Hlavička
12/05/2020

Zvony a sirény po celém Česku poděkovaly sestrám a zdravotníkům

Přesně v poledne se na jednu minutu rozezněly zvony kostelů i sirény sanitek, hasičů a policistů. Byl to dík všem sestrám a zdravotníkům za jejich nelehkou práci a nasazení při pandemii koronaviru. A nebylo to náhodou, dnes je Mezinárodní den sester.

reklama

reklama

Letos je jejich úloha mimořádná - společně s lékaři stojí v první linii proti současné pandemii koronaviru. O to víc je snaha zdravotních sester vidět. A bohužel i jejich oběti. Mnoho se jich samo koronavirem nakazilo, infarktu z pracovního i nervového vypětí podlehla jako první mezi zdravotníky nakažená sestra. Více například v článku První oběť zdravotníků: Zemřela sestra z Thomayerovy nemocnice

V českém zdravotnictví pracuje asi 50 tisíc lékařů a zubařů a kromě nich o pacienty pečuje asi 80 tisíc zdravotních sester (a bratrů). Dosud se koronavirem nakazilo 343 zdravotních sester a 167 lékařů.

Dnešní symbolické poděkování zvony a sirénami není první, které se od vypuknutí pandemie odehrálo. Všem zdravotníkům lidé děkovali nejrůznějšími způsoby - třeba pravidelným tleskáním z okna či balkonu, dokonce společným zpěvem písně Není nutno, kterou v jedinou chvíli přenášela Česká televize, Český rozhlas a vysílalo ji ze svých amplionů mnoho radnic po celé zemi. Další lidé zdravotníkům rovnou skládají písně - jako třeba Andělé v bílém, kterou Martin Bernard věnoval \""všem sestřičkám, doktorům a zdravotnímu personálu\""... 

reklama


Sestrám poděkovali i hasiči a policisté. A zvony kostelů

K dnešnímu vyjádření díků sirénami za práci zdravotních sester se na mnoha místech připojili i hasiči a policisté. Rozeznění zvonů napříč republikou zajistila Česká biskupská konference a podílela se na ní i Asociace záchranných služeb a ministerstvo zdravotnictví.

Mezinárodní den sester je připomínán na celém světě u příležitosti narození Florence Nightingale, zakladatelky ošetřovatelství a reformátorky nemocnic. Letos je 12. květen ještě významnější - výjimečná žena se narodila před 200 lety. Více v článku \""Dáma s lampičkou\"" změnila celé lékařství. Je symbolem sester 

O Florence Nightingale (1820–1910) se učí na zdravotnických školách, do teď jsou aktuální některé její odborné texty. „Já sama vidím její odkaz v odvaze, s jakou se vzepřela tradičnímu plánovanému životu a zavedeným pravidlům, v trpělivosti prosadit nové věci i přes počáteční odmítavý postoj okolí, v důrazu, který kladla na vzdělávání, jež je nejlepší investicí, a v obětavé práci pro druhé.  A ztotožňuji se i s jejím vyjádřením: ‚Jak málo se dá vykonat, pokud nás ovládá strach,’“ uvedla k dnešnímu svátku náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Jana Zvěřinová.


Zachráníš jeden život, jsi hrdina, zachráníš tisíc, jsi zdravotní sestra

Její slova doplňují i další sestry. „Úlohu zdravotní sestry nejlépe vystihuje okřídlené přísloví: Zachráníš-li jeden život, jsi hrdina, zachráníš-li 1000 životů, jsi zdravotní sestra. Ve skutečnosti jsou nejen zdravotní sestry, ale také jejich kolegové zdravotní bratři a vlastně i další ošetřující a pečující personál hrdiny všedního dne. Jejich hrdinství a odvaha je doceněna většinou jen těmi, kteří si sáhnou na své zdravotní, fyzické nebo psychické dno. Ti opravdu docení to, co děláme. A to je vlastně i důvod, proč to děláme. Máme rádi lidi a máme radost, když jim opět naskočí úsměv na tváři a my můžeme jejich neduhy spláchnout,“ svěřila se Monika Černá, sestra z I. interní kardioangiologické kliniky brněnské fakultní nemocnice. 

„Postavení zdravotní sestry se od dob Florence velmi proměnilo, ale jako velmi zajímavý vnímám fakt, že mnohé novinky, které ona zavedla, jsou aktuální i dnes. Doufám i v to, že v očích veřejnosti se naše povolání vyšplhalo na vyšší příčky v seznamu prestižních povolání, a to i přes mnoho televizních seriálů, které z reality práce zdravotníků neukazují prakticky nic,“ dodala sestra Hana Žemlová z Anesteziologicko resuscitační kliniky brněnské nemocnice.


David Garkisch

Ilustrační foto: Pexels.comreklama

reklama

reklama

reklama