Hlavička
28/11/2021

Naočkujme milion lidí posilující dávkou za týden a změňme dynamiku epidemie, vyzývají lékaři

Iniciativa Lékaři pomáhají Česku vyzvala všechny zdravotníky a dobrovolníky, aby se zapojili do akce \""Naočkujme milion lidí posilující dávkou za týden a pomozme našim zdravotníkům\"".

reklama

reklama

Projekt iniciativy podpořili i premiér v demisi Andrej Babiš a designovaný premiér Petr Fiala na společné tiskové konferenci ve Strakově akademii.

„Epidemie nezná žádné politické bariéry a týká se nás všech. Myslím si, že právě v těchto chvílích musí jít politika stranou. Je to takové neobvyklé, premiér v demisi a nový designovaný premiér mají společnou tiskovou konferenci, to tu ještě nebylo, ale myslím, že když jde o životy našich spoluobčanů, tak je dobře, že tady spolu stojíme, a že chceme iniciativu Lékaři pomáhají Česku podpořit,“ prohlásil premiér v demisi Andrej Babiš na tiskové koferenci.

„Přišel jsem na tuto opravdu netypickou tiskovou konferenci dvou premiérů proto, že jsem přesvědčen, že jsou, jak už říkal pan premiér Babiš, situace, chvíle, kdy je potřeba ukázat společnou vůli. A boj proti nemoci covid-19 takovou situací nepochybně je. Jsem si jistý, že přestože máme rozdílné politické názory, dokonce preferujeme různé postupy, jak bojovat s nemocí covid-19, tak přes to všechno máme společný zájem, abychom chránili ohrožené skupiny lidí, abychom dosáhli toho, že se co nejvíce lidí naočkuje a že co nejvíce lidí bude co nejrychleji doočkováno třetí dávkou,“ navázal designovaný premiér Petr Fiala.

reklama

Podle premiéra v demisi Andreje Babiše je důležité znovu vybudovat dostatečné kapacity, aby bylo možné co nejrychleji naočkovat všechny zájemce o nové či posilovací dávky vakcíny.

„Musíme znovu připravit očkovací kapacity, jaké jsme tu měli v červnu, kdy jsme dokázali očkovat až 130 000 lidí denně. Projekt, který si dává za cíl naočkovat za týden milion lidí, je velice ambiciózní, ale je jasné, že o očkování třetí dávkou, kde jsme vlastně od včerejška umožnili registraci, je zájem obrovský,“ podotkl Andrej Babiš.

Záměr iniciativy lékařů i současné vlády v demisi vybudovat dostatečné kapacity na další zvýšení tempa očkování podpořil i designovaný premiér Petr Fiala. „Je to důležité pro ochranu zdraví ohrožených skupin, ochranu seniorů, ochranu lidí, kteří jsou nemocní, a je to důležité také pro to, abychom pomohli přetíženým nemocnicím a vyřešili tuto situaci. Já vítám každou iniciativu, která tomu napomáhá a která k tomu vede, a proto jsem přišel podpořit i tuto iniciativu, kterou pokládám za mimořádně důležitou,“ řekl.

Podle Radka Mounajjeda, lékaře a představitele iniciativy Lékaři pomáhají Česku, který se v minulosti podílel i na vybudování a bezchybném provozu velkokapacitního očkovacího centra v O2 Universum, je reálné dostát podstatě výzvy naočkovat milion lidí týdně, ale je pro to důležité zmobilizovat další lékaře a zdravotníky.

„Věřím tomu, že to zvládneme. Máme k tomu dvě cesty, které nám to umožní. První z nich: Apeluji a žádám všechny kolegy z ambulantní sféry, aby vystoupili ze své komfortní zóny a aby se přihlásili na našem webu do dobrovolnického seznamu. Následně je budeme informovat, jak se bude postupovat dál. Každá pomocná ruka, každá hodina práce určitého kolegy z ambulance může změnit chod epidemie,“ prohlásil Radek Mounajjed. Druhou podmínkou podle něj je využít dosavadních zkušeností a maximálně zjednodušit celý proces očkování po administrativní stránce včetně jednoduchého přihlašovacího systému pro občany tak, aby ho zvládli i senioři.


Přečtěte si celou výzvu: 

V ČR máme dnes 2.4 milionu lidí, kteří mohou dostat posilující dávku vakcíny a ještě ji nedostali. Více než dvě třetiny z nich ji podle průzkumů chtějí. K dnešnímu dni víme, že lidé po posilující dávce díky vysoké imunitě v nemocnicích takřka nejsou. Pojďme snížit tlak na nemocnice tím, že je společně okamžitě naočkujeme. Naočkujme milion lidí posilující dávkou za týden. Vyzýváme dobrovolníky, aby se zapojili do naší iniciativy.

