Hlavička
Zprávy -
23/04/2024

Náklady veřejného zdravotního pojištění vzrostly za pět let o 60 procent. V jakých segmentech byl nárůst nejvyšší?

Celkové náklady zdravotních pojišťoven na hrazené zdravotní služby ze základního fondu zdravotního pojištění (ZFZP) dosáhly v roce 2023 výše 456,6 miliardy korun, což představuje navýšení za posledních pět let o 60 procent. V porovnání s předchozím rokem vzrostly o 9,2 procenta. Vyplývá to ze Zprávy analytické komise o vývoji příjmů a nákladů na zdravotní služby hrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění v roce 2023. V jakých segmentech byl nárůst nákladů nejvyšší?

reklama

reklama

Celkové příjmy zdravotních pojišťoven, které jsou součtem příjmů z výběru pojistného od zaměstnavatelů, OSVČ a OBZP a příjmem ze státního rozpočtu za osoby, za něž je plátcem pojistného stát, dosáhly v loňském roce výše 460,3 miliardy korun. Z toho příjmy z vybraného pojistného činily 321,6 miliardy korun a pojistné za osoby, za něž je plátcem stát, dosáhlo výše 138,7 miliardy korun.

Zdroj: Zpráva analytické komise o vývoji příjmů a nákladů na zdravotní služby hrazených z prostředků v. z. p. v roce 2023

V porovnání s předchozím rokem se celkové příjmy zdravotních pojišťoven zvýšily o 8,28 procenta, výběr pojistného vzrostl o 8,75 procenta, příjmy ze státního rozpočtu o 7,2 procenta. 

reklama

„Nárůst příjmů ze státního rozpočtu plynul z navýšení platby za státního pojištěnce vzhledem k nízké základně vzniklé úsporným vládním opatřením ve 2. pololetí roku 2022, které neutralizovalo průměrnou výši platby za státního pojištěnce v roce 2022 na úrovni průměrné platby v roce 2021. Výběr pojistného opět výrazně rostl – hlavně z důvodu rostoucích mezd a platů částečně reagujících na vysokou inflaci, menší vliv mělo také zapojení nemalé části ukrajinských uprchlíků do pracovního procesu,“ napsala analytická komise ve zprávě s tím, že i přes vysoké nárůsty příjmů se systém veřejného zdravotního pojištění dostal v roce 2023 do deficitu.

V dalších letech se očekávají přitom meziroční nárůsty příjmů ještě nižší, do roka 2024 by měly růst podle odhadu zdravotních pojišťoven zhruba o 7,55 procenta a do roku 2025 o 4,03 procenta.

Zdroj: Zpráva analytické komise o vývoji příjmů a nákladů na zdravotní služby hrazených z prostředků v. z. p. v roce 2023

V roce 2023 dosáhla hodnota celkového průměrného ročního příjmu na jednoho pojištěnce výše 42 393 korun, což představuje oproti roku 2022 nárůst o 7,85 procenta. Příjmy z vybraného pojistného na jednoho „nestátního“ pojištěnce v roce 2023 vzrostly o 7,29 procenta na 67 364 korun a příjmy ze státního rozpočtu na jednoho „státního“ pojištěnce stouply o 7,57 procenta na 22 800 korun.

Průměrný počet „státních“ pojištěnců v roce 2023 oproti roku 2022 klesl o 21 056 na 6 083 743 pojištěnců, průměrný počet „nestátních“ pojištěnců stoupnul o 64 039 na 4,8 milionu pojištěnců.

„Podíl příjmů za „státní“ pojištěnce na celkových příjmech po dvou letech výrazného růstu (z 22,0 % v roce 2019 na 27,5 procent v roce 2020 a na 31,5 % v roce 2021) v roce 2022 mírně klesl na 30,4 % vlivem úsporných vládních opatření při platbě za státní pojištěnce a vlivem výrazného nárůstu vybraného pojistného. Tento pokles podílu na 30,1 procenta pokračoval i v roce 2023, a to navzdory výraznému zvýšení platby za státního pojištěnce, růst pojistného i růst podílu nestátních pojištěnců překonal růst platby za státního pojištěnce,“ doplňuje ve zprávě analytická komise s tím, že státních pojištěnců bude v dalších letech nejspíše ubývat. 

Největší nárůst nákladů u domácí a ošetřovatelské péče

Relativně nejvíc vzrostla částka vynaložená na domácí péči a ošetřovatelskou péči v pobytových zařízeních sociální péče, a to o více než 130 procent. Následuje hospicová péče, kde byl zaznamenán nárůst nákladů v posledních pěti letech o téměř 85 procent. Více než stoprocentně narostly také náklady na zdravotnickou záchrannou službu (ZZS), o více než 92 procent pak stouply náklady na centrové léky. Péče praktických lékařů a ambulantních specialistů stála loni proti roku 2018 o více než 70 procent víc.

Nejvíce peněz šlo loni na péči v nemocnicích (456,6 miliardy Kč), následovaly léky vydané na recept (44,7 mld. Kč), péče ambulantních specialistů (40 mld. Kč), léky předepsané ve specializovaných centrech (31,5 mld. Kč) a péče praktických lékařů (27,2 mld. Kč).

Segment zdravotní péčeNáklady v roce 2023 (mld. Kč)Nárůst od roku 2018 (procenta)
Domácí zdravotní péče4,7136,1
Péče v sociálních službách5,4133,5
Záchranná zdravotnická služba5,7103,5
Centrová léčiva31,592,4
Hospice0,484,6
Ambulantní specialisté4075,7
Praktičtí lékaři27,270,2
Nemocnice230,268,4
LDN15,763,9
Rehabilitace4,753,9
Stomatologie1752,1
Gynekologie6,150,9
Diagnostika16,548,6
Odborné ústavy12,843,6
Ozdravovny0,0440
Doprava2,135,8
Lázeňská péče4,430,8
Dialýza3,326
Léky vydané na recept44,723,8
Celkem456,660

Autorka: Pavlína Zítková

Foto: Shutterstock

reklama

reklama


reklama

reklama