Hlavička
02/05/2019

100 let Českého červeného kříže: Co pro nás dělá? Překvapivě mnoho

Český červený kříž slaví sto let své existence. Za tu dobu pro nás všechny vykonal neskutečně moc - založil záchrannou službu, léčil nemocné, spojoval rodiny, pomáhal za válek i po nich. Ctí přísné a jasné principy. Jaké to jsou a co pro nás dělají dobrovolníci dnes?

reklama

reklama

Mezi svými sousedy dnes v Česku najdete asi sedmnáct tisíc dobrovolníků, kteří jsou členy Českého červeného kříže. Dobrovolně pracují pro ostatní nebo jsou aspoň připravení a proškolení zapojit se v případě přírodních katastrof, velkých nehod nebo konfliktů.

Také darují krev, školí se v první pomoci nebo pomáhají nemocným a slabším. Někteří z nich zasahují i v zahraničí, ať už jde třeba o zemětřesení nebo ozbrojené konflikty. A další - dokonce i dnes - pomáhají hledat hroby dávno padlých vojáků nebo spojovat dávno rozdělené rodiny.


reklama

Uplatnění najde každý, stačí ochota pomáhat

Jde o dobrovolníky a pracují zadarmo nebo možná pro svůj dobrý pocit. Přidat se může každý, stačí, když investuje svůj čas a energii. O zajímavé a poutavé historii zdejší organizace  jsme psali už v článku Český červený kříž slaví 100 let. Jeho pestrá historie vypovídá i o nás

Červený kříž vyznává jasné a přísné principy (viz níže), které musí přijmout každý člen. Stejně jako výcvik jsou mezinárodní a proto spolu mohou snadno a rychle spolupracovat vyškolení dobrovolníci ze všech států. To je ovšem potřeba obvykle u velkých katastrof. Dobrovolníci jinak pracují především ve svých oblastech a zemích. Uplatnění najde prakticky každý, stačí jen ochota pomáhat.

U příležitosti stoletého výročí Českého červeného kříže navazujeme dalším textem o principech organizace i o tom, co v tuzemsku a v zahraničí dělá a jak je možné se u ní uplatnit:


Co Červený kříž poskytuje a jak je možné se zapojit?

První pomoc

Školení jsou určena pro všechny věkové kategorie - od dětí v mateřských školách až po dospělé. Pokud máte o výuku zájem, můžete si zvolit i jednotlivé úrovně proškolení. Nejzákladnější kurzy k život zachraňujícím úkonům trvají 4 hodiny. Kurz první pomoci s mezinárodní platností trvá 12 hodin. Strážníci a hasiči studují už 40 hodin, stejně jako \""Zdravotník zotavovacích akcí\"". Ten je povinným doprovodem dětských táborů, sportovních nebo kulturních akcí a získává po kurzu akreditaci ministerstva školství. Po celkem 57 hodinách kurzu se můžete se stát i \""dobrovolnou sestrou\"" Českého červeného kříže a být zařazeni jako členové humanitárních jednotek.

Dárcovství krve

Trvalým úkolem Červeného kříže je získávat bezpříspěvkové dárce krve po celém světě. V Česku jsou pak slavnostně oceňováni medailemi Prof. MUDr. Jana Janského za 10, 20 a 40 bezplatných odběrů. Zlatý kříž 3. třídy pak získává dárce za 80 bezplatných odběrů. Dárci jsou oceňováni každý rok ve Valdštejnské zahradě Senátu.

Humanitární pomoc

Český červený kříž pomáhá zejména při domácích katastrofách. Pomineme-li události regionálního charakteru, pak se ty největší a nejvýznamnější projekty pomoci týkaly rozsáhlých povodní v letech 1997 a 2002. Humanitární pomoc - a to i prostřednictvím lidských sil - ovšem poskytuje Český Červený kříž také v zahraničí, ať už při přírodních katastrofách nebo při ozbrojených konfliktech.

Český Červený kříž pomáhal i při bleskových povodních na Moravě v roce 2009 nebo při povodních na Moravě a v Severních Čechách o rok později. V takovém případě se do akce zapojují právě dobrovolníci z humanitárních jednotek v jednotlivých regionech.

Připravenost na katastrofy

Poskytování pomoci při katastrofách a jiných mimořádných událostech je jedním z tradičních úkolů Červeného kříže zakotvených dokonce i v zákoně. Připravenost na katastrofy patří proto mezi hlavní projekty organizace. Nejčastěji se to v domácích podmínkách ukáže právě při povodních. 

