Hlavička
04/06/2020

Emoce, hněv, výjezdy policie. Agresivita rodičů dětských pacientů roste

Lékaři a sestry Dětského kardiocentra v pražské motolské nemocnici si otevřeným dopisem postěžovali na některé rodiče svých pacientů. Ti se dožadují přítomnosti u dítěte na jednotce intenzivní péče, a to třeba i těsně po operaci. Vznikají tak konflikty, kdy asistuje i policie.

reklama

reklama

Má rodič právo být se svým dítětem v nemocnici nebo ho tam kdykoli navštívit? Smí mu v tom zdravotníci bránit? To je občas příčinou sporů asi v každé nemocnici, ale zdravotníkům v Motole už došla trpělivost. Agresivita některých rodičů podle nich narůstá a incidenty se stále opakují. Vinu na tom podle nich nese i spolek Juno Moneta.

Obvykle se takové situace neobejdou bez vypjatých emocí. Rodiče se snaží návštěvy vyhádat, vyhrocené situace si nahrávají a nezřídka přivolají policejní hlídku, aby si vstup k dětem vynutili. Nic příjemného pro pacienty, ani pro personál.


reklama

Agresivní snahy rodičů

Lékařům a sestrám z dětského kardiocentra v Motole už došla trpělivost. Na svém oddělení mají jen dětské pacienty, a tak je přirozené, že se s těmito incidenty setkávají častěji. Napsali proto otevřený dopis řediteli FN Motol.

\""V poslední době se setkáváme sice s ojedinělými, ale v individuálních případech poměrně agresivními snahami některých rodičů našich pacientů domoci se, pokud možno, trvalé přítomnosti u svých dětí těsně po operaci srdce na Jednotce intenzivní a resuscitační péče (JIRP) nad rámec stanovený vnitřním řádem pracoviště,\"" uvádějí v otevřeném dopise zdravotníci. 


Rodiče volají policii a vynucují si vstup

Tyto nevybíravé snahy rodičů podle lékařů a sester \""zaštiťuje a medializuje\"" spolek Juno Moneta a rodiče o to více trvají na svém. \""Vede to až k volání Policie ČR zákonnými zástupci pacienta s cílem vynutit si přístup na JIRP ve večerních hodinách bez ohledu na konkrétní situaci na pracovišti. Rodiči pacienta jsou při rozhovorech s naším personálem a bez jeho vědomí pořizovány nahrávky s pravděpodobným cílem použít tento materiál při případné soudní při,\"" popisují zdravotníci.

\""Incidenty se opakují, agresivita ze strany spolku Juno Moneta narůstá. Při posledním matka pacienta volala ve večerních hodinách policii a dožadovala se vstupu na JIRP. Policie žádné pochybení neshledala,\"" potvrdila Našemu zdravotnictví mluvčí nemocnice Pavlína Danková. Nemocnice podle ní plně stojí stanoviskem Dětského kardiocentra. \""Protože na prvním místě musí být vždy bezpečí pacienta,\"" dodala mluvčí FN Motol.


Dítě má právo na rodiče i v nemocnici, ale ne neomezeně

Rodiče dětských pacientů si nárokují návštěvy nebo pobyt u svého dítěte podle metodického doporučení ministra zdravotnictví. Adam Vojtěch ho skutečně vydal 21. dubna (najdete ho ZDE) a má sloužit \""k vyjasnění nesrovnalostí\"" kolem péče o nezletilé pacienty.

V pokynu se výslovně uvádí: \""Nezletilý pacient, včetně novorozeného dítěte, má právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce.\"" Právě o tento bod se rodiče opírají a dožadují se přístupu k hospitalizovanému dítěti prakticky kdykoli.

