Hlavička
Zprávy -
12/05/2023

Vyšší DPH na léky, dražší alkohol a tabák nebo zvýšené odvody pro živnostníky. Vláda představila ozdravný balíček

Vláda včera s velkou pompou představila ozdravný balíček čítající 58 opatření. Jeho cílem je snížit deficit veřejných financí z letošních 3,5 procenta HDP až na odhadovaných 1,8 procenta HDP v roce 2024 a 1,2 procenta HDP v roce 2025. Schodek státního rozpočtu by se měl do roku 2025 snížit o 147,5 miliardy korun. Jak se balíček dotkne zdravotnictví? Pacienti by mohli pocítit třeba vyšší daň na léky. Co dál?

reklama

reklama

Jestliže schvalovací proces půjde podle plánu, všechny změny z konsolidačního balíčku by mohly začít platit 1. ledna 2024. 

Opatření se týkají příjmové i výdajové strany. „Pokud chceme přesvědčit naše občany, že myslíme snižování tempa zadlužování země vážně, považuji za povinnost začít šetřit u nás na straně státu. Proto spoříme přes 20 miliard na provozu a v platové oblasti státu a za desítky miliard škrtáme také národní dotace. Ty podle mého názoru jen pokřivují trh a řada firem si z nich udělala regulérní dotační byznys, což potvrzují zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu,“ vysvětluje ministr financí Zbyněk Stanjura.

Na příjmové straně je asi největší změnou počet sazeb u daně z přidané hodnoty. Základní sazba 21 procent zůstává a snížené sazby se slučují do jedné 12procentní daně. Z původní 15procentní sazby si polepší například potraviny bez nápojů, zdravotnické pomůcky, stavební práce pro bydlení, dětské autosedačky nebo pohřební služby. Nejvíce to vyhrály knihy, na které by se měla vztahovat nulová sazba DPH.

reklama

Naopak do 21procentní sazby DPH se přesouvají třeba kadeřnické a holičské služby, točené pivo, služby autorů a umělců, sběr, přeprava a skládkování komunálního odpadu, opravy obuvi, kožených výrobků a kol, úklidové práce, palivové dřevo, noviny.

Léky s vyšší sazbou DPH

Ne tak razantně, ale přece si pohorší také komodity, které se ještě nachází v desetiprocentní sazbě DPH. Od příštího roku by i pro ně platila sazba 12 procent. Patří sem například bezlepkové výrobky, časopisy, veřejná doprava, stravovací a ubytovací služby, vodné a stočné, teplo, vstupenky na kulturu (divadlo, kino, koncerty), sport a hlavně léky.

„Zvýšení sazby DPH na léky je nepříjemné. Když se původně uvažovalo o zvýšení DPH z 10 % na 14 %, tak Všeobecná zdravotní pojišťovna vyčíslila náklady pro ni navíc ve výši 2,3 miliardy korun. Teď to zvýšení je zhruba poloviční, tak se dá odhadovat, že pro všechny zdravotní pojišťovny to bude představovat ztrátu zhruba 1,5 miliardy korun,“ řekl pro web Našezdravotnictví.cz prezident České lékařské komory Milan Kubek.

Podle něj to bude nepříjemné i pro zdravotnická zařízení, protože drtivá většina poskytovatelů zdravotních služeb nejsou plátci DPH, takže nemají zvýšené ceny na koho přenést, a pokud nakupují léky pro prováděné výkony, tak je to samozřejmě zvýšený náklad.

„12% sazba DPH na léky by se řadila mezi nejvyšší sazby v rámci Evropy a mě zaskočilo, že pan ministr financí Zbyněk Stanjura asi z neznalosti vydával 12 % za zlevnění, přitom si neuvědomil, že DPH na léky již byla desetiprocentní. Pokud jsou stejně kvalifikovaně připravena i ostatní opatření, jejich účinnost a správnost nyní nedokážu posoudit, tak nás potěš pánbůh,“ dodal Kubek.

