Hlavička
05/06/2018

Pokud lékařům a sestrám nezaplatíme, Německo je pohltí

Populace stárne nejen v Česku, ale v celé Evropě. Nedostatek lidí ve zdravotnictví tak pociťuje i bohaté Německo. Scházejí tam desítky tisíc lidí. Země proto aktivně přetahuje kvalitní síly z celého světa, sousední Česko nevyjímaje. Pro zdejší zdravotnictví je to hrozba.

reklama

reklama

Nikdo nemůže nikomu bránit v tom, aby odešel za lepším - byť je to třeba pracovní nabídka v jiné zemi. Tím spíše to platí mezi sousedy v Evropské unii. Fakt, že řada českých lékařů, sester a dalšího odborného zdravotnického personálu odchází v průběhu kariéry nebo dokonce přímo ze škol do zahraničí, je rovněž dostatečně známý a potvrzený.

V Česku tak už několik let probíhá personální krize ve zdravotnictví. Fakulty navíc nemají tolik míst ani tolik studentů, aby v příštích letech dokázaly nahradit odcházející generaci lékařů. Více například v článku Za rok začnou staří lékaři ubývat rychleji, než školy dodají nové


reklama

Německému zdravotnictví bude chybět milion lidí

S personální krizí ve zdravotnictví se ale potýká i nedaleké bohaté Německo. A jeho vyhlídky rovněž nejsou nijak růžové - odhaduje se, že do roku 2030 tam naroste nedostatek personálu ve zdravotnictví na téměř jeden milion lidí. Kromě 165 000 lékařů bude chybět 800 000 nelékařských zdravotnických odborných pracovních sil.

Pro výrazně chudší Česko je to špatná zpráva. Pokud nezlepší platy a podmínky ve zdravotnictví, hrozí, že personální vakuum v Německu zaplní čeští zdravotníci - a to ještě ve větší míře než dosud. Tím spíše, že se Němci aktivně snaží přilákat do svých nemocnic lidi z celého světa a o Čechy mají tradičně velký zájem.


Poptávka po pečovatelích vzrostla o polovinu. Chybí jich 35 tisíc

Hromadný nábor českých zdravotníků do Německa a Rakouska se už několik let pravidelně koná třeba v Praze. Letošní \""10. Mezinárodní job days lékařství a zdraví\"" je plánovaný na říjen. A v březnu se stejná akce odehrála také v Bratislavě, takže je zřejmé, že náboráři \""vysávají\"" i slovenský pracovní trh. Ten jinak pro blízkost našich jazyků přirozeně slouží právě Česku. 

Dalším ze způsobů, jak přilákat zdravotníky, jsou služby agentur, které jim usnadňují vyřizování formalit a vstup na pracovní trh. Employland je jednou za takových agentur, která působí v Německu. Teď ve své tiskové zprávě zveřejnila čísla, která musejí znít varovně Němcům i Čechům: \""Poptávka po pečovatelích v Německu vzrostla od roku 2015 téměř o 50 procent. V současné době chybí pouze v oblasti pečovatelů o seniory a zdravotníků 35 000 lidí. Stejná situace je u porodních asistentek, i u nich vzrostla poptávka od loňska o polovinu.\""


Německo si uvědomuje demografický vývoj a hrozící krizi

Němci si uvědomují i jasné řešení problému. \""Bez přistěhovalectví do těchto profesí bude stát zdravotnické a pečovatelské odvětví před neřešitelnými problémy. Pouze silné přistěhovalectví do těchto profesí může problém vyřešit,\"" uvedla mluvčí agentury Sabine Drechsel.

