Hlavička
06/04/2020

Promoření populace virem? Hazard s životy lidí, varuje šéf lékařů Kubek

Nechat šířit koronavirus populací je nový záměr Ministerstva zdravotnictví. Jednoznačně proti se postavila Česká lékařská komora v čele se svým prezidentem Kubkem. Lidské životy považuje za cennější než ekonomické aspekty a varuje před nezvratným rozhodnutím a iluzorním řešením.

reklama

reklama

S návrhem záměrného „promoření“ populace novým koronavirem SARS-CoV-2 přišel dnes náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Podpořil ho v tom i sám ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Jenže tato úvaha hned narazila politicky. Obratem před ní varoval ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD). Proti se postavil i premiér Andrej Babiš, podle něhož jde o riskantní plán.


reklama

Kubek: Iluze a hazard s životy desítek tisíc nevinných lidí

Nebývale ostře se proti „promoření“ populace koronavirem ozval také lékařský stav. Prezident České lékařské komory napsal ministrovi zdravotnictví otevřený dopis, kde před zvažovanými kroky důrazně varuje. „Přirozené promoření populace virem covid-19 je nebezpečná iluze a hazard s životy desítek tisíc nevinných lidí,“ uvedl Kubek.

Jeho argumenty jsou poměrně pádné: na větší rozpoutání epidemie není české zdravotnictví připravené a lidé za to zaplatí svými životy. Prezident Kubek varuje i před nevratností tohoto rozhodnutí.

„Je třeba si totiž uvědomit, že špatné rozhodnutí způsobí explozivní nárůst počtu nemocných a bude nevratné. Ekonomické aspekty krize jsou jistě důležité, ale zdraví a životy mají cenu vyšší,“ uvedl v dopise prezident lékařské komory.


Pokusy o promoření populace? Výsledky: Itálie, Španělsko, USA, Velká Británie...

Prezident komory lékařů upozornil i na to, že v žádné zemi na světě se pokusy o promoření populace neobešly bez obrovských ztrát na lidských životech, a jako příklad uvedl Itálii, Španělsko, USA či Velkou Británii.

„Věřím, že společně to zvládneme, a právě proto vás prosím, abyste se vyvarovali zbrklých a odborně nepodložených rozhodnutí. Jde o životy nás všech a o životy lidí, které máme rádi,“ napsal prezident České lékařské komory Milan Kubek ministrovi zdravotnictví.


Otevřený dopis prezidenta České lékařské komory předsedovi Ústředního krizového štábu

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás jako na předsedu Ústředního krizového štábu formou otevřeného dopisu s naléhavou výzvou, abyste nedopustil překotné rozvolňování opatření, jejichž účelem je bránit šíření infekce Covid-19.

Dovoluji si připomenout, že naše chronicky podfinancované a personálně zdevastované zdravotnictví není schopno zvládat tisíce pacientů v závažném zdravotním stavu. Zároveň upozorňuji, že ujišťování ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, že zdravotníci jsou údajně dostatečně vybavení potřebnými osobními ochrannými prostředky, se nezakládá na pravdě. Zdravotníci dostatek potřebných účinných ochranných prostředků stále nemají a řada z nich stále pracuje v naprosto nevyhovujících podmínkách. Důsledkem toho je prudce rostoucí počet nakažených v jejich řadách.

Díky rychle zavedeným opatřením omezujícím mezilidský kontakt, která Česká lékařská komora podporovala a podporuje, se nám s notnou dávkou štěstí zatím daří rychlost šíření epidemie a tím i nárůst těžce nemocných pacientů jakž takž regulovat. Jde však o velmi křehkou rovnováhu, pro jejíž udržení je důležité disciplinovanost, vzájemná ohleduplnost a slušnost nás všech. 

Pokud je mi známo, tak ve světě neexistuje žádný příklad země, která by zvládla „přirozené promoření populace“ bez obrovských ztrát na lidských životech. Právě naopak. Příklady explozivního nárůstu nemocných a mrtvých v Itálii a ve Španělsku, tedy v zemích, na které epidemie udeřila takřka bez varování, jsou dostatečným mementem. Poučením však může být také kritická situace v USA, kde administrativa zareagovala pozdě, nebo ve Velké Británii, jejíž vláda závažnost infekce z počátku bagatelizovala a nyní se ukazuje, že na razantní opatření prakticky již pozdě. Rovněž Švédsko, známé svým liberálním přístupem, začíná potřebná opatření zavádět.

Pokud někteří členové Ústředního krizového štábu, například pan profesor MUDr. Prymula, disponují jinými informacemi o způsobu šíření viru, míře nakažlivosti a závažnosti infekce včetně její smrtnosti dle věkových kategorií a přidružených onemocnění, než těmi, které jsou veřejně dostupné, pak je jejich morální povinností tyto informace zveřejnit. Pokud však neexistují důkazy o tom, že infekce Covid-19 je řádově méně nebezpečná, než co vyplývá z veřejně dostupných dat, pak úvahy o „přirozeném promoření populace“ nemají opodstatnění. Populace se totiž „promořuje“, avšak díky naší společné snaze naštěstí zatím zvládnutelným tempem. 

Z odborného hlediska by bylo možné uvažovat o rozvolnění protiepidemických opatření pouze za předpokladu, pokud by se prokázalo, že významná část populace v České republice má proti infekci Covid-19 protilátky a že ji tedy ve skutečnosti již prodělala. Splnění tohoto předpokladu však zatím nic nenasvědčuje a průběh epidemie v zemích jako je Itálie nebo Španělsko svědčí naopak proti takové spekulaci. 

Vážený pane ministře, jakýmkoliv změnám v protiepidemických opatření musí předcházet především odborná diskuse a účelnost případných změn musí být podložena důkazy. V opačném případě by se jednalo o nezodpovědný hazard. Je třeba si totiž uvědomit, že špatné rozhodnutí způsobí explozivní nárůst počtu nemocných a bude nevratné. Ekonomické aspekty krize jsou jistě důležité, ale zdraví a životy mají cenu vyšší. Chybné rozhodnutí, které by bylo nevratné, by totiž znamenalo prakticky rozsudek smrti pro desítky tisíc našich spoluobčanů a pro stovky zdravotníků, kteří se snaží ze všech sil pomáhat nemocným.

Věřím, že společně to zvládneme, a právě proto vás prosím, abyste se vyvarovali zbrklých a odborně nepodložených rozhodnutí. Jde o životy nás všech a o životy lidí, které máme rádi.


Praha 6. 4. 2020

S pozdravem

MUDr. Milan Kubek, prezident ČLK


reklama

reklama


Mohlo by vás zajímat

reklama

reklama