Hlavička
Kauzy -
06/01/2023

Buďme silnější společně, jinak se pracovní podmínky ve zdravotnictví nezlepší. Dodejte plné moci, vyzývá ČLK soukromé lékaře a lékařky

Ekonomické dopady se projevují silně i ve zdravotnictví. Prezident České lékařské komory (ČLK) Milan Kubek vyjádřil obavy, že bohužel nic nenasvědčuje tomu, že by se měla přinejmenším z ekonomického hlediska situace lékařů zlepšit. I proto vyzval všechny soukromé lékaře a lékařky, aby dali komoře plnou moc, a ta je proto mohla zastupovat v dohodovacím řízení a hájit jejich zájmy.

reklama

reklama

Tak jako všichni občané, i zdravotníci se musí vyrovnávat s všeobecným zdražováním. Tak jako ostatní podnikatelé, také soukromí lékaři se musí vypořádávat s růstem cen prakticky veškerého zboží a služeb. A tak jako ostatní podnikatelé, i nemocnice, léčebny a ambulantní lékaři se musí vyrovnávat s oprávněnými požadavky svých zaměstnanců na růst platů a mezd. 

„Na rozdíl od ostatních podnikatelů však ve zdravotnictví poskytovatelé služeb nemají možnost upravovat jejich cenu v souladu s rostoucími náklady. O cenách zdravotní péče i o výši úhrad, které nám za ni pojišťovny platí, rozhodl ministr Válek a jeho arogantní úředníci,“ uvedl na úvod svého dopisu prezident ČLK Milan Kubek.

Vše se rozhoduje na dohodovacím řízení

O další budoucnosti, výši úhrad a dalších záležitostech s pojišťovnami a státem se rozhoduje v tzv. dohodovacím řízení. Jenže toho se může komora účastnit jen nepřímo.

reklama

„Normální by bylo, že se lékaři dohodnou mezi sebou na půdě České lékařské komory, co by si přáli, a komora by poté za ně vyjednávala se zdravotními pojišťovnami a se státem. To by bylo pro všechny lékaře výhodné. V jednotě je totiž opravdu síla. Politici nás ale chtěli co nejvíce rozdělit a dohodovací řízení vymysleli tak, že poskytovatelé zdravotních služeb udělí plnou moc nejrůznějším organizacím a ty je pak v řízení zastupují. V důsledku toho se komora ocitla v soutěži řady dalších organizací,“ vysvětluje Kubek s tím, že kolik má která organizace v dohodovacím řízení plných mocí, tolik má hlasů.

„Doslova učebnicovým příkladem je dohodovací řízení o úhradách zdravotní péče, v jehož rámci se navzájem škorpí desítky různých organizací poskytovatelů zdravotních služeb, místo aby společně tlačily na zdravotní pojišťovny,“ píše prezident ČLK Kubek.

Dohodovací řízení je totiž rozděleno na 14 segmentů podle druhu péče a v každém segmentu se vyjednává zvlášť. Například v segmentu ambulantních specialistů se jednání účastní 29 organizací majících sílu podle počtu plných mocí, které dostanou. Některé organizace jsou zcela minoritní a některé mají pak to rozhodující slovo (např. ČLK, Sdružení ambulantních specialistů ad.). 

„Naproti tomu u ambulantních gynekologů hraje dominantní roli Sdružení soukromých gynekologů, jehož předseda doktor Vladimír Dvořák je zároveň předsedou Odborné gynekologické společnosti, a tak se ho řada zejména lékařek bojí tak, že mají strach dát plnou moc ČLK o.s., i když jsou s tím, jak je MUDr. Dvořák zastupuje, nespokojeny,“ doplňuje Kubek.

Mezi 14 segmentů patří praktičtí lékaři a praktičtí lékaři pro děti a dorost, ambulantní specialisté, poskytovatelé ambulantní hemodialyzační péče, domácí péče, poskytovatelé akutní lůžkové péče a dalších zdravotních služeb poskytovaných v nemocnicích, následná a dlouhodobá péče, laboratoře a radiodiagnostika, gynekologická péče, stomatologická péče, fyzioterapie, lázně, zdravotnická záchranná služba, zdravotní dopravní služba a lékárenská péče.

Čím více hlasů, tím větší síla

V konečném důsledku, čím více plných mocí ČLKo.s. od soukromých lékařů a lékařek obdrží, tím bude silnější a tím více toho dokáže podle Kubka pro soukromé lékaře prosadit. „A v neposlední řadě, proč by platili podruhé za něco, co jim bezplatně poskytuje komora, jejímiž členy beztak všichni jsou,“ upozorňuje Kubek.  

Výsledky dohodovacího řízení podle něj mohou být někdy na první pohled komické. „Tak jako na jaře roku 2022, kdy zástupci poskytovatelů v několika segmentech přehlasovali komoru a podepsali pro své členy tak nevýhodné dohody, že je nakonec ani ministerstvo zdravotnictví nemohlo posvětit. Důsledky tohoto selhání však budou mít v roce 2023 tragický dopad na poskytovatele zdravotních služeb v podobě ministerské úhradové vyhlášky, která ani nekryje nárůst našich nákladů,“ dodává Kubek a jedním dechem slibuje, že se ČLK bude pod jeho vedením nadále ze všech sil snažit prosazovat pro lékaře dobré profesní podmínky, a to včetně podmínek ekonomických. 

„Ostatně pokud má komora plnit úlohu garanta kvality lékařské péče a strážce etiky výkonu lékařského povolání, musí se samozřejmě zajímat jak o problematiku financování zdravotnictví, tak i o příjmy lékařů,“ uzavírá Kubek.

Celý dopis včetně adresy, kam plné moci posílat, naleznete na webu České lékařské komory.

Autor: Pavlína Zítková

Foto: Shutterstock

reklama

reklama


reklama

reklama