Hlavička
31/05/2021

Dnes je Světový den bez tabáku. Letos je jeho tématem odvykání kouření

Kouření je silná závislost a kuřáci v životě obvykle podniknou až několik desítek neúspěšných pokusů, jak s ní přestat. Odvykání je také téma letošního Světového dne bez tabáku, který každoročně připadá na poslední den května. Letos by kuřáky ke skoncování se závislostí mohl motivovat i covid-19.

reklama

reklama

Na celém světě je zhruba 1,3 miliardy kuřáků. Podle odhadů Světové zdravotnické organizace (WHO) letos výhradně na následky kouření předčasně zemře 8 milionů lidí. Do této množiny ovšem patří i 1,2 milionu lidí, kteří sice nekouří, ale podlehnou účinkům pasivního kouření. WHO také odhaduje, že i když by většina kuřáků chtěla se svou závislostí přestat, jen třetina z nich má přístup k účinné léčbě, která by jim mohla pomoci.


Lékařka: I když to nevyjde hned, nepřestávejte přestávat

reklama

Většina kuřáků časem zjistí, že přestat kouřit zdaleka není tak jednoduché jako bylo začít. Za život mívají v průměru několik desítek neúspěšných pokusů, v průměru necelý jeden (0,8) každý rok – to jednak snižuje sebevědomí, ale na druhou stranu je může potěšit, že nejsou neschopní, ale zkrátka závislí, že jsou typickým kuřákem. Připomíná to i dnešní celosvětový den bez tabáku.

Patrně nejproslulejší a nejviditelnější odbornicí na odvykání kouření je v Česku profesorka Eva Králíková, vedoucí Centra pro závislé na tabáku 1. Lékařské fakulty UK a VFN. I ona radí nevzdávat to ani po neúspěšných pokusech, ale spíš si z nich vzít zkušenost.

„Z každého pokusu je třeba se poučit: co pomohlo a co naopak vedlo zpátky k cigaretě a podle toho se příště zařídit. A když se nedaří přestat, je dobré vyhledat odbornou pomoc, která úspěšnost významně zvyšuje. Každopádně kuřákům vzkazuji: Nepřestávejte přestávat!“ uvedla k dnešnímu dni bez tabáku Eva Králíková.


Covid a kouření je riziko

Letos by po zkušenostech s pandemií covidu-19 mohlo být pro kuřáky motivací to, že mají proti nekuřákům mnohem vyšší pravděpodobnost průběhu této nemoci a také na ni častěji umírají. Výpadek běžné zdravotnické péče v době pandemie navíc přispěl k tomu, že lidé vynechávali preventivní vyšetření nebo dokonce vyšetření v případě akutních zdravotních problémů.

I přesto ale v klidnějších dobách platilo a platí, že například na rakovinu plic způsobenou kouřením, se přijde obvykle pozdě. „Většina případů rakoviny plic, až 80 procent pacientů, je bohužel diagnostikována pozdě, kdy už léčba obvykle nevede k úplnému vyléčení,“ konstatuje Martina Vašáková, náměstkyně ministra zdravotnictví a přednostka Pneumologické kliniky 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice.

Kuřáci mají i další problém. Kromě toho, že cigarety zhoršují v mnoha ohledech jejich zdravotní stav a vystavují je riziku velmi vážných nemocí, oslabují také jinou případnou léčbu. „Málo uváděnou skutečností je, že kouření může snížit účinnost celé řady léků. Léky na úzkost, deprese a ředění krve fungují u kuřáků hůře. Kromě toho kouření zvyšuje nebezpečí vzniku cévních uzávěrů při užívání antikoncepce a bylo prokázáno, že potravinové doplňky s beta-karotenem u kuřáků zvyšují výskyt plicních nádorů. Kouření tak přináší další významné problémy při nastavování již tak komplikovaných léčebných režimů,“ upozornil Jan Hartinger z Farmakologického ústavu 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice.


Kouření stojí celý svět 1,4 trilionu dolarů

Navzdory rozšířeným představám, jak státy na zdanění cigaret vydělávají, opak je pravdou. WHO odhaduje, že na celém světě výdaje na kouření dosahují celkem 1,4 trilionu dolarů. Nejde přitom jen o výdaje za zdravotní péči, ale i za ztrátu produktivních let kuřáků.

Světová zdravotnická organizace už dlouhé roky doporučuje, aby státy a jejich zdravotnické systémy ve všech ohledech podporovaly kuřáky k rozhodnutí s cigaretami skončit. Letos je zmiňované téma „odvyknout“ ještě podpořeno. „Kampaň prosazuje vytvoření silných a účinných politik pro odvykání kouření, lepší přístup k odvykacím službám, zvyšování povědomí o taktice tabákového průmyslu a umožnění úspěšných pokusů o odvykání kouření prostřednictvím iniciativ quit & win. Úspěšné snížení užívání tabákových výrobků musí řešit výzvy jak na straně nabídky, tak na straně poptávky. Kuřáci potřebují účinné služby, které jim pomohou s tímto návykovým chováním skončit,“ uvedl šéf WHO v Česku Srdan Matić.

V Česku lidem pomáhá přestat kouřit především Společnost pro léčbu závislosti na tabáku (slzt.cz), která má po celé zemi více než čtyřicet specializovaných center pro kuřáky. Dostane se jim tam nejen odborné pomoci, ale i medikamentů, které pomáhají odvykání zvládat. Společnost má i telefonní linku pro odvykání 800 350 000. Poradenství při odvykání poskytuje v Česku také zhruba 200 lékáren a lze využít rovněž několika mobilních aplikací v češtině. Další obsáhlé informace i rady, jak s kouřením přestat, nabízí při příležitosti Světového dne bez tabáku „informační list“ ministerstva zdravotnictví.


David Garkisch

Ilustrační foto: Flickr, (CC BY 2.0), autor Lindsay Fox
reklama

reklama

reklama

reklama