Pomyslnou náruč kvalitním lékařům a zdravotníkům Německo otevírá už dávno. \""Německu schází pečovatelé. Už dnes trvá půl roku obsadit volné místo v péči o seniory. A ve výhledu není žádné zlepšení - vzhledem k demografickému vývoji bude v Německu stále více lidí, kteří budou potřebovat péči a kterým bude k dispozici stále zmenšující se skupina pečovatelů. Tento trend se týká nejen zdravotníků a pečovatelů o seniory, také porodní asistentky a porodní báby jsou vzácné,\"" popsala situaci podobnou Česku Sabine Drechsel.


Německé platy jsou nesrovnatelné. A podmínky k práci taky

Německo má přitom lidem ochotným se přistěhovat za prací ve zdravotnictví, co nabídnout. Už předloni slibovali na zmíněných náborových dnech v Praze českým lékařům-absolventům nástupní roční plat 51 000 eur a se službami až 60 000 eur (cca 1,5 milionu korun). Odborní lékaři dosáhnou na 85 000 eur a vedoucí lékaři dokonce až na 200 000 eur za rok (cca 5 milionů korun).

Sestry a pečovatelky pak v Německu dostávají nástupní plat 24 000 až 30 000 eur (770 000 kč) ročně, ovšem s příplatkem až 30 procent za služby. Všichni pak mohou navíc počítat se zaměstnaneckými benefity, pomocí se stěhováním, právními službami, s penzijním připojištěním, školkami v nemocnicích nebo jazykovými a kvalifikačními kurzy.

Znalost němčiny, prokázaná jazykovou zkouškou, je pro práci ve zdravotnictví nutná. Ale liší se podle profesí i jednotlivých spolkových zemí. Například v Sasku mohou pracovat lékaři s jazykovou úrovní B2. O méně odborné - například pečovatelské - profese se lze ucházet už s jazykovou úrovní A2. To vše za podpory jazykových kurzů budoucího zaměstnavatele.


Do ciziny láká i lepší vzdělávání a kariérní postup

Nemalá část odcházejících českých lékařů míří především za lepším vzděláváním a profesionálním rozvojem, než se jim nabízí doma. Platy jim navíc stoupají s dosaženou praxí i zkouškami.

Loni v prosinci o tom pro časopis Medical Tribune z Německa napsal i lékař Jakub Polách.\""Finanční motivace už delší dobu přestává být dominantním důvodem lékařů, kteří z pracovního prostoru České republiky odcházejí, naopak vzrůstá touha po kvalitnějším systému vzdělávání ve zdravotnickém systému, který má jasnou vizi, stabilní strukturu a který s nástupem a výukou další generace pracovníků ve zdravotnictví počítá a dokonce toto téma bere ve strategických plánech jako jednu z priorit,\"" uvedl Jakub Polách.

\""V nadregionálních oborových společnostech můžete nalézt dostatečné vyžití intelektuální a váš profesní rozvoj může podpořit bohatá nabídka kurzů. Dle smlouvy se zaměstnavatelem máte dnes téměř automaticky nárok na proplacení vzdělávacích aktivit do předem stanovené výše. Co se týče specializačního vzdělávání, každá klinika má status a určenou dobu, kterou můžete splnit část, nebo celou praktickou přípravu a nutné výkony, jako podmínku připuštění k atestační zkoušce (Facharztprüfung). Za to, že na tuto zkoušku budete připraveni a budou vám umožněny praxe, ručí sám vedoucí kliniky,\"" popsal praxi německého zdravotnictví Jakub Polách.


Spolková vláda plánuje snadnější přístup na německý trh práce

Už toto srovnání s českým zdravotnictvím působí tristně. Jenže spolková vláda v Německu navíc plánuje vstup na tamní trh práce (nejen ve zdravotnictví) ulehčit speciálním zákonem. 

Do roku 2030 bude zemi chybět podle odhadů až 5 milionů pracovních sil. Pro německou ekonomiku by to podle prognózy poradenské společnosti Korn Ferry znamenalo výpadek příjmů až 500 miliard eur. 

David Garkisch

Foto: Pxhere.com, CC0


reklama

reklama

reklama

reklama