracující ve spalovnách? Jsou to naši noví hrdinové doby?

Přečtěte si celý článek na Peak.cz.


Pavlína Zítková

Foto: Shutterstock

reklama

reklama

reklama

reklama