Hlavička
15/03/2018

Neuropatolog a spisovatel Koukolík se stal rytířem lékařského stavu

Prestižní klub Rytířů lékařského stavu má nového člena. Je jím lékař, vědec i spisovatel František Koukolík. Slavnostně byl dnes večer pasován prezidentem České lékařské komory Milanem Kubkem. Komora tak oceňuje významné lékaře už přes dvacet let.

reklama

reklama

František Koukolík je čtyřiadvacátým Rytířem lékařského stavu. \""Titul je každoročně udělován jedné z osobností české medicíny, která výkonem své lékařské praxe nebo vědeckou činností významným způsobem přispěla k rozvoji medicíny a která se svým morálním jednáním stala příkladem a vzorem pro své kolegy,\"" vysvětlil prezident České lékařské komory (ČLK) Milan Kubek.

František Koukolík takovou osobností nepochybně je. Není pouze špičkovým odborníkem a lékařem, který posunul výzkum lidského mozku. Je i známým popularizátorem vědy, kterou prostřednictvím svých knih přibližuje lidem.


reklama

Komunisté ho nepustili na vysokou, odpracoval si to v loděnicích

Oborem, kterému se František Koukolík věnuje téměř celý profesní život, je neuropatologie a zejména neurodegenerativní nemoci mozku. Své jméno spojil s pražskou Thomayerovou nemocnicí, kde působil téměř třicet let jako primář patologie.

Tato životní cesta zprvu přitom nebyla přímá a kvůli kádrování komunistů mohlo české lékařství a věda přijít o budoucího významného člena. Františka Koukolíka totiž odmítli doporučit ke studiu na vysoké škole. Důvod? Údajný buržoazní původ. Otec byl inženýr a matka sekretářka - to tehdy, v roce 1958, stačilo.

František Koukolík proto musel po maturitě nastoupit jako pomocný dělník v Českých loděnicích v Libni. \""Samozřejmě, že jsem se cítil hrozně ublížený a ponížený. Teprve později jsem pochopil, že to byla ta nejužitečnější zkušenost na začátku života,\"" vzpomínal o mnoho let později.


K neuropatologii ho dostala pacientka s nádorem a ztrátou paměti

Na vysokou školu se nakonec dostal. V polovině šedesátých let promoval na lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Nejprve pracoval v anatomicko-patologickém ústavu, kde získal atestaci z patologie. Pak přesedlal na chirurgii v Českém Krumlově a v Českých Budějovicích a získal druhou atestaci. K patologii se však vrátil a v osmdesátých letech z ní složil další atestaci. 

Neuropatologií se František Koukolík začal hlouběji zabývat, poté co v roce 1974 zemřela pacientka s diagnostikovanou ztrátou paměti, u níž byl pitvou prokázán mozkový nádor. V roce 1986 získal titul kandidát věd (CSc.), když obhájil práci týkající se epidemiologie Alzheimerovy choroby. Roku 1991 pak obhájil doktorskou dizertační práci zabývající se vztahem mozku a stárnutí a získal titul doktor věd (DrSc.).


Zkoumal i \""nemoc šílených krav\""

Velkým úspěchem Františka Koukolíka je i Národní referenční laboratoř pro transmisivní spongiformní encefalopatii a Creuzfeldtovu-Jakobovu nemoc. Tu Koukolík zřídil na žádost ministerstva zdravotnictví v roce 2001 a stal se jejím vedoucím. Dnes nese název Laboratoř lidských prionových chorob a ještě nedávno byla jediným takovým zařízením na světě, které kontinuálně testovalo dárcovské mozky poskytující rohovky.

Je členem České lékařské akademie. Přednáší na 3. lékařské fakultě UK v Praze, kde je zároveň členem vědecké rady. Mimořádně má také přednášky na Filozofické fakultě UK a FAMU.


Pocta astronomů - planetka Koukolík

František Koukolík je i mimořádně plodným spisovatelem, který se zaměřuje na vědeckou esejistiku. O mozku, jeho poškození a jeho duševních funkcích napsal kolem padesátky vědeckých publikací v časopisech a řadu dalších monografií. Zabýval se v nich často psychopatií a sociopatií. V češtině zpopularizoval například pojmy \""deprivant\"" či \""mem\"".

František Koukolík je nositelem řady ocenění za popularizaci vědy i za své knihy. Čeští astronomové mu v roce 1997 vzdali jedinečnou poctu tím, když po něm pojmenovali nevě objevenou planetku Koukolík.

Teď se primář Koukolík zařadil i do elitního klubu Rytířů lékařského stavu. Ocenění významným lékařům a vědcům uděluje Česká lékařská komora od roku 1996. Naposledy byl mezi rytíře přijat například i Pavel Pafko: Profesor Pavel Pafko se stal Rytířem lékařského stavu

David Garkisch

Foto: Česká lékařská komora


reklama

reklama

reklama

reklama