Humanitární právo

Jde o nikoli zanedbatelný úkol Červeného kříže - cílem je šíření informací o humanitárním právu. Jde o to, aby lidé věděli, že mají jako civilisté i při ozbrojeném konfliktu svá mezinárodně zaručená práva. Týká se to také vojáků, kteří jsou nemocní, zranění nebo zajatí. Český červený kříž v humanitárním právu pravidelně vyučuje pedagogy, hasiče, zdravotníky, vojáky, novináře a další zájemce. Kurz humanitárního práva má rozsah 25 hodin.

Pátrací služba

Smyslem téhle práce je spojení lidí rozdělených třeba válkami nebo přírodními katastrofami. Jde o službu, která stála u zrodu Červeného kříže a od roku 1977 k tomu má organizace podle dodatků Ženevských konvencí legální oprávnění.

Méně známo je to, že tuto službu mohou využít i lidé, kteří ztratili kontakt s blízkými třeba kvůli nemoci nebo jiným závažným důvodům. Tito \""pátrači\"" ale dohledávají i lidi v zajateckých nebo koncentračních táborech nebo dokonce hroby padlých vojáků. A spolupracují při tom na mezinárodní úrovni.

Sociální služby

Červený kříž se tradičně stará i o staré, nemocné a tělesně postižené občany nebo bezdomovce. Na regionální úrovni pomáhají místní dobrovolníci, ale kromě toho organizace vede i profesionální sociální zařízení a poskytuje profesionální služby. Jejich seznam najdete zde.

Přístup k hendikepovaným

Jak si poradit s lidmi, kteří jsou nějak postižení? Červený kříž vyučuje v osmihodinovém kurzu právě tohle. Kurz pomáhá učitelům, lidem v bankách, na úřadech, v hotelích, dopravě, ale je určený i pro širokou veřejnost. Vyučuje vhodný přístup k lidem se zrakovým, sluchovým nebo mentálním postižením. 

Rekondiční pobyty

Český Červený kříž organizuje také rekondiční pobyty pro děti a seniory ve svých zařízeních. Jedním z nich je i Dětská léčebna Bukovany, kde tráví děti s astmatem či alergiemi 6 až 8 týdnů na účet zdravotní pojišťovny. Mají přitom zajištěnou i školní výuku.Základní principy Červeného kříže a Červeného půlměsíce

Princip humanity
Každý raněný na bitevním poli si je rovný, ať patří k jakékoli straně. Pomoc raněným na bitevním poli musí být bez jakékoli diskriminace. Červený kříž a půlměsíc se za všech okolností předcházet a zmírňovat lidské utrpení. Chce chránit lidský život a zdraví a zajistit respektování lidské bytosti. Napomáhá vzájemnému porozumění, přátelství, spolupráci a trvalému míru mezi všemi národy.

Princip nestrannosti
Členové Červeného kříže nedělají žádné rozdíly podle národnosti, rasy, náboženství, sociálního zařazení či politické příslušnosti. Věnují se výhradně pomoci jednotlivcům, úměrně k jejich utrpení, a napomáhají podle naléhavosti lidem nacházejícím se v tísni.

Princip neutrality
Aby si Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce uchovalo důvěru všech, neúčastní se nikdy na nepřátelských akcích ani na sporech politického, náboženského, rasového a ideologického rázu.

Princip nezávislosti
Červený kříž je nezávislý. Jeho jednotlivé národní společnosti pomáhají státu a veřejné správě při zabezpečování humanitární činnosti a řídí se platnými zákony. Zachovávají si ale i nezávislost a nedávají se ovlivnit, zejména ne politickými zájmy.

Princip dobrovolnosti
Mezinárodní hnutí Červeného kříže a půlměsíce poskytuje pomoc dobrovolně a nezištně. Není vedeno touhou po zisku. 

Jednota
V každé zemi může být pouze jedna národní společnost Červeného kříže nebo Červeného půlměsíce. Musí být otevřena všem a svou humanitární činnost vyvíjet na celém území státu. V současnosti má organizace 191 národních centrál v zemích po celém světě. 

Princip světovosti
Mezinárodní hnutí je celosvětové. Všechny jeho národní společnosti mají stejná práva, stejnou odpovědnost a povinnost si navzájem pomáhat. Stejný výcvik a stejné principy zaručují i to, že dobrovolníci z různých koutů světa dokáží rychle a snadno spolupracovat. 

David Garkisch

Ilustrační foto: Pexels.com, CC0

reklama

reklama

reklama

reklama