Hlavička
25/11/2018

Léčit se na internetu je nebezpečné. Můžete přijít o peníze, o zdraví i o život

Léčíte se někdy podle internetu? Spoléháte se na cizí rady po e-mailu? Posíláte občas někam svoji zdravotní dokumentaci? Tento fenomén nabývá na síle a je poměrně nebezpečný, varuje Česká lékařská komora. Osobní návštěva lékaře je nenahraditelná.

reklama

reklama

Na adresu lékařské komory pravidelně chodí příběhy a stížnosti pacientů, kteří podlehli šířícímu se trendu „léčení přes internet“. Někteří jen naletěli falešným lékařům, léčitelům nebo prodejcům rádoby zázračných preparátů a přišli tak o peníze. Jiní lidé si poškodili zdraví a zanedbali nemoc, leckdy i fatálně.

Jednotlivými případy se zabývá i právní oddělení lékařské komory a její šéf Daniel Valášek o nich tvrdí, že „jsou plné osobních tragédií“. Ve svém varovném textu pro Naše zdravotnictví o tomto fenoménu říká, že na počátku vždy stojí snaha řešit své zdravotní obtíže jinde než u lékaře.


reklama

Je správné hledat informace o zdraví a zdravotním stavu na internetu?

Na komoru se často obrací poměrně zoufalí pacienti, kteří postupují podle rad získaných na internetu anebo konzultují své zdravotní potíže prostřednictvím e-mailu, v lepším případě s lékařem, ale velmi často s anonymními pisateli či osobami, kteří se za lékaře vydávají. Příběhy jsou plné osobních tragédií s jedním společným jmenovatelem. Na počátku vždy stojí snaha řešit zdravotní problémy pomocí rad či doporučení získaných z různých serverů zabývajících se poradenstvím v oblasti zdraví.

Je zajímavé, že tito lidé odmítají navštívit svého lékaře a zřejmě z pohodlnosti anebo potřeby věc řešit anonymně navštěvují různá fóra věnující se medicínským problémům, posílají lékařské zprávy neznámým lidem a řídí se slepě radami a léčebnými postupy, které jsou jim nabízeny.

Po čase zjistí, že se jejich zdravotní stav nezlepšuje, a to v tom lepším případě. V horším případě mají internetové rady a chování tazatele za následek zhoršení zdravotního stavu a dotyčný je již okolnostmi přinucen vyhledat odbornou pomoc skutečného lékaře. O to je pak v některých případech smutnější, když se pacient dozví, že propásl čas, kdy bylo možno zdravotní problém úspěšně odstranit či zmírnit jeho projevy.


Vyhýbat se lékaři? Někdy je to stud, někdy lenost

Proč tomu tak je? Proč společnost vnímá a považuje internet za zdroj absolutních informací? Proč dávají pacienti přednost takovéto neosobní konzultaci před návštěvou svého lékaře? Obávám se, že ucelenou odpověď nenajdeme. 

Může to být vlivem doby, která klade důraz právě na tento anonymní způsob komunikace. Může to být v některých případech stud pacienta zdravotní problémy řešit. Na vině může být i samotné přesvědčení, že internet má odpověď na všechny problémy světa, tak proč by nebylo možno získat i informace o zdraví.

Rovněž může být v některých případech odpovědí i neochota nebo lenost pacientů navštívit svého lékaře, protože je přece snadnější probrat své obtíže z pohodlí domova prostřednictvím internetu než trávit čas v čekárně. Posledně uvedený argument je snad tím nejsmutnějším, neboť odráží vztah části společnosti ke svému zdraví, kdy chybí motivace a ochota se o své zdraví zodpovědně starat.  


Lidé nevědí, jak je to nebezpečné

Zásadní problém spatřuji v malé informovanosti široké laické veřejnosti o jistém stupni nebezpečnosti informací, které jsou veřejně šířeny prostřednictvím internetu. Mám na mysli právě ty zaručené“ informace o správných léčebných postupech, o zaručených radách, jak v konkrétních případech postupovat, a v řadě případů i ujištění, že není nutno se zdravotními problémy lékaře navštěvovat. 

