Hlavička
26/04/2018

Nezapomeňte na přiznání příjmů a výdajů na pojištění. Ať nemáte dluhy

Skoro milion podnikatelů v Česku má právě teď povinnost podat přehled o svých příjmech a výdajích. A to hned na dvě místa - na správu sociálního zabezpečení a svou zdravotní pojišťovnu. Lhůta už se krátí. Jak to udělat? Jaké jsou nejčastější chyby? Přinášíme návod...

reklama

reklama

V České republice je podle posledních statistických údajů asi 999 000 podnikatelů a živnostníků. Následující návod by měl připomenout, co musejí od přiznání daně ještě udělat, aby se nedostali do problémů či do dluhů.


Přiznáním daně to nekončí

reklama

Povinností živnostníků bylo podat do 3. dubna daňové přiznání. Tím to ovšem nekončí. Od chvíle, kdy každý OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná) přiznal finančnímu úřadu své daně, se odvíjí lhůta i dalšího podání tzv. přehledu o příjmech a výdajích.

Tento přehled se musí zaslat hned na dvě místa - příslušné správě sociálního zabezpečení a také zdravotní pojišťovně, u které je živnostník přihlášený. Pokud jste daně podávali skutečně až na poslední chvíli, máte i tak na podání přehledu čas už jen do čtvrtka 3. května. 


Přiznání pro zdravotní pojišťovny...

Jenže ani to stále není konec. Pokud z přehledu pro živnostníka vyplývá nějaký nedoplatek na zdravotním nebo sociálním pojištění, startuje další lhůta. OSVČ má jen dalších osm dnů na to, aby tento nedoplatek u zdravotní pojišťovny nebo správy sociálního zabezpečení vyrovnal.

Zdravotní pojišťovny umožňují podat přehled příjmů a výdajů nejen osobně nebo poštou na papírovém formuláři, ale i elektronicky přes formulář na svých stránkách. Pro další postup vyberte svoji zdravotní pojišťovnu a klikněte:


Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra


Jaké jsou nejčastější chyby?

Při podávání přehledu se opakují některé chyby. Aby to bylo pro pojištěnce a koneckonců i pojišťovnu jednodušší, zveřejnila největší česká zdravotní pojišťovna VZP seznam nejčastějších chyb:

- chybně vyplněný nebo neuvedený počet měsíců, ve kterých pro OSVČ platil minimální vyměřovací základ

- chybně uvedené číslo pojištěnce, především u cizinců – uvádějí IČ nebo datum narození namísto přiděleného čísla pojištěnce

- není vyplněna část „Prohlášení pojištěnce“, tedy důvod a období, po které pro tyto osoby neplatila povinnost platit zálohy, nebo pro ně nebyl stanoven minimální vyměřovací základ (klienti navíc nedokládají skutečnosti uvedené v tomto prohlášení)

- chybně uvedená nová výše zálohy, především u osob, za které je současně plátcem stát

- chybně uvedené bankovní spojení plátce – struktura účtu, kód banky


Přiznání sociálního pojištění...

Jak už bylo výše řečeno, živnostník musí podat přehled také na příslušnou správu sociálního zabezpečení. Pracovišť ČSSZ je celkem 91 a zde nejdete jejich přehled

Existuje opět několik možností podání tohoto přehledu. Přehled možností, odkazy na elektronické formuláře a pravidla pro podání najdete v návodu ČSSZ.

David Garkisch

Foto: Pxhere, CC0 Public Domain


reklama

reklama

reklama

reklama