Hlavička
10/06/2022

Díky genomickému testování MammaPrint se může až 60 procent pacientek s rakovinou prsu v časné fázi vyhnout chemoterapii

Část pacientek s karcinomem prsu je zbytečně léčená chemoterapií. Některé nádory mají totiž takovou povahu, že by vlastně zcela stačila třeba jen hormonální léčba. Aby si lékař mohl být jistý, spektrum vyšetření se rozšířilo o genomické testování MammaPrint pocházející z unikátního výzkumu týmu vědců při Nizozemském onkologickém institutu (NKI). Snadněji se k vyšetření mohou dostat i české pacientky.

reklama

reklama

Lékaři nyní mohou ještě lépe určit léčebný postup při řešení karcinomu prsu. Zatím museli spoléhat na dosavadní známé klinické a patologické faktory, jako je například velikost a stupeň diferenciace tumoru, postižení lymfatických uzlin, přítomnost hormonálních receptorů v nádoru. Nově mohou ještě využít genetickou metodu testování MammaPrint. 

Genomický test zkoumá aktivitu specifických genů v nádoru, a zjišťuje tak, co řídí jeho růst a chování. Pomáhá zjistit, zda je pravděpodobný návrat karcinomu, čímž lékaři pomáhá s rozhodnutím týkajícím se onkologické léčby. Výsledkem genomického testu je tedy konkrétnější informace o povaze daného nádoru. Je-li nádor při vyšetření genů označen jako nízce rizikový „low risk“, nemusí být pacientce indikována adjuvantní neboli zajišťovací léčba formou chemoterapie.

„Ženám s rakovinou prsu, u nichž byl nádor zachycen v časném stadiu nebo je zasažen jen malý počet uzlin, může genomické testování zajistit výrazně vyšší kvalitu života při léčbě. Pacientky, které jsou vyhodnoceny jako tzv. „low risk“, nemusí absolvovat chemoterapii a s ní nepříjemné a intenzivní nežádoucí účinky,“ popisuje výhody genomického testu ředitel Masarykova onkologického ústavu (MOÚ) Marek Svoboda.

reklama

Právě pracoviště molekulární patologie MOÚ získalo certifikaci Agendia NV, světového lídra v molekulární diagnostice, pro genomické testování MammaPrint. Celý proces vyhodnocení se tak ještě zrychlí, protože doposud se vzorky tkáně k vyšetření testem MammaPrint posílaly k vyhodnocení do centrální laboratoře Agendia NV v Amsterodamu.

„Proces certifikace laboratoře je náročný a má několik fází. Každá laboratoř se musí vybavit potřebnou přístrojovou technikou, následně je zavedena vyšetřovací metoda a v procesu certifikace musí být proveden určitý počet testů, kde stejný vzorek je zároveň vyhodnocován i v centrální laboratoři Agendia NV. Vykázané výsledky musí být ve 100 procentech shodné. Díky testování přímo v MOÚ budeme mít větší kontrolu nad vzorkem nádoru a samotným vyšetřením, současně nebudeme muset zajišťovat časově náročný převoz do zahraničí, což nám velmi usnadní práci,“ vysvětluje primář Oddělení patologie MOÚ Pavel Fabian.

Kdo má nárok na genomické testování

Pro provedení genomického testování musí pacientka splnit indikační kritéria a s testováním souhlasit. Stává se tak u pacientek, u kterých není i po histologii nádoru zcela zřejmě, zda je nutné podat adjuvantní chemoterapii či nikoliv. V těchto případech byla dříve nasazena chemoterapie všem pacientkám, které lékař vyhodnotil jako rizikové pro návrat nemoci. 

Pomocí genomického testování je možné se vyhnout chemoterapii u 50 až 60 procent pacientek s časně zachyceným nádorem prsu nebo i s malým počtem postižených uzlin. Ročně je v Česku nově diagnostikováno přibližně 7500 pacientek s karcinomem prsu.

