Hlavička
29/04/2018

Lékaři vyzvali vládu. Když nebude \""makat\"", zhroutí se zdravotnictví

Stav zdravotnictví je tristní, pracovní podmínky otřesné, je čas bezodkladně jednat. Tak se dá číst vzkaz Lékařského odborového klubu vládě a ministerstvu zdravotnictví. Pokud vláda zůstane k výzvě pasivní, chce klub vyzvat všechny zdravotníky k dodržování platných předpisů.

reklama

reklama

V krátké době se už poněkolikáté ze zdravotnictví ozývá výzva k \""dodržování předpisů\"". V březnu tak pohrozily zdravotní sestry nemocnicím v Chebu a Karlových Varech: Přetížené sestry se bouří! Začneme dodržovat předpisy, hrozí nemocnicím.

A do praxe tuto výzvu uvedli lékaři začátkem dubna v nemocnici Mělník: Mělnická nemocnice stojí. Důkaz, jak přesčasy lékařů drží celé zdravotnictví. Jednoduše odmítli sloužit nezákonné přesčasy a nemocnice se musela na několik týdnů uzavřít a přeložit jinam i stávající pacienty. Zhroucení nemocnice způsobilo pouhých 32 lékařů z 80. Zasáhlo to přitom řadu dalších nemocnic ve dvou krajích i záchranku - o pacientech nemluvě.


reklama

Mohl by protest lékařů způsobit kolaps nemocnic? 

Teď se podobná hrozba opět ozývá z Lékařského odborového klubu a je tedy potenciálně celostátní. Klub lékařů přijal výzvu vládě a ministerstvu (její celý text najdete pod článkem). Vyjmenoval nejpalčivější problémy zdravotnictví a trvá na jejich řešení. Pokud nebude vláda reagovat, vyzve \""nemocniční zdravotníky k důslednému dodržování všech platných předpisů\"".

V případě zapojení i menšiny lékařů a zdravotníků, jak ukázal třeba případ mělnické nemocnice, by to mohlo znamenat kolaps zdravotnické péče v celé zemi. A to i v případě, že by lékaři, sestry a zdravotnický personál dál pracovali - jen by dbali třeba na dodržování zákoníku práce a dalších předpisů.


Práce podle pravidel - krajní způsob protestu před stávkou

Takový způsob protestu není neznámý. V angličtině se mu říká \""work to rule\"", tedy něco jako \""práce podle pravidel\"". Není to stávka, ale přesto dokáže ochromit celá průmyslová odvětví, továrny nebo instituce. 

Zaměstnanci nepřekračují minimální požadavky, jaké na ně klade pracovní smlouva nebo zákony a předpisy. Typickým projevem \""work to rule\"" je odmítání přesčasů. V historii tak už po celém světě protestovali policisté, želežničáři, učitelé i lékaři nebo zdravotní sestry.


Personální situace ve zdravotnictví je zoufalá, upozorňují lékaři

Sněm Lékařského odborového klubu nestanovil vládě a ministerstvu přesné požadavky, nicméně pojmenoval největší problémy zdravotnictví a trvá na jejich řešení. \""Sněm považuje za aktuálně nejvážnější problém českého zdravotnictví zoufalou personální situaci v českých nemocnicích,\"" píše se hned v úvodu výzvy. 

Jeden požadavek je ovšem jasný. \""Jako zásadní podmínku pro stabilizaci personální situace v českých nemocnicích považuje sněm splnění příslibu minulé vlády ČR o navýšení tarifních platů o 10% v roce 2019. Skutečnost, že ministr zdravotnictví odmítá tento slib splnit, považuje sněm za plivnutí do tváře zbývajícím zaměstnancům nemocnic,\"" uvedl Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů (LOK-SČL).

Pro Naše zdravotnictví to potvrdil i předseda klubu Martin Engel. \""Je nepřijatelné, aby se nesplnil příslib vlády o navýšení platů o deset procent,\"" prohlásil.


Lékaři: Ukážeme, jak to vypadá, když nepracujeme na 200 procent

Smysl celé výzvy je ale jiný. \""Systém zdravotní péče se hroutí a my lékaři nechceme být s jeho zhroucením spojovaní, nechceme za to nést odpovědnost. Neplánujeme protesty a omezování péče. Pokud si ovšem ministerstvo zdravotnictví myslí, že s doktory je v téhle zemi všechno v pořádku, ukážeme, jak to vypadá, když lékaři nepracují na dvě stě procent,\"" uvedl Martin Engel.

Lékaři nepožadují jen slíbené navýšení platů, ale i lepší pracovní podmínky, zmírnění administrativy a byrokracie, sjednocení platových podmínek nebo lepší vzdělávání pro stávající i budoucí lékaře. \""Nechceme ani hrozit pacientům, ale chceme upozornit, že systém zdravotní péče už téměř není funkční. Příkladů máme dost a žádné světélko na konci tunelu se neobjevuje,\"" řekl předseda LOK-SČL.

\""Sněm upozorňuje, že pracovní podmínky nemocničních lékařů a zdravotníků obecně se z dlouhodobého pohledu zhoršují. K nedostatku personálu a nedostatku financí se přidružují i často zcela nesmyslné administrativní nároky. Pokud nebude ze strany vlády vyvinuta aktivita ke zlepšení pracovních podmínek zdravotníků, vyzve klub nemocniční zdravotníky k důslednému dodržování VŠECH platných předpisů,\"" uzavírá výzva LOK-SČL.


