Potratové pilulky z webu. České ženy tak riskují plodnost, zdraví i život

Žádné potratové léky z internetu, jednoznačně varuje ženy Státní úřad pro kontrolu léčiv. Nabídky, zpravidla ve slovenštině, obsahují celé sady pilulek. Jejich užitím ovšem ženy riskují vážné zdravotní následky a smrt na toxický a septický šok, infarkt či těžkou hypotenzi.

Úřad upozornil, že nabídky cílí na ženy v Česku a na Slovensku, přičemž jsou většinou ve slovenštině. A rozhodně nejsou legální. "Subjekty nabízející tyto přípravky nejsou oprávněné zacházet s léčivými přípravky," uvedl SÚKL. Vyzval ženy dokonce k oznámení takových nabídek. Buď na email infs@sukl.cz nebo přes internetový formulář.


Falešné léky, pochybný zdroj, kvalita...

Nelegální prodejci by nakupujícím ženám nejspíš tak nemuseli vadit, ale všechno ostatní už ano. Zdroj takových léků je pochybný, neznámé kvality, jakosti i účinnosti, upozornil úřad. A jejich laické užívání, byť by byly pravé, je vysoce rizikové. 

Přesto se k tomu některé ženy uchylují. Jedno takové rozhodnutí a potratové pilulky z internetu stály před třemi lety na počátku vraždy novorozence v Mníšku pod Brdy. Více v závěru článku.


I legální pilulky můžou doma zabít

Nabízené pilulky mají údajně obsahovat mifepriston i misoprostol. To jsou látky, které se skutečně používají - podle zákona nanejvýš do 7. týdne těhotenství. Vždy ale u lékaře a po důkladné gynekologické prohlídce, protože i pod lékařským dohledem mohou mít těžké nežádoucí účinky. "Při včasné zdravotnické intervenci mohou být minimalizovány bez jakýchkoliv dalších následků," upozorňuje Státní úřad pro kontrolu léčiv SÚKL. Takovou možnost ale žena doma nemá.

Pokud lék vyzvrací, lékař ho podá znovu, to u sady několika pilulek z internetu není možné. Nevstřebá se tak dostatek účinné látky a interupce se nepovede. Ani pravidla užívání nejsou úplně jednoduchá. První tři tablety užívané v přesném intervalu mají ukončit výživu plodu. Čtvrtá pak po dvou dnech vede v jeho vypuzení.


Neznámé léky jsou nejistá sázka

Ženám hrozí přitom hned několik rizik. Doma si třeba nemohou ověřit, jestli u nich nejde o mimoděložní těhotenství. "V takovém případě může podání této kombinace látek mít pro ženu vážné zdravotní následky," uvedl ve svém varování úřad pro léčiva.

I nesprávné načasování v užívání může mít až fatální konce. "Masivní krvácení, výrazné děložní stahy až křeče, úporné zvracení, nevolnost, vznik infekce," vyjmenovává některé z komplikací SÚKL.

Zcela samostatnou kapitolou je riziko, že jde o falešné léky. Tomu, kdo užije takovou neznámou látku, hrozí skoro cokoliv. Tím nejmenším "rizikem" pro ženu je, že nepotratí.


Domácí  potrat s léky z internetu se změnil na vraždu

Pokus o domácí interupci s pomocí podobných potratových léků stál před třemi lety i na počátku tragédie v Mníšku pod Brdy. Skončila vraždou novorozence, za kterou si matka odpykává osmiletý trest.

Žena u soudu vypověděla, že si přesně takovou potratovou sadu, před kterou lékový úřad varuje, koupila na internetu. Už to byla chyba. Ta další je ale téměř nepochopitelná. Léky, které se užívají k potratu do sedmého týdne těhotenství, užila žena až v sedmém měsíci.

Za dva dny porodila živé nedonošené děvčátko. Zabalila ho do igelitu a hodila do kontejneru. Pitva později prokázala, že se dítě udusilo. Soud sice ženu nejprve odsoudil k deseti letům vězení, ale Vrchní soud v Praze jí loni v říjnu trest zmírnil na osm let. 

Předseda senátu tehdy přiznal, že soudu bylo ženy líto. Na rozdíl od jiných podobných případů podle něj nechtěla zabít dítě po porodu. Ať to může znít jakkoli paradoxně, plánovala "jen" potrat. To, že se dítě narodilo živé, ji podle soudu zaskočilo a na rozhodnutí měla jen krátký čas. Reagovala pak zkratkovitě.

David Garkisch


Výčet možných rizik

Varování Státního úřadu pro kontrolu léčiv obsahuje i výčet možných rizik, které ženám při objednání či užívání pochybných potratových pilulek hrozí:


Pokud si žena sama naordinuje a zakoupí přes internet tuto kombinaci látek k provedení nelegálního potratu, riskuje vážné poškození vlastního zdraví, a to z několika důvodů:

- Žena sama nemůže posoudit svůj zdravotní stav s ohledem na možné zdravotní překážky. Pokud se u ní vyskytuje např. kardiovaskulární riziko, porucha jater či ledvin, určitý typ krevní skupiny, hypersenzitivita, vrozené onemocnění krve či má jizvy v děložní svalovině, neměla by farmakologické ukončení těhotenství vůbec podstoupit z důvodu ohrožení svého života.

- Stejně tak žena sama nemůže rozeznat, zda se u ní nejedná o mimoděložní těhotenství. V takovém případě může podání této kombinace látek mít pro ženu vážné zdravotní následky.

- Po internetu zakoupený léčivý přípravek nemusí obsahovat deklarované léčivé látky či jejich správné množství – hrozí tak zvýšené riziko výskytu nežádoucích reakcí či nedostatečné odloučení a vypuzení embrya, které je následně nutno řešit chirurgicky v celkové anestezii. To pak může mít za následek snížení schopnosti otěhotnět, tedy i v případě, kdy by si to žena přála.

- Použití jiných režimů podávání (tj. odlišných od toho, který byl v klinických studiích odzkoušen a poté schválen) této kombinace látek opět výrazně zvyšuje nebezpečí selhání farmakologické metody ukončení těhotenství nebo může zvyšovat riziko vzniku nežádoucích účinků, jako je masivní krvácení, výrazné děložní stahy až křeče, úporné zvracení, nevolnost, vznik infekce.

- Zvracení po podání jedné z látek může vést ke snížené účinnosti a je v takovém případě doporučeno užít perorálně novou tabletu. Tu však žena, která si objednala určený počet tablet přes internet, nemůže mít a tudíž riskuje neúplné vyloučení embrya spojené se závažnými komplikacemi či nedostatečný účinek spojený s pokračujícím těhotenstvím.

- V souvislosti s neschváleným způsobem ukončení těhotenství (zavedením misoprostolu do pochvy) byly hlášeny smrtelné či život ohrožující případy toxického a septického šoku, infarktu myokardu a těžké hypotenze.

Žádáme pacienty o poskytnutí informace v případě, že se s podezřelou nabídkou na léčivý přípravek na českém trhu setkají.

(zdroj: SÚKL)

Zrušit vztah ke komentáři

Mohlo by vás také zajímat