Jenže stejné metodické doporučení dává právo nemocnicím určovat do jisté míry pravidla. Uvádí totiž i toto: \""Vnitřní řád poskytovatele zdravotních služeb nesmí zasahovat do práv pacienta nad míru, která je nezbytně nutná zejména pro řádný chod poskytovatele a respektování práv ostatních pacientů.\""


Nemocnice se postavila za své lékaře a sestry

Jinými slovy, zákon sice garantuje dítěti v nemocnici nepřetržitou přítomnost rodiče, ale má své limity. \""I toto právo je omezitelné jak ze zákonem vyjmenovaných důvodů (např. že by došlo k narušení poskytování péče jiným osobám), tak i vnitřním řádem poskytovatele zdravotních služeb,\"" rozvádí to dále metodický pokyn ministra. Podmínky pro návštěvy nebo pobyt rodiče u dítěte si tedy stanovuje každá nemocnice či oddělení podle situace a podle potřeb svého provozu.

Nemocnice tak mají právo například nevpustit kýchající nebo kašlající návštěvu k pacientovi, před vstupem vyžadovat měření tělesné teploty nebo nařídit návštěvám používání rukavic, respirátorů nebo ochranných oděvů. To platí hlavně v době šíření nákazy koronavirem.

\""Zákonem garantované právo na  nepřetržitou přítomnost doprovodu nezletilého pacienta v průběhu jemu poskytovaných zdravotních služeb má svá omezení. Je možné to omezit jen v případech, které uvádí legislativa. V tomto ohledu FN Motol zákon neporušuje. Přítomnost doprovázející osoby musí být v souladu s právními předpisy, například hygienickými, provozními, bezpečnostními a podobně,\"" řekla Našemu zdravotnictví mluvčí motolské nemocnice Pavlína Danková.


Rodiče by měli brát ohled i na ostatní nemocné děti

Zdravotníci z dětského kardiocentra se přitom navzdory šíření koronaviru snaží kontakt dětí s rodiči umožnit. Před i po operaci smí na standardním oddělení zůstat jeden z rodičů s dítětem.

Na jednotce intenzivní a resuscitační péče (JIRP) to už možné není, ale přesto se lékaři i sestry snaží umožnit rodičům přístup k nemocnému dítěti nejméně jednou denně. Toto omezení vysvětlují nejen epidemiologickou situací, ale i speciálními potřebami malých pacientů na JIRP.

\""Dětští pacienti jsou po operaci srdce v umělém spánku, mají často nestabilní krevní oběh s rizikem různých komplikací a vyžadují řadu rychlých a včasných léčebných zásahů. Přítomnost rodičů slouží hlavně k jejich vlastnímu uklidnění a neměla by negativně ovlivnit náročnou práci zdravotnického personálu,\"" píší v dopise zdravotníci.

Ohledy by rodiče měli brát i na ostatní pacienty, nejen na své nemocné dítě. \""Možnost přítomnosti rodiče je ovlivněna také potřebami ostatních pacientů, z nichž někteří mohou být v těžkém stavu nebo se podrobovat různým zákrokům,\"" upozorňují lékaři a sestry.


Zdravotníci: Nemocné dítě je pro nás vždy to nejdůležitější

Konkrétně si zdravotníci stěžují na spolek Juno Moneta, který se podle vlastní prezentace zaměřuje na \""informování lidí ohledně jejich práv zejména ve vztahu nemocnice- rodič - dítě\"". Spolek dokonce poskytuje po telefonu \""akutní pomoc\"" rodičům, kteří se přímo v nemocnici dožadují návštěvy dítěte.

Jenže vyhrocené spory v čekárnách ve výsledku neprospívají nikomu, ani nemocným dětem. \""Nemělo by se stát, že řešení těchto požadavků nás stojí více času než péče o pacienty samotné. Nemocné dítě je vždy tím hlavním, o koho se staráme. Výsledky naší péče jsou i v mezinárodním srovnání výborné,\"" dodali lékaři a sestry Dětského kardiocentra FN v Motole.


David Garkisch

Ilustrační foto: Piqsels.com, CC0


reklama

reklama

reklama

reklama