Zvýšení daní z příjmů právnických osob a rušení slev na dani

Vláda navrhuje mimo jiné zvýšení daně z příjmů právnických osob z 19 procent na 21 procent. „Současná sazba daně ve výši 19 % patří ve srovnání s EU mezi nižší sazby a zvýšením na 21 % se přiblížíme k evropskému průměru. Navýšení sazby daně o dva procentní body bude podle úpravy rozpočtového určení daní 100% příjmem státního rozpočtu,“ uvádí vládní zpráva o ozdravném balíčku.

Mělo by také dojít ke znovuzavedení nemocenského pojištění zaměstnanců ve snížené výši 0,6 procenta. Snížení sazby nemocenského pojištění pro zaměstnance v roce 2009 bylo podle vlády nesystémovým krokem, který tehdy kritizovali i sociální partneři a vedl k nerovnováze systému nemocenského pojištění. 

Daně z nemovitosti se zvýší na dvojnásobek. A jestliže u daní zůstaneme, vláda chce zrušit nebo snížit až 22 daňových úlev a výjimek. Jedná se například o zrušení tzv. školkovného, snížení slevy na dani na manželku, která se nově omezí výhradně na manžela/manželku pečující o dítě pouze do 3 let věku, zrušení slevy na dani na studenta nebo zrušení osvobození nepeněžních zaměstnaneckých benefitů.

Zvýšené odvody pro OSVČ a daně na alkohol, tabák a hazard

Vládní konsolidační balíček přinese vyšší daně z tabáku, alkoholu a hazardu. Spotřební daně z lihu, stejně jako z cigaret, tabáku na kouření, doutníků a cigarillos se zvýší o 10 procent v roce 2024 a o pět procent v každém roce 2025 až 2027. Pravidelně porostou i daně u zahřívaného tabáku o 15 procent v každém roce do roku 2027 a počítá se se zavedením daně z nikotinových sáčků a náplní do e-cigaret. Sazby daně z hazardních her vzrostou z 23 procent na 30 procent. 

Zvýší se také odvody živnostníků. Konkrétně se navrhuje zvýšit v letech 2024 až 2026 minimální vyměřovací základ pojistného na sociální pojištění OSVČ z 25 procent na 40 procent průměrné mzdy, tj. o 5 procentních bodů ročně, a tím přiblížit minimální vyměřovací základ na úroveň minimální mzdy. 

„Zároveň se navrhuje, aby OSVČ platily pojistné nejméně z 55 % namísto současných 50 % základu daně. Zdaněny jsou obě skupiny (zaměstnanci i OSVČ) stejně sazbou daně 15 % pro základ daně do 36násobku průměrné mzdy a 23 % pro část základu daně přesahujícího 36násobek průměrné mzdy. U zaměstnanců je základem daně tzv. hrubá mzda, u OSVČ je pak základem daně rozdíl mezi příjmy a výdaji,“ doplňuje zpráva.

S tímto návrhem nesouhlasí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Podle ní nečerpání sociálních benefitů v průběhu aktivního života, což je často případ OSVČ, je současně velmi významným příspěvkem do systému. 

„Navrhované změny naruší křehkou rovnováhu mezi odvodovou stránkou věci na jedné misce vah a břemenem spojeným s podnikáním na druhé. Oni totiž podnikatelé (OSVČ) na penězích, které jim stát nesebere, „nesedí“. A už vůbec je nevyvádějí pomocí dividend a dalších nástrojů do zahraniční, jak se stalo v určitých sektorech běžné. Živnostník bude utrácet doma a pomůže tak vlastní ekonomice. Odmítáme srovnávání OSVČ se zaměstnanci a vykopávání příkopů mezi těmito dvěma skupinami! OSVČ na rozdíl od zaměstnance nemá nárok na ošetřovné člena rodiny, na nemocenskou, mateřskou dovolenou, na stravenky, daňovou uznatelnost odvodů, proplácení dnů dovolené apod.,“ uvádí asociace v tiskové zprávě.

Konsolidační balíček obsahuje ještě několik kroků k ozdravení veřejných financí jako například posun prahu 23procentní daně z příjmů fyzických osob ze čtyřnásobku na trojnásobek průměrné mzdy nebo zdražení dálniční známky. Všechny jsou k dispozici v příloze k ozdravnému balíčku.

Autorka: Pavlína Zítková

Foto: Vláda ČR

reklama

reklama


reklama

reklama