Hlavička
15/04/2020

Koho v práci kosí virus nejvíc? České lékaře a sestry. Nemají ochranu

Bílý plášť nebo uniforma sestry se v Česku stávají znakem nejrizikovějšího povolání současnosti. Už stovky lékařů, sester a dalších zdravotníků se nakazily novým koronavirem. Podle lékařské komory stát podcenil situaci a zdravotníci dosud nejsou dostatečně chráněni.

reklama

reklama

Statistika jasně ukazuje, že zdravotníci jsou dnes nejohroženější profesní skupinou. Zjistila to Česká lékařská komora z oficiálních dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Ze zhruba šesti tisíc prokázaných případů připadá 584 na zdravotníky, což je celkově deset procent všech nakažených.


Skoro desetkrát více nakažených zdravotníků než řidičů

reklama

Při srovnání všech profesí se zdravotníci nakazí zdaleka a mnohonásobně nejvíc. Prokazuje to, že stojí při koronavirové pandemii skutečně v prvních liniích. Na čísla vyžádaná Českou lékařskou komorou upozornil její prezident Milan Kubek. 

Uvedl i další srovnání, která rizikovost práce zdravotníků podtrhují. Proti téměř sedmi stovkám nakažených zdravotníků je jich mezi učiteli 129, u řidičů 69, u policistů 57, mezi sociálními pracovníky 55, mezi hasiči a záchranáři 48 a armáda hlásí 19 nakažených vojáků.


Kubek: V ochraně zdravotníků odpovědní lidé selhali

Nemocí covid-19 se nakazilo už 135 lékařů a 243 zdravotních sester, z nichž dokonce dvě zemřely a patří tak mezi oběti nového koronaviru. Mezi další nakažené se počítá i 14 laborantů a skoro dvě stovky dalších zdravotníků.

Podle prezidenta lékařské komory za těmito čísly stojí i selhání Ministerstva zdravotnictví, vlády a dalších odpovědných úřadů. „Situaci bohužel podcenili i ti, kdo přípravu na podobné mimořádné situace mají přímo v náplni své práce. Opakovaná ujišťování ministra Vojtěcha, že zdravotníci jsou údajně dostatečně vybavení potřebnými osobními ochrannými prostředky, se ani dnes nezakládají na pravdě. Většina zdravotníků stále pracuje v naprosto nevyhovujících podmínkách. Důsledkem toho je prudce rostoucí počet nakažených v našich řadách,“ uvedl prezident Milan Kubek (celé jeho prohlášení viz níže).

Podpořil i všechny své kolegy ve zmiňované první linii, a také ty, kteří už na covid-19 onemocněli: „Přejme všem nemocným lékařům i ostatním zdravotníkům brzké uzdravení. Kolegové, držte se! A vy ostatní na sebe dávejte pozor a neriskujte.“

(gar)


Kubek: Zdravotníci jsou infekcí covid-19 nejpostiženější skupinou pracovníků

Česká lékařská komora zveřejňuje informace, které získala prostřednictvím ÚZIS na základě své žádosti od hlavní hygieničky MUDr. Jarmily Rážové, Ph.D.

Informace o počtu nakažených zdravotníků bude ČLK zveřejňovat i nadále. Zdravotníci mají právo vědět, jak moc je v současnosti jejich práce nebezpečná. 

K 13. 4. 2020 bylo infekcí covid-19 nakaženo:

- celkem 135 lékařů, z nichž se již 20 vyléčilo

- celkem 243 zdravotních sester, z nichž se vyléčilo 12 a 2 bohužel v souvislosti s touto infekcí zemřely

- celkem 14 laborantů

- celkem 192 ostatních zdravotníků

Z celkového počtu cca. 6 000 prokázaných případů bylo 684 (cca. 11 %) mezi zdravotníky.

Pro srovnání další infekcí zasažené profese: učitelé 129, řidiči 69, policisté 57, sociální pracovníci 55, hasiči a záchranáři 48, vojáci 19.

Pandemie nás všechny zastihla více či méně nepřipravené. Situaci bohužel podcenili i ti, kdo přípravu na podobné mimořádné situace mají přímo v náplni své práce. Opakovaná ujišťování ministra Vojtěcha, že zdravotníci jsou údajně dostatečně vybavení potřebnými osobními ochrannými prostředky, se ani dnes nezakládají na pravdě. Většina zdravotníků stále pracuje v naprosto nevyhovujících podmínkách. Důsledkem toho je prudce rostoucí počet nakažených v našich řadách.

Přejme všem nemocným lékařům i ostatním zdravotníkům brzké uzdravení. Kolegové, držte se! A vy ostatní na sebe dávejte pozor a neriskujte.

14. 4. 2020

MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK

 


reklama

reklama

reklama

reklama