Hlavička
Zprávy -
07/02/2024

Automaty na výdej léků dostaly stopku, ale cesta k jejich zavedení pokračuje

V České republice je lidem k dispozici 17 lékáren s nonstop provozem, osm z nich je v Praze a pět regionů takovou službu vůbec nemá. Samostatnou kapitolou jsou pak obce, kde není lékárna vůbec žádná. Podle slov poslance a člena zdravotnického výboru Jana Kuchaře (STAN) se tento problém týká 30 % obyvatel. I proto předložil pozměňovací návrh k zákonu o léčivech, jehož cílem je umožnit výdej léčivých přípravků prostřednictvím výdejních automatů.

reklama

reklama

„Od doby, kdy jsem se stal poslancem za Karlovarský kraj a následně i členem zdravotnického výboru, jsem prakticky permanentně oslovován se žádostmi o pomoc s řešením nedostatku lékařů, ale také lékárníků i lékáren. Po mnoha jednáních na zdravotních pojišťovnách, výborech, ministerstvu i jinde jsem dospěl k názoru, že jedním z možných způsobů je alespoň částečná digitalizace a automatizace. Ve spolupráci s kolegy, kteří řeší například samoobslužný prodej potravin, mě napadlo toto řešení pro dostupnost alespoň základních druhů léků, jako jsou na teplotu, nevolnost či bolest. Základní služba by byla v malých obcích zachována, a navíc by fungovala nepřetržitě 24/7,“ uvedl pro Našezdravotnictví.cz Jan Kuchař.

Podle něj se jedná o nejsnazší způsob, jak zajistit dostupnost léků při absenci lékárny. „Ty se totiž z důvodu nedostatku personálu a také nerentabilnosti v některých obcích uzavírají. Nově otevřené lékárny jsou pouze na frekventovaných místech, jako jsou například obchodní centra, a občanům menších obcí se tak lékárny vzdalují,“ dodal.

Nutno dodat, že zatímco novela zákona o léčivech v loňském roce prošla a v letošním roce nabyla platnosti, pozměňovací návrh na výdejní automaty léků neprošel. Naděje na jeho zavedení ale stále zůstávají. „Můj pozměňovací návrh se nyní projednává v rámci sněmovního tisku 461. Minulý týden bylo projednávání celého tisku na zdravotním výboru přerušeno,“ upřesnil další jednání poslanec Kuchař.

reklama

Co se bude moci v automatech prodávat?

Majitelem automatu může být podle Kuchaře lékárna, která ho bude spravovat, ale také například obec, která si automat zakoupí a uzavře smlouvu s lékárnou o jeho správě. „Variantou může být i operativní leasing či jiné služby. V každém případě je ale správcem lékárna s vydaným povolením a ta automat také na Státním ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) bude registrovat,“ dodal poslanec.

Návrh počítal s prodejem tzv. volně prodejných léčivých přípravků, podle slov Jana Kuchaře je ale možné se do budoucna zamyslet i nad výdejem léků na recept, a to z důvodu, že je možné automat vybavit čtečkou QR kódu pro e-recept a zároveň čtečkou občanských průkazů.

„Samozřejmě poslední slovo, co bude možné automatem prodávat a za jakých podmínek, bude mít SÚKL. Můj pozměňovací návrh totiž počítá s registrací těchto automatů na tomto státním ústavu a s povinností správy automatu již registrovanou kamennou lékárnou. Zachová se tím kompletní administrace s léčivými přípravky a automat tak fakticky bude externím automatizovaným výdejním skladem této lékárny. V případě potřeby může SÚKL vydat nařízení, které léčivé přípravky nemohou být z automatu vydávány, protože by mohly nějak ohrozit klienta. Je to fakticky stejné nařízení, které lékárny obdrží např. při omezení dostupnosti či omezení reimportu,“ vysvětlil Kuchař, který požádal o vyjádření i Českou lékařskou komoru (ČLK).

Prezident ČLK Milan Kubek projednal návrh s ředitelem SÚKL Jakubem Velíkem, který upozornil, že předkladatel předpokládá automatický výdej všech léků, které nejsou vázány na lékařský předpis s výjimkou těch, u kterých musí v lékárnách při výdeji kontrolovat doklady kupujícího. Následně předložil návrh k posouzení i členům Vědecké rady ČLK.

„Vědecká rada ČLK zaujala stanovisko, že k návrhu nemá výhrady, avšak za předpokladu, že automatický výdej bude omezen pouze na tzv. vyhrazené léky, jejichž volný prodej je v současnosti umožněn i mimo lékárny, například u benzínových čerpadel. Představenstvo se s názorem Vědecké rady ztotožňuje,“ usneslo se představenstvo ČLK na posledním setkání.

Česká republika není jediná, která řeší snadnější přístup k lékům v místech, kde není lékárna. „Při realizaci nápadu na automaty s léky jsem se spojil s odborníky a zjistil, že již i v jiných zemích, jako např. Bulharsko, Španělsko, Itálie, Singapur, ale částečně i Slovensko, tento problém řeší a technologie k automatizovanému výdeji léčivých přípravků jsou k dispozici. Jediné, co je v tento moment potřeba, je umožnit tento prodej změnou legislativy a nastavit bezpečné podmínky,“ uzavřel Kuchař.

Autorka: Pavlína Zítková

Foto: Shutterstock

reklama

reklama


reklama

reklama