Hlavička
Zprávy -
25/01/2024

Pacienti dostanou prostřednictvím eZkarty přístup do své zdravotnické dokumentace

Elektronizace zdravotnictví míří do další fáze rozvoje a její součástí bude nejen zavedení eŽádanky, ale také tzv. eZkarty, která umožní pacientům nahlížet do jejich zdravotnické dokumentace a dostat se do několika zdravotnických registrů. Vyplývá to z navrhované novely zákona o elektronizaci zdravotnictví, kterou předložilo ministerstvo zdravotnictví. Případné připomínky v rámci vnějšího připomínkového řízení lze podávat do 31. ledna.

reklama

reklama

Hlavní část navrhovaných změn rozšiřuje centrální služby elektronického zdravotnictví, což podle vyjádření ministerstva zdravotnictví reflektuje tu skutečnost, že české zdravotnictví je dlouhodobě a stále více vystaveno tlakům na větší efektivitu poskytovaných zdravotních služeb a zároveň na udržování a zvyšování dostupnosti, kvality a bezpečnosti poskytované zdravotní péče.

Rozšíření funkcionalit centrálních služeb elektronického zdravotnictví má za cíl rozšířit práva pacienta, který bude více zapojen do komunikace v rámci elektronického zdravotnictví, dále usnadnit výměnu informací mezi poskytovateli zdravotních služeb, mezi poskytovateli zdravotních služeb a zdravotními pojišťovnami a mezi poskytovateli zdravotních služeb a pacienty a nakonec zefektivnit procesy ve zdravotnictví.

První novinkou, která má toto vše umožnit, je eZkarta. Byla by to státem garantovaná mobilní aplikace umožňující pacientovi kontrolovat a spravovat data a dostupné služby. Umožní přístup k údajům v Národním zdravotnickém informačním systému, v registrech vedených podle zákona o ochraně veřejného zdraví, v systému eRecept a ve zdravotnické dokumentaci. Lékař by měl podle návrhu také poskytnout na žádost pacienta výpis ze zdravotnické dokumentace vedené elektronicky nebo její kopii.

reklama

Druhou novinkou je pak eŽádanka, jejímž prostřednictvím může poskytovatel zažádat třeba o laboratorní vyšetření, RTG vyšetření či další zobrazovací techniky. Takto nově nastavená centrální služba by měla podle návrhu přispět ke zefektivnění poskytování zdravotních služeb a znamená i rozšíření práv pacienta. 

„Zavedení eŽádanky bude s kvalitou služeb svázáno zcela jednoznačně, například eliminací duplicit ve vyšetřování, případně možností sledování dostupnosti péče (interval žádanka – provedení vyšetření). V systému bude vidět, že má pacient například více žádanek, ve více stavech rozpracovanosti, případně že už tato žádanka byla či je někým ‚využita‘,“ stojí v důvodové zprávě.

Poslední novinkou je sdílený zdravotní záznam. „To je minimalizovaný set informací o zdravotním stavu pacienta, který je přístupný pouze poskytovatelům zdravotních služeb a zdravotnickým pracovníkům poskytujícím zdravotní služby pacientovi. Sdílený zdravotní záznam zahrnuje emergentní zdravotní záznam a výsledky preventivních a screeningových vyšetření. V případě emergentního zdravotního záznamu jde o souhrn kritických zdravotních údajů pacienta v interoperabilní podobě, a to v rozsahu krevní skupiny, údajů o alergiích, lékových interakcích a lékové minulosti pacienta,“ doplňuje ministerstvo zdravotnictví v předkládací zprávě.

Na zavedení nových centrálních služeb elektronického zdravotnictví by mělo jít ze státního rozpočtu odhadem zhruba 50 milionů korun a dalších 10 milionů korun pak na softwarové nástroje. „Náklady na následnou údržbu, obnovu a zajištění provozu lze očekávat u centrálních služeb elektronického zdravotnictví zhruba v částce 20 procent z pořizovací ceny ročně. Personální náklady na provoz a údržbu budou v rámci systematizovaných míst Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR),“ uvádí se ve zprávě.

Za předpokladu povinného využívání služeb výměnné sítě a eŽádanek ze strany poskytovatelů zdravotních služeb dojde podle ministerstva zdravotnictví k úsporám v předpokládané výši za každé 1 % zhruba 270 milionů korun ročně. Další možnou úsporou je i využívání služeb eZkarty při komunikaci s pacienty. 

Autorka: Pavlína Zítková

Foto: Shutterstock

reklama

reklama


reklama

reklama