Epidemiologická situace v České republice je nejhorší v historii. V nemocnicích leží více než 6000 lidí, na jednotkách intenzivní péče přes 900. Denní příjmy do nemocnic přesahují 500 pacientů, na jednotky intenzivní péče přichází každý den necelá stovka nových vážně nemocných. Prognóza je velmi špatná, některé moravské nemocnice již nepřijímají nové pacienty, v Čechách dojde k naplnění nemocnic v příštích dvou týdnech. V týdnu od pondělka 6. prosince zemře na covid-19 přibližně 1400 lidí. Tuto skutečnost nejsme schopni změnit, tito lidé jsou už dnes nakažení. 

Není toho mnoho, co můžeme v této situaci dělat. Jistě, že nejvíce by pomohlo, kdybychom doočkovali všechny seniory, kteří ještě neobdrželi první dávku očkování. Ta očkovaného chrání již po dvou týdnech s účinností kolem 70 procent. Bohužel, zájem o první dávku je nedostatečný. Je tu ovšem skupina, která by se očkovat chtěla – a to ti, kterým uplynulo již více než 5 měsíců od druhé dávky. Víme, že po 5 měsících klesá účinnost očkování proti nákaze téměř na polovinu, posilující dávka ji ovšem vrátí již za týden na 90 procent. Navíc lidé po posilující dávce v této chvíli vyžadují hospitalizaci jen zcela výjimečně. 

Upřeme tedy naši pozornost na lidi, kteří posilující dávku mohou dostat (uplynulo již více než 5 měsíců od doby, kdy dostali druhou dávku) a ještě ji nedostali. Takových lidí je v Česku více než 2.4 milionu. Dle sociologického šetření společnosti PAQ je více než 70 procent z nich ochotno se okamžitě nechat očkovat. Nemusíme nikoho přemlouvat. Je tu více než jeden a půl milionu lidí, kteří na třetí dávku čekají! 

Pokud pomocí posilující dávky obnoví milion lidí svou imunitu, a to za jediný týden, naprosto změníme dynamiku epidemie. Posilující dávka se po více než pěti měsících od druhé dávky bude týkat téměř výlučně lidí nad 50 let. Odhadujeme proto, že po týdnu, kdy dávka imunitu obnoví, snížíme počet očkovaných lidí, kteří musejí být hospitalizováni (ať už na standardním lůžku nebo na JIP) přibližně na polovinu. Každý den tak bude vyžadovat hospitalizaci přibližně o 100 očkovaných méně, na JIP klesnou denní příjmy o 15 lidí. 

Očkování posilující dávkou ochrání před hospitalizací 3000 lidí, před vážným průběhem téměř 500 a to za jediný měsíc od zahájení akce. 

„Naočkujme milion lidí posilující dávkou za týden.“ Efekt bude ve skutečnosti ještě větší, neboť mimo rizika hospitalizace snižuje posilující dávka i riziko přenosu. 

Jakkoliv se naše výzva obrací prvotně k lidem, kteří nutně potřebují posilující dávku, jsme otevřeni i prvoočkovaným. Nechceme ale nikoho přesvědčovat. Jsme iniciativa, která nabízí pomocnou ruku, nikdo by neměl mít pocit, že je k čemukoliv nucen. 

V této chvíli máme jak vakcíny, tak IT nástroje, které umožňují náš ambiciózní plán splnit. Chybí nám lékaři, kteří by vytvořili nové a posílili existující očkovací místa a mobilní týmy. Prosíme všechny ambulantní lékaře a další zdravotníky, aby se do naší iniciativy zapojili a pomohli s očkováním ve svém regionu. Dále prosíme dobrovolníky nezdravotníky, kteří chtějí pomoci s logistikou a administrativou, ať se také zapojí. Pokud nám chcete jakkoliv jinak pomoci, napište.

Pojďme pomoci našim zdravotníkům, nemocnice jsou přeplněny, pojďme dát posilující dávku milionu lidí již příští týden. Pokusme se, aby naše zdravotní sestry a lékaři opět nemuseli trávit Vánoce mimo okruh svých blízkých a bez jakéhokoliv odpočinku! 

Přihlaste se k nám na www.lekaripomahajicesku.cz


MUDr. Radek Mounajjed, DDS., Ph.D., lékař, Lékaři pomáhají Česku 

MDDr. Jakub Studený, lékař, Lékaři pomáhají Česku 

MUDr. Marek Matoušek, lékař, Lékaři pomáhají Česku 

MUDr. Daniel Černý, PhD., lékař, Lékaři pomáhají Česku 

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., interní lékař, ředitel ŮVN 

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., neurochirurg, ÚVN 

prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., chirurg, III. Chirurgická klinika 1.LF UK a FN Motol 

doc. MUDr. František Duška, Ph.D., lékař, přednosta kliniky ARO 3.LF UK a FNKV

MUDr. Milan Kubek, lékař, prezident ČLK 

René Levinský, Ph.D., matematik, BISOP 

Ing. Filip Pertold, Ph.D., vědec, Cerge-ei 

Mgr. et. Mgr. Daniel Prokop, sociolog, PAQ 

Mgr. Josef Šlerka, Ph.D., datový analytik a pedagog, UK


Foto: Shutterstock

reklama

reklama

reklama

reklama