Hlavička
11/02/2020

Nesmyslné pravidlo jednoho léku na recept po tlaku lékařů končí

Od Nového roku lidé nosí od lékařů recept na každý lék zvlášť. Jejich vydávání zdržuje lékaře a později i lékárníky a pacienty v lékárně. Po tlaku lékařů se ministerstvo vrací k vystavování dvou léků na recept. Prezident lékařské komory Kubek vysvětluje pozadí tohoto chaosu.

reklama

reklama

Vydávání pouze jednoho léku na jeden elektronický recept zavedla vyhláška Ministerstva zdravotnictví od 1. ledna letošního roku. Dosud přitom platilo, že lékaři mohli na jeden recept vydávat léky dva.

Nová praxe o další drobnost zkomplikovala práci lékařů, kteří na každý lék museli vystavit a odeslat nový elektronický recept. Povinnost každý z nich ověřovat zase o něco prodloužila fronty v lékárnách a přinesla několik dalších pohybů a zbytečných rutinních úkonů pro lékárníky.


reklama

Zafungoval tlak lékařů a lékárníků

Nesmyslné opatření vyvolalo velkou nevoli nejen lékařů, ale i lékárníků – ozvaly se proti němu obě jejich komory a další profesní sdružení. Téma se dokonce dostalo i do sněmovny, kde ministra zdravotnictví kvůli tomu interpelovala místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová.

Ministerstvo námitky uznalo, a od poloviny března proto znovu zavádí starou praxi dvou léků na jeden recept. „Je naprosto šílené, že ministerstvo k takové změně přistoupilo a vůbec neodhadlo, co to způsobí. Rozhodli tak bez jakéhokoliv zdůvodnění. Jsem moc ráda, že soustředěný tlak nyní zafungoval,“ uvedla Olga Richterová.


Kubek: ministerstvo změnu zatajilo

Jak ovšem k něčemu takovému mohlo dojít? Ukázalo se, že autoři vyhlášky se s lékaři a jejich komorou o dopadech tohoto kroku neporadili. Podle prezidenta České lékařské komory Milana Kubka změnu v podstatě utajili. „Nikdo nás neupozornil na to, že by se počet léčivých přípravků na receptu měl oproti dosavadní praxi jakkoliv měnit,“ uvedl Kubek. (Podrobněji to vysvětluje ve svém komentáři níže.)

Lékaři se tak o překvapivé změně dozvěděli až v polovině prosince. O problému informoval ministra osobně prezident Kubek při jejich setkání na půdě komory v lednu. „Při této příležitosti jsem upozornil na naprostou nesmyslnost změny, která lékařům přináší pouze další komplikace a zdržení při práci. Svoji nespokojenost netajili ani přítomní kolegové z řad zákonodárců. Pan ministr pak pod tímto tlakem slíbil brzkou nápravu,“ píše prezident komory. Ministerstvo zareagovalo a podle požadavků lékařské komory vyhlášku znovu upravilo.


Lékaři a lékárníci: raději všechny léky na jediný recept

Ačkoliv od poloviny března budou moci lékaři znovu vystavovat (elektronický) recept najednou na dva léky, raději by podobná omezení asi vůbec nechtěli. Například na Slovensku lékař vyplňuje jen jediný recept bez ohledu na počet léků, které pacient potřebuje.

I lékárníci si pochvalují možnost, že se nebudou muset zabývat každým receptem na lék zvlášť, ale také upozorňují na mnohem jednodušší praxi v zahraničí. „Považujeme to za prozatímně správné řešení. Ideální stav by ale byl, kdyby se lékárníci dostali ke všem předepsaným lékům pacienta pomocí jednoho identifikátoru, jako tomu je v Estonsku či na Slovensku,“ řekla Právu už v lednu mluvčí České lékárnické komory Michaela Bažantová.

(gar)


Milan Kubek: Elektronické recepty se vrátí do normálu

Sotva si lékaři stačili na elektronické recepty zvyknout, přišlo ministerstvo zdravotnictví s vyhláškou, podle níž dochází od 1. ledna 2020 k omezení počtu léčivých přípravků předepsatelných na jednom receptu. Ministerstvo navíc ve svém tiskovém prohlášení ze dne 16. 12. 2019 změnu vysvětlovalo tak, že údajně vyhovělo „připomínkám lékařů a lékárníků z terénu“. Takové tvrzení nás opravdu překvapilo. 

Skutečnost je takové, že Česká lékařská komora obdržela návrh dotyčné vyhlášky č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb k připomínkování celkem dvakrát. Zatímco první verze ministerského návrhu nepřinášela žádnou změnu v počtu léčivých přípravků na jednom elektronickém receptu, tak druhá již obsahovala omezení umožňující předepsat pouze jeden druh léčivého přípravku.

Důvodová zpráva k druhému návrhu předložená ministerstvem však tuto změnu zatajila. Nikdo nás neupozornil na to, že by se počet léčivých přípravků na receptu měl oproti dosavadní praxi jakkoliv měnit. Proto si osoby pověřené za ČLK zpracováním připomínek k návrhu této změny nevšimly a komora tedy, stejně tak jako jiné lékařské organizace, žádnou připomínku neuplatnila. O chystané změně jsme se dozvěděli až ex post v polovině prosince.

Dne 8. ledna jsme pořádali v sídle komory pravidelné setkání neformálního Lékařského poslanecko-senátorského klubu za přítomnosti pana ministra Vojtěcha. Při této příležitosti jsem upozornil na naprostou nesmyslnost změny, která lékařům přináší pouze další komplikace a zdržení při práci. Svoji nespokojenost netajili ani přítomní kolegové z řad zákonodárců. Pan ministr pak pod tímto tlakem slíbil brzkou nápravu.  

Dne 14. 1. 2020 se ministr Vojtěch písemně obrátil na prezidenta ČLK s vysvětlením, že ke změně došlo na základě „požadavku Asociace nemocnic a České farmaceutické společnosti ČLS JEP“. To vysvětluje situaci, neboť pracujícím lékařům tato změna zavedených pravidel práci komplikuje. Obratem jsem pana ministra ujistil, že komora podpoří návrat k zažité praxi, kdy na jednom receptu, t. č. elektronickém receptu, bylo a bude možno předepisovat dva léčivé přípravky. 

Ministerstvo následně předložilo k připomínkám návrh novely vyhlášky, podle kterého by znovu bylo možné předepisovat na jednom elektronickém receptu dva různé léčivé přípravky.     

Na základě přání ministra Vojtěcha, který chce napravit chybu svého úřadu, jsem jménem ČLK vyjádřil s návrhem okamžitý souhlas. Změnu podpořily i další relevantní lékařské organizace. Novela vyhlášky by měla nabýt účinnosti k 15. 3. 2020 a pravidla pro předepisování léčivých přípravků by se na eReceptech měla vrátit do stavu, na který jsme všichni zvyklí.

Milan Kubek

Foto: Pixabay.com, CC0reklama

reklama

reklama

reklama