Genomické testování mohou provádět Komplexní onkologická centra (KOC), avšak doporučit vyšetření může i ošetřující onkolog mimo KOC. 

„V případě, že je žena s rakovinou prsu léčena u svého spádového onkologa, a je vhodná pro genomické testování, je postup následující. Ošetřující onkolog kontaktuje jedno z Komplexních onkologických center v ČR a pacientku konzultuje s mammární komisí, která případně potvrdí provedení testování. Léčba pacientky pak probíhá nadále u ošetřujícího onkologa, kterému jsou výsledky testu dodány,“ přibližuje možnosti genomického testování primářka Kliniky komplexní onkologické péče Katarína Petráková s tím, že těmto schváleným pacientkám je genomické vyšetření hrazeno ze zdravotního pojištění.

„Pro naše pacientky je skvělé, že pojišťovny test Mammaprint hradí. Proto bych chtěla apelovat na onkology, aby test v indikovaných případech využívali. Pacientky si budou jisté, že podstupují tu správnou léčbu, ušitou přímo jim na míru,“ doplňuje Michaela Tůmová z neziskové organizace Dialog Jesenius.   

Jak vyšetření probíhá?

Pacientka vlastně nemusí absolvovat žádné další vyšetření. Genomické testování se provádí z již odebraného vzorku nádoru. Lékař by měl pacientku předem informovat o vhodnosti genomického testování a poučit ji. Na základě doporučení se pak sama pacientka rozhodne, jestli si přeje testování podstoupit. Vyjde-li v testu jako nízce riziková, nemůže jí být již následně podána chemoterapie. 

Výkon genomického testování je možné provést jedenkrát za život, pokud pacientka onemocní rakovinou i v druhém prsu, je možnost tento výkon zopakovat. V loňském roce bylo v České republice ze 197 testovaných pacientek testem MammaPrint 45 procent vyhodnoceno jako „low risk“ (nízké riziko), tyto pacientky se zcela bezpečně vyhnuly chemoterapii. 

„Jsme velice rádi, že se nám podařilo v MOÚ certifikovat laboratoř pro genomické testování MammaPrint. Věříme, že tím přiblížíme možnost testování většímu počtu pacientek. Jsme rádi, že současně došlo ještě k dalšímu důležitému kroku, a to k aktualizaci doporučených postupů (v tzv. Modré Knize) i pro rozhodování o způsobu léčby u pacientek s rakovinou prsu. Tyto doporučené postupy pro onkology se nyní sjednocují s evropskými doporučenými postupy i v oblasti, genomického testování,“ dodává ředitel MOÚ Svoboda. 

Test MammaPrint se začal v Česku využívat v loňském roce. „V rámci jednání s plátci péče o úhradě testu jsme slíbili, že se nám do roka podaří akreditovat laboratoř v České republice, abychom zajistili, že genomické testování budou moct využít všechny onkologické pacientky, které mají na test nárok. Díky žádosti České onkologické společnosti a jejímu důrazu na nutnost zařazení testování jako důležitého faktoru při rozhodování léčbě rakoviny prsu se nám slib podařilo naplnit,“ popisuje legislativní proces Lenka Vášová, jednatelka společnosti LERAM diagnostic s.r.o., jež je partnerem společnosti Agendia NV pro Českou a Slovenskou republiku.

„Velice nás těší, že jedna z prvních certifikovaných laboratoří v Evropě je právě v Masarykově onkologickém ústavu. Musím podotknout, že procesy a splnění certifikačních kritérií nejsou jednoduché a řada zemí s tím má velké problémy. O to více mě těší, že v České republice se vše podařilo úspěšně splnit v tak krátkém čase,“ komentuje spolupráci obchodní ředitelka společnosti Agendia pro Evropu dr. Marion Wasmayr.

 

Autor: Redakce NašeZdravotnictví.cz

Foto: Shutterstock

reklama

reklama

reklama

reklama