Hlavička
20/02/2021

Vzpomínka na Jana Sokola: Vracel nás nohama na zem, laskavě a mile

Tento týden odešel významný muž, filozof, pedagog, spisovatel i někdejší politik profesor Jan Sokol. Přesahem svých zájmů a schopností zasáhl i do české medicíny. Čest i vděčnost mu ve své vzpomínce skládá předsedkyně lékařské etické komise Helena Stehlíková.

reklama

reklama

Jan Sokol nebyl lékař, ale jako filozof se etikou zabýval a přednášel o ní nejen na Univerzitě Karlově, ale vyučoval ji také na nejstarší americké Harvardově univerzitě. Etiku prosazoval a ovlivňoval i jako člen Etické komise ČR pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu.reklama

Mravní integrita, lidskost, moudrost...


Právě etika ho dovedla také do zdravotnictví, kde působil dlouhé roky jako člen Etické komise České lékařské komory. Budoval, hodnotil a ovlivňoval etické chování tuzemských lékařů. Poctu mu krátce po oznámení jeho skonu vzdala i lékařská komora: „Vážený pane profesore, bylo nám ctí mít v Etické komisi člověka s takovou mravní integritou, lidskostí a moudrostí. Děkujeme za vše!!!! Je nám to moc líto, protože budete hodně chybět. Upřímnou soustrast rodině, přátelům a spolupracovníkům.“ Více v článku Zemřel Jan Sokol. Filozof a pedagog, který lékařům radil s etikou


Památku této osobnosti připomněla i lékařka a předsedkyně Etické komise České lékařské komory Hana Stehlíková…Dnes mě zastihla smutná zpráva, zemřel pan profesor Jan Sokol. Zaskočilo mne to. Pan profesor byl pilným členem Etické komise ČLK dvanáct let a nenapadlo mne, že by se na tom mělo něco měnit. Inu ano, byl tu věk a ne úplně pevné zdraví, ale přesto jsem se těšila, že až pomine doba kovidová a Etická komise zase bude zasedat pohromadě, tak pan profesor opět přijde mezi nás a bude vnášet laskavě a mile do našich disputací poznámky z jiného úhlu pohledu na věc a vracet nás nohama na zem.


Našich jednání se účastnil pilně, i když měl mnoho jiných aktivit a povinností a myslím, že to pro něj muselo být někdy trochu dlouhé a únavné poslouchat všechny naše odborné argumenty a dohadování, když jsme řešili otázky a zadání týkající se některých závažných témat medicíny. Přesto vždy bedlivě poslouchal a když promluvil, vždy přesně vystihl, co říct a na jaký jiný aspekt problému upozornit.


Jeho způsob chápání věcí kolem nás, jeho pohled na svět a život nás obohacoval a rozšiřoval naše mnohdy úzké profesionální vidění problémů. Jeho osobnost přinášela mezi nás jiný rozměr, takový méně urputně pracovní, uklidňující, shovívavý, velmi lidský, laskavý a moudrý, a přitom vždy vysoce morálně a eticky důsledný, za to jsme mu velmi vděční.


Pan profesor Sokol byl beze sporu významnou osobností akademickou i politickou a zapsal se do dějin našeho národa. Pro nás to byl ale především velký člověk svobodného ducha s vysokým respektem k ostatním a je na nás, jestli budeme dostatečně moudří a budeme umět v jeho stopách pokračovat.


Vážený pane profesore Sokole, děkujeme Vám a čest Vaší památce.


16.února 2021
MUDr. Helena Stehlíková
Předsedkyně Etické komise ČLK


Ilustrační foto: Pxhere.com, CC0

reklama

reklama

reklama

reklama