Kubek: Bez souhlasu prezidenta nelze o jeho zdraví informovat. Je pacient

více