Lékaři odmítají snahy zavést eutanazii. Máme léčit, ne zabíjet, vzkazují

Poslanci připravují zákon, který by v Česku legalizoval eutanazii. Hotový by měl být v únoru. Lékařská komora to ale striktně odmítá - lékaři podle ní nesmějí zabíjet a zákon není potřeba. Je podle komory nebezpečný, nedomyšlený a uspěchaný, vedený touhou po zviditelnění.

Zákon o eutanazii připravuje pracovní skupina kolem lékařky a poslankyně za ANO Věry Procházkové. Ta je horlivou zastánkyní eutanazie, přestože ji její kolegové a etická komise lékařské komory jasně odmítají.

Pokud by zákon prošel, Česko by se stalo jakousi evropskou továrnou na smrt. O eutanazii by tady totiž mohli žádat všichni občané EU. „Vzhledem k tomu, že budeme chtít, aby eutanazie byla hrazena ze zdravotního pojištění, budou o ni moci požádat všichni občané zemí Evropské unie, kteří splní zákonné podmínky,“ vysvětlila poslankyně (ANO) Věra Procházková.

O eutanazii jsme psali už v textu Lékařka: Když povolíme eutanazii, bude ostuda zabírat místo mladým nebo v článku Sestra: Poprvé jsem viděla pokojný odchod. Už nejsem pro eutanazii


Česko potřebuje spíše kvalitní paliativní péči

Tématem eutanazie se intenzivně zabývá i Česká lékařská komora, především její etická komise. "Vzhledem k politickým tlakům na přijetí zákona, který by eutanazii umožnil takzvaně legalizovat, vyvstalo dost závažných otázek a pochybností, které jsme probírali," uvedla předsedkyně etické komise a lékařka Helena Stehlíková.

Ta jednoznačně podobný zákon odmítá. Varuje před jeho riziky a upozorňuje, že problematiku odchodu ze života a léčbu smrtelně nemocných pacientů už řeší jiné předpisy a dokumenty, kterými se lékaři musí řídit.

Podle Stehlíkové by se české zdravotnictví mělo spíše zaměřit na tzv. paliativní péči (péče o smrtelně nemocné) a poslanci by měli věnovat pozornost raději institutu "předem vysloveného přání" než tlaku na legalizaci eutanazie.

Stehlíková to shrnula v textu pro časopis lékařské komory Tempus medicorum, jehož zkrácenou verzi zde přinášíme: 


Základním tématem, kterému byla věnována pozornost v průběhu celého roku, je téma eutanazie. Vzhledem k politickým tlakům na přijetí zákona, který by eutanazii umožnil tzv. legalizovat, vyvstalo dost závažných otázek a pochybností, které jsme probírali.

Především je třeba, aby byla shoda na obecném pojmu eutanazie a všichni mu rozuměli a uvědomili si, že se vždy jedná o akt zbavení života, tedy zabití, a výsledkem je mrtvý člověk. Ať jsou důvody vedoucí k tomuto aktu jakékoli.

Etická komise lékařské komory se shodla v názoru, že zákon o eutanazii není nyní nutně potřeba, protože existují dokumenty lékařské komory, které se mezními situacemi zabývají, a že tlak na přijetí zákona o eutanazii je uspěchaný, nedomyšlený a nedořešený ve všech souvislostech, ať už je veden snahou o politické zviditelnění, či pramení z osobní neblahé zkušenosti.

Zdůrazňujeme existenci stávajících dokumentů lékařské komory, které se mezními situacemi zabývají a řeší je. Je to například stavovský předpis č. 10 – Etický kodex a doporučení představenstva lékařské komory k postupu při rozhodování o změně léčby intenzivní na léčbu paliativní u pacientů v terminálním stavu, kteří nejsou schopni vyjádřit svou vůli.

Je paradoxem, že když bylo toto doporučení přijato, byla lékařská komora veřejností i politiky mohutně napadána, že jsme vlastně schválili eutanazii, že budeme lidi zabíjet a že je to neetické a nepřípustné.

Pro informaci cituji alespoň některé základní teze: 

- Pacient, který je schopen vyjádřit svou vůli, má právo léčbu odmítnout.

- Lékař u nevyléčitelně nemocných a umírajících účinně tiší bolest, šetří lidskou důstojnost a mírní utrpení. Vůči neodvratitelné a bezprostředně očekávané smrti však nemá být cílem lékařova jednání prodlužovat život za každou cenu.

- Eutanazie a asistovaná sebevražda nejsou přípustné.

- Nezahájení nebo nepokračování marné a neúčelné léčby neznamená omezení pacienta na jeho právech, ale naopak je sledován zájem pacienta, aby nedošlo k porušení základních medicínských a etických principů včetně nechtěného nedůstojného prodlužování umírání.

- Smrt, která je výsledkem přirozeného průběhu onemocnění, nemůže být považována za nepříznivý výsledek zdravotní péče.

- Zabezpečení fyzických, psychických, sociálních a duchovních potřeb pacienta, odstranění pocitů bolesti, strádání a utrpení s respektem k lidské důstojnosti jsou základní priority paliativní péče.

Etická komise ČLK se shodla v názoru, že eutanazie by vůbec neměla být spojována s lékaři. Lékaři mají univerzitní vzdělání k tomu, aby nemocné léčili, nikoli usmrcovali. Prioritou českého zdravotnictví má vždy být moderní, kvalitní paliativní péče dostupná všem potřebným. 

Etická komise lékařské komory se shodla, že by bylo vhodnější, kdyby byla snaha zákonodárců věnována institutu předem vysloveného přání než tlaku na legalizaci eutanazie.


(gar)

Ilustrační foto: Pixabay.com, CC0Anketa

Jste pro zavedení eutanazie?

Celkem hlasovalo 128 čtenářů.
Zrušit vztah ke komentáři

Mohlo by vás také zajímat

Vakcína proti covidu ochabuje imunitní systém? Překroucená zpráva obletěla svět