Hlavička
02/01/2019

Co si myslí sestry? Největší motivací v práci je pro ně pomoc druhým

Ministerstvo zdravotnictví má k dispozici výsledky rozsáhlého dotazníkového průzkumu mezi sestrami a zdravotníky. Ten zjišťoval jejich motivaci k práci, spokojenost s platem či mzdou, potíže a problémy, s jakými se potýkají nebo jejich důvody k odchodu z profese.

reklama

reklama

Odpovědi na výše zmíněné otázky získávalo ministerstvo v anonymní anketě zhruba půl roku. Za tu dobu se mu podařilo nashromáždit reakce 15 432 respondentů, z nichž největší skupinou byly všeobecné sestry u lůžka s praxí více než 10 let. Ankety se ovšem neúčastnili lékaři, byla určena jen pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví.

O anketě jsme informovali už v článku Dotazník spokojenosti: Ministr chce znát názory na zdravotnictví. Teď ministerstvo zveřejnilo první výsledky tohoto hloubkového průzkumu. Ukazují zdravotníky v poměrně dobrém světle - práce je pro většinu z nich i posláním.


reklama

Pro většinu zdravotníků je hlavní motivací pomoc druhým

Smyslem dotazníku bylo odhalit motivace zdravotníků k práci i jejich (ne)spokojenost v zaměstnání. První dvě otázky zněly takto: \""Jste spokojen/a ve své aktuální pracovní pozici ve zdravotnictví? Co vás osobně motivuje k práci?\""

Reakce jsou přinejmenším zajímavé. Podle výsledků šetření je více než 80 procent pracovníků se svou aktuální pracovní pozicí spokojeno. Na otázku, co je motivací k práci, nejvíce respondentů (68,1 procent) odpovědělo, že možnost pomáhat druhým lidem. Motivace finančním faktorem skončila až na druhém místě, jako třetí motivaci v pořadí uvedli kolektiv.


Peníze až na druhém místě. Přesto jsou důležité

Alarmující jsou spíše jiné odpovědi. Dotazník totiž zjišťoval i to, jestli se sestry a zdravotníci chystají v následujícím roce k odchodu ze zaměstnání. Sice jich 60 procent uvedlo, že odchod neplánují, jinými slovy to ale znamená, že až 40 procent respondentů o takové možnosti uvažuje a připouští ji.

A přestože lidé v dotazníku upřednostňovali nad penězi spíše touhu pomáhat druhým, ukázalo se, že výše platů a mezd je palčivým problémem. Necelých 76 procent respondentů považuje za nejčastější důvod odchodu svých kolegů ze zaměstnání mzdové podmínky. Tuto informaci velmi dobře doplňuje fakt, že s výší fixní složky mzdy není spokojeno 36 procent respondentů.

V žebříčku opatření, která by vedla ke stabilizaci počtu sester, nejvíce respondentů uvedlo zvýšení platu/ mzdy, na druhém místě zlepšení pracovních podmínek a dále možnost výsluhové renty.


Třetina zdravotníků cítí nepřiměřenou administrativní zátěž

Otázky ale mířily také na hodnocení pracoviště. Celkově je s pracovištěm spokojeno přes 80 procent lidí, stejně tak respondenti hodnotí mezilidské vztahy. Třetina považuje vybavení či podmínky pro svou práci za dobré, avšak množství administrativní zátěže uvádí také téměř třetina z nich (30,7 procent) jako spíše nepřiměřené či vysoké.

Mezi nejzávažnější problémy, které dotazník ukázal, patří nedostatek personálu z důvodu přetížení sester byrokracií, nevyužitý potenciál sester v lůžkové péči z pohledu kompetencí a upřednostňování některých zaměstnanců podle sympatií vedení.

\""Závěry dotazníku chci probrat i s řediteli přímo řízených nemocnic a doporučit jim, aby se na dané problémy zaměřili a postupně je řešili,\"" řekl k výsledkům průzkumu ministr Adam Vojtěch, který je představil při setkání s hlavními sestrami.


Ministr: Chceme sestrám vrátit prestiž

Problém s přetíženým personálem a nadměrnou administrativní zátěží si ministr podle svých slov uvědomuje. \""Často zmiňovanou administrativní zátěž pomalu redukujeme a výsledky by se již měly projevit v praxi. Od července tohoto roku jsme totiž přijali novelu zdravotnické dokumentace, která přináší výrazné zjednodušení a více odpovídá skutečným potřebám zařízení,\"" tvrdí ministr.

Jeho úřad se chystá k posílení postavení všeobecných sester v systému zdravotní péče. Ministerstvo teď s odbornými společnostmi diskutuje například možnost navýšení kompetencí sester u dílčích zdravotních výkonů, jako je třeba indikace zdravotnických prostředků nebo prevence a poučení pacientů o jejich nemoci. 

\""Chceme povolání sestry navrátit prestiž, kterou si zaslouží. Jsem přesvědčen, že navýšení kompetencí, které půjde ruku v ruce s navyšováním odměn, by tomu mohlo pomoci. Musíme však také působit na mladé lidi, aby o zaměstnání měli zájem. Zaměříme se proto na motivační kampaň mezi studenty,\"" uvedl ministr Vojtěch.


David Garkisch

Foto: Pixabay.com, CC0


reklama

reklama

reklama

reklama