Máte nárok na svou zdravotnickou dokumentaci? Co s ní, až lékař skončí?

Praktických lékařů se mnohde nedostává, ti stávající stárnou a často přesluhují i v penzi. Co ale, když se rozhodnou ordinaci zavřít? Jaký bude osud vaší zdravotnické dokumentace? Můžete si ji u lékaře vyzvednout? A co v případě, že lékař končí bez náhrady?

Během života nasbíráme ve své zdravotnické dokumentaci obvykle docela obsáhlou sbírku těch nejsoukromějších a nejcitlivějších údajů. To, že se týkají nás samých, ale ještě neznamená, že je to naše dokumentace. Patří lékaři a ten za ni také nese odpovědnost.

Vědí to jen někteří pacienti, ti ostatní se občas své dokumentace domáhají. A už málokdo vůbec tuší, co se s našimi zdravotními údaji děje, když praktický lékař svou ordinaci zavře.


Když dokumentaci přebírá nový lékař

Odpověď na to, co je s vašimi „papíry“ dál, závisí na tom, jaký je osud vaší ordinace. Pokud praktický lékař končí a ordinaci přenechává svému nástupci, předává mu i zdravotnickou dokumentaci. Přecházíte tak automaticky k novému lékaři. Pochopitelně si pak můžete zvolit jiného, ale vaše zdravotnická dokumentace v tuto chvíli zůstává na místě, kde byla. Leckdy doslova i ve stejné skříni.

Pokud váš praktický lékař skončil bez náhrady, je to složitější, ale vaše dokumentace je stále pod ochranou. V takovém případě ji ale končící lékař předává krajskému úřadu jako správnímu orgánu.


Když dokumentace putuje na úřad

V takovém případě ale nemáte lékaře, ani svoji zdravotnickou dokumentaci. Co dál? Nejprve si sežeňte nového praktického lékaře. Dokud ho nemáte, zůstává vaše dokumentace na úřadě. Ten v tu chvíli zastupuje lékaře a pokud je to nutné, musí vám z dokumentace vyřizovat i výpisy a kopie.

Dál ale platí, že si musíte zvolit jiného lékaře. Až se tak stane, můžete sami na krajském úřadu požádat o přeposlání vaší dokumentace do jeho ordinace. Nechce-li se vám tím zabývat, může to za vás udělat i nový lékař. Jen mu v ordinaci musíte podepsat písemné vyjádření, že jste si ho skutečně zvolili jako nového praktika.

„V žádosti se uvádí identifikační údaje zvoleného poskytovatele, jméno a příjmení pacienta, jeho rodné číslo nebo datum narození a adresa místa trvalého pobytu,“ doplnil Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP).


Kdy a jak smí lékař skončit

I lékaři jsou lidé a bývají nemocní, mají úrazy nebo umírají. Může se vám tak stát, že o svého praktika přijdete náhle a nečekaně. Pokud se ale lékař rozhodne svoji praxi předem dobrovolně ukončit, musí to svým pacientům také předem oznámit. A to nejméně 60 dnů před tím, než zamkne ordinaci definitivně. 

Oznámení musí lékař vyvěsit ve zdravotnickém zařízení na veřejném místě, případně na svých webových stránkách. „Zároveň také požádá příslušný správní orgán a obec, na jejímž území poskytuje zdravotní služby, o zveřejnění informace na úřední desce. Uvedeno musí být i datum, do kterého lze předložit žádost o předání zdravotnické dokumentace novému poskytovateli zdravotních služeb, kterého si pacient zvolí,“ vysvětlil mluvčí VZP Oldřich Tichý.


Pacient si svoji dokumentaci vzít nemůže

Zcela mylné je přesvědčení některých pacientů, že si pro svoji dokumentaci prostě mohou dojít, vyzvednout a nechat si ji. Ta je svým způsobem majetkem lékaře i pacienta zároveň. Pacient do ní ovšem může za přítomnosti lékaře pouze nahlížet, žádat z ní (nebo si pořizovat) výpisy a kopie.

Celou problematiku kolem zdravotnické dokumentace řeší zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Upravuje i případnou skartaci dokumentace, to, co se s ní děje po úmrtí pacienta nebo například kdo další do ní smí nahlížet.


David Garkisch

Ilustrační foto: Pxhere.com, CC0


Zrušit vztah ke komentáři

Mohlo by vás také zajímat

Kolik hodin denně trávíte na mobilu? Pozor na syndrom esemeskového krku