Hlavička
30/08/2018

Převezmou sestry péči i za lékaře? Navrhly práce, které chtějí dělat

Některé úkony, na které jsme jako pacienti zvyklí dosud jen od lékaře, už možná brzy budou dělat zdravotní sestry. Jde o celosvětový trend, péče a spokojenost pacientů se tím totiž paradoxně zlepšuje. České sestry v bodech navrhly, kterou práci by rády převzaly.

reklama

reklama

Ministerstvo zdravotnictví v červenci oslovilo Českou asociaci sester (ČAS), aby navrhla, které kompetence by mohly z lékařů přejít také na sestry. Zdá se to jako nouzové a úsporné řešení, ale tak jednoduché to není. Už proto, že ani potom sestry nenahradí lékaře. Navíc se personální krize ve zdravotnictví týká jak lékařů, tak sester, takže všeobecný nedostatek zdravotníků tato změna nevyřeší.


Více času se sestrami prý pacienti oceňují

reklama

Má to ale jiné pozitivní efekty. Zvyšuje to sebevědomí profese sester i zájem o jejich obor. Pochopitelně to ulevuje také lékařům a i pacienti prý bývají spokojenější. Zlepšuje to dostupnost péče a sestry s nimi tráví více času.

Takové je alespoň stanovisko České asociace sester. „Zkušenosti ze zahraničí ukázaly, že rozšíření kompetencí nelékařských zdravotnických pracovníků přináší celou řadu pozitiv. Jednak zvyšuje atraktivitu profese pro talentované studenty, přispívá k další profesionalizaci oboru a zefektivňuje poskytovanou péči. Velkým přínosem je i to, že se díky větším kompetencím sester zlepšuje dostupnost péče i spokojenost pacientů. Sestry tráví s pacienty více času, poskytují jim podrobnější informace a rady,“ tvrdí prezidentka asociace sester Martina Šochmanová.


Celosvětový trend? Sestry rozšiřují kompetence

Rozšiřování kompetencí sester podle aktuálních potřeb populace je momentálně celosvětový trend. Přijímají ho Světová zdravotnická organizace (WHO), Mezinárodní rada sester (ICN) nebo třeba Evropská federace sester (EFN).

Posledně jmenovaná organizace mezi členy ošetřovatelského týmu zahrnuje kromě všeobecné sestry a sestry specialistky i sestru s rozšířenými kompetencemi (advanced practice nurse) a zdravotnického asistenta.


Návrh sester: Tohle chceme a můžeme dělat

Ve světě, stejně jako v ČR, obvykle přesuny kompetencí začínají na jednom pracovišti na základě dovedností konkrétních zdravotníků a postupně se rozšiřují až na celonárodní či nadnárodní úroveň.

Česká asociace sester sestavila pro Ministerstvo zdravotnictví návrh prací, které by mohly převzít „zkušené a proškolené všeobecné sestry“. Asociace říká, že návrhy vycházejí z už fungujících a osvědčených vzorů vyspělých zemí, nicméně jsou ušité přímo na míru českému prostředí.

Pokud ministerstvo návrhu sester vyhoví, budou v budoucnu moci dělat za lékaře i tyto práce:

indikace a preskripce vybraného zdravotnického materiálu a pomůcek sestrou, která u pacienta přesně zhodnotila jeho stav,

ordinace základních vyšetření a jejich interpretace,

předepisování léčebné výživy (diet) u pacientů s nutričními problémy nutričním terapeutem, 

– úpravy vybrané medikace sestrou proškolenou ve farmakologii,

edukace pacienta před a po výkonu o detailech tohoto výkonu (jedná se o rozšíření edukace v dalších specifických oborech, jako je ortopedie, transplantační medicína apod.),

šití hráze po epiziotomii porodní asistentkou,

– ordinace zavedení laryngeální masky, intubace zdravotnickým záchranářem.


Za větší kompetence i odpovědnost více peněz, žádají sestry

Asociace sester tvrdí, že na mnoha místech už sestry stejně takovou práci dělají načerno. „Mnohé z těchto kompetencí jsou již nyní sestrami vykonávány neoficiálně a výkon je proplácen lékařům. Vzhledem k nedostatku sester je nicméně nezbytné sestry s rozšířenými kompetencemi adekvátně odměňovat,“ upozorňuje ČAS.

Rozšířenými kompetencemi „nelékařských zdravotnických pracovníků“ se rozumí přesun některých kompetencí, které původně příslušely zejména lékařům, na vybrané, zkušené a proškolené všeobecné sestry/nelékaře. 

Seznam prací, které by sestry mohly převzít vedle lékařů nebo přímo za ně, dávaly dohromady onkologické, psychiatrické, oftalmologické a stomické sestry, ale i nutriční terapeuti, porodní asistentky nebo zdravotničtí záchranáři.


David Garkisch

Foto: Pixabay, CC0


reklama

reklama

reklama

reklama