Martin Engel: Na tak hliněných nohách zdravotnictví nikdy nestálo

Lékařský odborový klub sdružuje asi čtyři tisíce lékařů. Ale nespoléhá jen na ně. \""Na odděleních pracují i naši nečlenové a naštvaní jsou všichni stejně. Budeme se snažit oslovit i je. Myslím si, že by to mohlo mít širší podporu,\"" domnívá se předseda klubu Martin Engel.

I on zmínil příklad mělnické nemocnice. \""Mělnická nemocnice je relativně malá a skoro by se mohlo zdát, že bezvýznamná. Stačilo několik doktorů a ukázalo se, jak přerušení provozu zasáhlo celý kraj. Taková je realita. Stačí jeden dva doktoři na oddělení - a nemusí to být hned stávka nebo bojkot, klidně mohou jenom onemocnět, a už je problém s chodem celého oddělení. Na tak hliněných nohách zdravotnictví nikdy nestálo,\"" uvedl Martin Engel.

Předseda klubu tvrdí, že vláda ani ministerstvo neberou problémy zdravotnictví vážně. \""Ministr na personální záležitosti neslyší. Ještě tak možná u sester. U doktorů dráždí zdánlivě vysoké platy, ale nikdo už nechce slyšet, že je to v podstatě za dva úvazky. To jsem pochopil i při jednání s premiérem, který byl přitom vstřícnější než minist. Tam to nikam nevede. Pokud bude ministr naše výzvy ignorovat a hrát si na to, že je s lékaři všechno v pořádku, tak budeme muset ukázat, že není,\"" dodal Marin Engel, předseda Lékařského odborového klubu.

David Garkisch

Foto: Pixabay, CC0 Creative Commons


Usnesení 22. sněmu LOK-SČL

1. Sněmu se zúčastnilo 73 delegátů s platným mandátem, zastupující 57 MO LOK-SČL. Sněm je usnášeníschopný.

2. Sněm schválil navržený program.

3. Sněm zvolil mandátovou komisi ve složení MUDr. Hvížďal, MUDr. Henčlová, MUDr. Sojáková. 

4. Sněm zvolil návrhovou komisi ve složení MUDr. Doležalová, MUDr. Kus, MUDr. Volný.

5. Sněm schválil zprávu o činnosti přednesenou MUDr. Engelem.

6. Sněm schválil zprávu o hospodaření přednesenou Irmou Drobnou.

7. Sněm schválil zprávu revizní komise LOK-SČL přednesenou doc. MUDr. Beranem. 

8. Sněm považuje za aktuálně nejvážnější problém českého zdravotnictví zoufalou personální situaci v českých nemocnicích. Sněm vyzývá vládu ČR a MZ ČR zvláště, aby tento problém začali skutečně řešit. Sněm zároveň odmítá nezákonný pokus MZ ČR o nahrazování kvalifikovaných zaměstnanců českých nemocnic dovozem zahraničních zdravotníků s leckdy pochybnou kvalifikací.  

9. Jako zásadní podmínku pro stabilizaci personální situace v českých nemocnicích považuje sněm splnění příslibu minulé vlády ČR o navýšení tarifních platů o 10% v roce 2019. Skutečnost, že ministr zdravotnictví odmítá tento slib splnit, považuje sněm za plivnutí do tváře zbývajícím zaměstnancům nemocnic. 

10. Sněm požaduje, aby finanční prostředky vzniklé očekáváným nárůstem výběru všeobecného zdravotního pojištění byly přednostně použity na řešení personální krize v českých nemocnicích. Sněm apeluje na vládu ČR, aby si zjistila pravdivé údaje o meziročním nárůstu výběru zdravotního pojištění, který je dle našich propočtů vyšší než deklarují zdravotní pojišťovny. Zároveň sněm dlouhodobě upozorňuje na fakt, že za 7,2 % HDP není kvalita a dostupnost zdravotní péče udržitelná.

11. Sněm požaduje zavedení jednotného systému odměňování na základě platových tabulek. Stávající roztříštěný systém kritickou personální situaci ještě zhoršuje. Sněm považuje za minimálně neodpovědný postoj zaměstnavatelů, kteří ve snaze zabránit zavedení jednotného systému odměňování dokonce popírají, že jsou zaměstnavatelé a vystupují hromadně ze zaměstnavatelské unie.

12. Sněm považuje za neúnosný stav, kdy zajištění nepřetržité lékařské péče je prakticky stoprocentně závislé na práci nemocničních lékařů. Sněm požaduje od vlády ČR přijetí takových opatření, která více zapojí přednemocniční sektor do poskytování nepřetržité péče. 

13. Sněm hodnotí současný stav specializačního vzdělávání absolventů lékařských fakult jako katastrofální, resp. situace dospěla tak daleko, že o specializačním vzdělávání se již nedá hovořit.  Je tristní, že téměř rok po schválení novely zákona 95/2004 Sb. není v platnosti jediný z 21 připravovaných prováděcích předpisů.  Tato sabotáž ze strany MZ vede k tomu, že již v řadě druhý promoční ročník absolventů lékařských fakult nemůže zahájit atestační přípravu. 

14. Sněm upozorňuje, že pracovní podmínky nemocničních lékařů a zdravotníků obecně se z dlouhodobého pohledu zhoršují. K nedostatku personálu a nedostatku financí se přidružují i často zcela nesmyslné administrativní nároky. Pokud nebude ze strany vlády ČR vyvinuta aktivita ke zlepšení pracovních podmínek zdravotníků, vyzve LOK-SČL nemocniční zdravotníky k důslednému dodržování VŠECH platných předpisů.  

Usnesení bylo schváleno jednomyslně.
reklama

reklama

reklama

reklama