Závislým na drogách pomohou po telefonu. Linka je i pro jejich blízké

Dneškem počínaje se rozšiřují služby národní linky pro odvykání kouření, pití alkoholu a hraní i o pomoc lidem závislým na nelegálních drogách. Bezplatně ji mohou kontaktovat také jejich blízcí. Dostane se jim podpory, odborných rad, jak postupovat a kde najít další pomoc.

Každý třetí Čech někdy zkusil nelegální drogu. Neznamená to pochopitelně, že je třetina země závislá na nelegálních drogách, ale ilustruje to šíři problému. A to dokonce jen z malé části. Drtivá většina závislostí mezi námi je totiž na tabáku, alkoholu, a dokonce na sedativech či hypnotikách.

Lidé, kteří v těchto závislostech uváznou, mohou najít bezplatnou a v podstatě anonymní pomoc na národní lince pro odvykání 800 350 000. Na druhé straně se setkají s proškolenými konzultanty, kteří se s nimi nikdy fyzicky nepotkají a ani nebudou trvat na jménu nebo adrese. Jejich úkolem je pomáhat a radit. A to i jejich blízkým.


Přestat kouřit? Linka zvyšuje pravděpodobnost až desetkrát

Linka má celkem dlouhou historii, která začala už v roce 2004. Sloužila nejprve jako poradna těm, co chtějí přestat kouřit, a dodnes tito klienti tvoří nejpodstatnější část. Po nejrůznějších peripetiích s financováním dnes linka vyrostla na novou úroveň. Dosud pomáhala kuřákům a postupně alkoholikům a gamblerům. Nově se otevírá i pro narkomany nebo lidi, kteří mají problémy s užíváním nelegálních drog. A rovněž pro jejich rodiny, blízké nebo přátele.

Jen loni se konzultanti na lince věnovali asi tisícovce klientů, převážně kuřáků. Vláda tehdy na provoz linky vydala 1,5 milionu korun, ale podle odhadů linka mohla zdravotnictví a státnímu rozpočtu ušetřit za jeden rok stamiliony korun.

Když se kuřák rozhodne přestat sám se závislostí, uspěje podle statistik asi jen ve třech nebo čtyřech procentech případů. Po využití linky vzrůstá úspěšnost na 44 procent. „Je to podobné jako u klientů, kteří přímo navštěvují centra odvykání od tabáku,“ potvrdil na tiskové konferenci Lukáš Kohoutek, prezident České koalice proti tabáku.

Podle něj tak linka pomůže přestat s kouřením asi 400 lidem ročně. Protože náklady na léčbu nemocí kuřáků se odhadují na asi dva miliony korun, ušetří tak podle něj státní pokladna na vedení linky pomoci ročně asi 800 milionů korun. Souhlasí s ním i národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová, podle níž každá koruna vydaná na prevenci ušetří zhruba čtyři další koruny na pozdějším řešení závislostí.


Linka pro odvykání „od všeho“ je celkem unikátní

Ačkoliv linku 800 350 000 využívají podle statistik z 85 procent kuřáci, slouží i jako pomoc pro lidi závislé na alkoholu a na hazardu a nově i na drogách. „To, co vzniklo v České republice, je mimořádné, protože je to jedna národní linka pro odvykání. Navíc funguje v součinnosti několika institucí. Je to velký přínos pro společnost,“ uvedl na tiskové konferenci Lukáš Kohoutek s tím, že jde o  posun i v evropském měřítku, kde je podobně sdílená linka výjimečná. 

Na provozu linky se podílí Česká koalice proti tabáku, Úřad vlády, Ministerstvo zdravotnictví, ale úzce na něm spolupracuje také klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kde se lékaři věnují i akademickému výzkumu závislostí.


Závislí mezi námi? Situace je prý stabilní

A jak si vůbec Česko se závislostmi stojí? Podle národní protidrogové koordinátorky Jarmily Vedralové je situace v užívání nelegálních drog víceméně stabilní. „Průběžně máme přes 30 tisíc uživatelů pervitinu, u opioidů je to přes deset tisíc uživatelů, v oblasti konopných drog do 100 tisíc uživatelů a u sedativ rámcově 900 tisíc uživatelů,“ uvedla Jarmila Vedralová. Rozšíření linky vítá. Podle ní bude sloužit každému, od experimentujících lidí přes problémové uživatele drog až po závislé a samozřejmě i jejich rodinu a blízké.

„Obracet se na nás mohou jak lidé, kteří se potýkají se závislostí nebo s problémovým užíváním, tak i jejich osoby blízké. Často jsou to třeba rodiče, kteří mají doma uživatele nelegálních drog, ale obrací se na nás i blízké osoby uživatelů alkoholu, kteří jim ztrpčují život. V rámci těch situací jsme schopní tyto lidi ošetřit pomocí krizové intervence, ale nabídnout jim i další služby – třeba poradenství o tom, že mohou některé situace řešit s policií a podobně,“ vysvětlil Lukáš Kohoutek, prezident České koalice proti tabáku.


Protikuřácký zákon pomohl všem. Mladé odrazuje

U závislosti na tabáku se už pozitivně projevuje tzv. protikuřácký zákon. Zákazem kouření v restauracích ubylo s pasivním kouřením srdečních příhod a astmatických záchvatů, ale poklesl i počet začínajících mladých kuřáků. To je přesně ta skupina, na kterou všechna protikuřácká opatření míří. „Je velmi těžké pracovat s kuřákem, který kouří čtyřicet let. A je to podobné jako u alkoholu. Je možné s ním pracovat, ale je to obtížné. Proto potřebujeme zacílit na tu nejmladší populaci tak, aby vůbec nezačala kouřit,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Ukazuje se, že protikuřácký zákon v tomto směru sklízí ovoce. Ve skupině začínajících kuřáků mezi 15 a 24 lety poprvé od roku 2012 došlo k významnému poklesu a už se nevede statistika. „Doufejme, že tady nastává zlomový okamžik. Pokud se nám podaří oslovit cílovou skupinu nejmladších, ať už vlastně u tabáku, a připravujeme to i v oblasti alkoholu, tak si myslím, že to do budoucna bude mít pozitivní vývoj a zařadíme se k zemím, které úspěšně bojují s kouřením a jinými závislostmi,“ dodal ministr zdravotnictví Vojtěch.


David Garkisch

Ilustrační foto: Pixabay.com, CC0


Anketa

Setkali jste se u sebe nebo mezi svými blízkými se závislostí?

Celkem hlasovalo 37 čtenářů.
Zrušit vztah ke komentáři

Mohlo by vás také zajímat