Hlavička
09/12/2022

Vznikne 160 systemizovaných míst odborných nelékařských pracovníků. Od 1. ledna budou moci pomáhat posudkovým lékařům

Posudkovým lékařům budou moci již od 1. ledna příštího roku pomáhat s přípravou podkladů nebo návrhů posudků vysokoškolsky vzdělaní odborní nelékařští zdravotní pracovníci. Prezident Miloš Zeman podepsal novelu zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

reklama

reklama

Podle ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) povede novela zákona k posílení a zrychlení práce lékařské posudkové služby. Posuzování invalidity nebo nároku na příspěvek na péči tak bude rychlejší a efektivnější. 

„Cílem je vytvoření funkčního „mini týmu“, ve kterém bude docházet k účelné dělbě práce za maximálního a racionalizovaného využití kompetencí ONZP a posudkových lékařů. Princip „čtyř očí“ při vydávání posudků je nejen nástrojem kvality, ale také reaguje na zásady CIA," uvádí MPSV v materiálu k novele.  

Posudkových lékařů je v České republice dlouhodobě nedostatek. Jedním z důvodů je i jejich vyšší průměrný věk. Do budoucna se může tedy situace ještě zhoršit. Tomu má ale novela zabránit. 

reklama

„Pro osoby se zdravotním znevýhodněním je včasná podpora státu v jejich nepříznivé sociální situaci zásadní. Novela zákona zajistí, aby posuzování zdravotního stavu probíhalo rychleji a komfortněji. Lidé, kteří čekají na invalidní důchod, příspěvek na péči nebo na kompenzační pomůcku, se díky tomu dostanou k potřebné pomoci dříve,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Odborní zdravotnicky vzdělaní pracovníci budou moci zpracovávat posudky v méně složitých agendách. Lékař pak potvrdí svým podpisem správnost posudku. Mělo by tak i dojít ke zkrácení délky řízení. Těmito pracovníky mohou být například všeobecné sestry, ergoterapeuti, zdravotně-sociální pracovníci, zdravotničtí záchranáři nebo fyzioterapeuti.

„Posudky se často neuvěřitelně vlečou a finanční podpora se k lidem v nepříznivé životní situaci dostává velmi pozdě," upozorňuje předsedkyně senátního Výboru pro sociální politiku Miluše Horská (za KDU-ČSL). „Novela konečně zlepší tuto nepříznivou praxi, její přijetí proto velmi vítám," doplňuje Horská.

Cílově by se v rámci oblastních správ sociálního zabezpečení mělo vytvořit zhruba 160 systemizovaných míst odborných nelékařských pracovníků.

Součástí novely jsou také změny týkající se vyžádání lékařského vyšetření pro účely posouzení ve věcech sociálního zabezpečení, doplnění podkladů o zdravotním stavu poskytovatelem zdravotních služeb, možnosti elektronické komunikace mezi orgánem sociálního zabezpečení, poskytovatelem zdravotních služeb a posuzovanou osobou. Do procesu se například nově doplní lhůty, ve které posuzovaná osoba může předložit podklady k posouzení svého zdravotního stavu. Lidé tak budou mít větší jistotu, že veškeré podklady dodali včas.

Autor: Pavlína Zítková

Foto: Shutterstock

reklama

reklama

reklama

reklama