Jak zachránit tonoucího? Zvládli byste první pomoc? Co dělat a nedělat

více