Alarmující je zjištění, že se tak nechová jen určitá skupina osob, ať jde o pohlaví, sociální postavení, vzdělání a podobně, ale že tomuto trendu podléhají lidé napříč celou společností. Tato znepokojující informace vede komoru k potřebě alespoň tímto způsobem upozornit na nevhodnost řízení se radami získanými prostřednictvím internetu.

Samozřejmě že internet má být a je zdrojem informací, ale v oblasti zdraví by měl být toliko podpůrným zdrojem a lidé by se měli především obracet na své lékaře, kteří dlouhodobě znají jejich zdravotní stav, a pokud ne, jsou schopni si informace od registrujících lékařů vyžádat.


Pozor na falešné lékaře

Fenomén internetového poradenství v oblasti zdraví působí jako postupná ztráta pudu sebezáchovy a zodpovědnosti. Asi nikdo by nesvěřil opravu automobilu do rukou filozofa. Tak proč se takto neuvážlivě chováme v případě našeho nejcennějšího daru, o který bychom měli velmi uvážlivě a zodpovědně pečovat?

Zřejmě v mnoha ohledech působí erudovaně, pokud si anonymní rádce vytvoří profil s akademickým titulem MUDr. Čtenáři a tazatelé podvědomě ztrácejí obezřetnost a nabývají dojmu, že se jedná o skutečného lékaře, který je schopen poskytovat kvalifikované medicínské informace. Zapomínají ale, že anonymita internetu je jako stvořená pro různá individua, která se za různé profily schovávají a tetelí se blahem, že mohou ovlivňovat životy jiných. Nezáleží jim na tom, že mohou zdraví jiného nenávratně poškodit. Nedochází jim, že pomoc mnohdy hledají lidé v zoufalé situaci. Prostě jen využívají možnosti, kterou jim současná doba nabízí. Soudit tyto lidi není potřeba. Dokud bude poptávka ze strany tazatelů, vždy se najde nějaká „dobrá duše“, která informace poskytne.


Víte, komu přeposíláte lékařské zprávy a dokumentaci?

Samotnou kapitolou je pak zasílání lékařských zpráv či zdravotnické dokumentace. Před tímto jednáním důsledně varujeme v případech, kdy nemáte 100% jistotu, že se jedná o lékaře. Jistotu pacient získá osobní návštěvou, telefonickou konzultací, případně i nahlédnutím do veřejného seznamu členů České lékařské komory, ve kterém jsou uvedeni všichni lékaři, kteří vykonávají své povolání (www.lkcr.cz). Ale i v těchto případech je potřeba být obezřetný, neboť opět není problém ukrást identitu lékaře a anonymně se za něj vydávat.

Pacient by si měl uvědomit, že léčebný plán, diagnózu nebo třeba rozsah vyšetření může stanovit pouze jeho lékař. Je nutné apelovat na pacienty, aby své lékaře navštěvovali, protože osobní kontakt je zcela nenahraditelný a je neoddělitelnou součástí zdravotní péče. Někdy jedna návštěva u lékaře vyřeší více než několik telefonátů či e-mailů.


O riziku léčby přes internet by se měly učit i děti

Mohli bychom o tomto fenoménu poskytování odborných rad prostřednictvím internetu dlouze diskutovat, a stejně bychom důvody jednání tazatelů a lidí hledajících pomoc na anonymních serverech neobsáhli a nepopsali. Vlastně záleží jen na každém z nás, jestli budeme sami k sobě zodpovědní, jestli nám na našem zdraví záleží, jestli nám záleží na našich nejbližších a jestli budeme skutečně včas vyhledávat odbornou pomoc, nikoliv hledat pomoc v nekonečné anonymitě internetu.

Nabízí se rovněž úvaha o výchově dětí: jestli by v rámci edukace bezpečného chování na internetu, která probíhá ve školách, neměla být zohledněna i tato problematika. Rovněž by stála za úvahu širší mediální kampaň o zodpovědném přístupu ke zdraví. Komora se alespoň touto cestou pokouší čtenáře nabádat k zodpovědnosti a kontrole nad svým zdravím. Nebojte se oslovit své lékaře, jsou tady pro vás.


Mgr. Daniel Valášek

právní kancelář ČLK


Foto: Pixnio, CC0


reklama

reklama

reklama

reklama