Svítá naděje ochrnutým. Vědci překlenuli míchu, vozíčkáři chodí

více