Hlavička
02/02/2020

Zemřel profesor Kolek, světový plicní odborník a olomoucký primář

Uznávaný odborník, plicní lékař, přednosta Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy Fakultní nemocnice Olomouc zemřel náhle ve čtvrtek 30. ledna. Letos by Vítězslavu Kolkovi bylo 67 let. Za sebou měl úctyhodnou lékařskou, vědeckou i akademickou dráhu.

reklama

reklama

Světově uznávaný odborník profesor MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., byl přednostou Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy Fakultní nemocnice Olomouc. Vedl ji od roku 1999.


Odešel velký odborník a úspěšný lékař

reklama

Náhlý odchod profesora Kolka oznámil ředitel Fakultní nemocnice Olomouc Roman Havlík: \""Úmrtím profesora Kolka jsem hluboce zasažen, byl to můj blízký přítel. A k tomu velký odborník, který se významně zasloužil o rozvoj kliniky a celé pneumologie. Určitě na něj bude vzpomínat i řada jeho vděčných pacientů.\""

Vítězslav Kolek vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a celý svůj profesní život spojil s olomouckou fakultní nemocnicí. V roce 1977 nastoupil jako sekundární lékař na tehdejší Kliniku tuberkulózy a respiračních nemocí, působil také na II. interní klinice a v roce 1999 převzal vedení Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy. Ve funkci přednosty působil až do svého skonu.

V roce 1991 se stal docentem pro obor vnitřní nemoci a o šest let později profesorem vnitřního lékařství. Hodnosti docenta a profesora, stejně jako vědeckých titulů CSc. a DrSc., dosáhl především za výzkum v oblasti sarkoidózy a jiných mezitkáňových plicních procesů. Spolu s molekulárními genetiky a imunology Lékařské fakulty Univerzity Palackého byl členem týmu, který patří mezi přední výzkumná evropská centra zkoumající tyto nemoci.


Své zkušenosti šířil i jako pedagog

Profesor Kolek byl autorem 30 monografií, 36 kapitol v monografiích, 3 učebních textů a autorem či spoluautorem 504 odborných publikací a 1574 přednášek doma i v zahraničí. V letech 2004 až 2011 zastával funkci proděkana Lékařské fakulty Univerzity Palackého pro studium v cizím jazyce a zahraniční vztahy.

Od roku 2008 až doposud působil jako předseda České aliance proti chronickým respiračním nemocem a byl také členem řady dalších odborných společností, jejích výborů a předsednictev.


David Garkisch

Foto: FN Olomouc


reklama

reklama

reklama

reklama