Ženskou obřízku měly už egyptské mumie. Hrůzný rituál potlačuje osvěta

Ženská obřízka je z pohledu většiny současného světa hrůzný zvyk. Zřejmě nejúčinnější zbraní proti ní je osvěta. I když se oběti tohoto mrzačení počítají stále na miliony, daří se ženskou obřízku pomalu potlačovat. K tomu slouží i světový den, který ženskou obřízku připomíná.

Mezinárodní den nulové tolerance ženské obřízky vyhlásila roku 2003 Světová zdravotnická organizace (WHO). Od té doby se připomíná pravidelně 6. února. Nejde přitom o bezduchou kampaň, protože právě osvěta proti ženské obřízce pomáhá patrně nejvíc.

Obřízku má na světě podle nejnovějších odhadů WHO více než 200 milionů žen. Stále je obřízkou ohroženo na 30 milionů dívek mladších 15 let. Počet zemí, kde se ve společnosti praktikuje, se podařilo snížit na zhruba třicítku.


Obřízka se praktikuje hlavně v Africe a Středním východě

Ať už výše uvedená čísla vypadají jakkoli hrozivě, ženskou obřízku se pomalu daří potírat. Podle několik let starého výzkumu OSN ve 29 zemích, se situace za posledních 30 let výrazně zlepšila. Třeba dospívající dívka z Tanzánie má dnes o třetinu menší riziko, že bude obřezána.

V mnoha afrických zemích, tedy na kontinentu, kde se ženská obřízka praktikuje nejčastěji, už vlády dokázaly potlačit ženskou obřízku na minimum. Týká se to třeba států jako Benin, Ghana či Kamerun. Průzkumy navíc ukázaly, že obřízku u žen odsuzují dvě třetiny tamní populace.

Ženská obřízka se podle WHO praktikuje asi ve 30 zemích západní, východní a severovýchodní Afriky a v částech Středního východu. S migrací se pak objevuje i mezi komunitami migrantů v jiných zemích. Nejvyšší procento obřezaných žen má dlouhodobě Somálsko, Guinea a Džibutsko, Sierra Leone a také Egypt – přes devadesát procent.


Ženy obřezávají muslimové, křesťané i Židé. O náboženství nejde

Je sice pravdou, že většina zemí, kde se ženská obřízka praktikuje, je muslimská. V těchto zemích ale obřezávají ženy i křesťané, Židé nebo vyznavači afrických náboženství. Ani Bible, ani Korán se přitom o obřízce žen nezmiňují. Poprvé ji navíc praktikovali už ve starověkém Egyptě, což potvrdily známky obřízky na mumiích z doby kolem 4000 let před Kristem.

Mnohem větší roli než náboženství (nebo jeho pokřivený výklad) sehrávají místní kulturní tradice. Obřezání dívky má často funkci rituálu a v mnoha společenstvích je neobřezaná žena považována za nečistou. Bez obřízky pak nemá ani šanci se provdat a někdy jí dokonce hrozí vyhnanství z komunity.


Proti obřízce žen pomáhají zákazy i osvěta

Dětský fond Organizace spojených národů UNICEF, OSN i WHO se tedy zaměřují na osvětové kampaně přímo v terénu, mezi lidmi i v náboženských obcích (například cíle kampaně UNICEF najdete v závěru článku).

Rovněž výslovný zákaz ženské obřízky do svého práva už zakotvilo mnoho zemí, včetně afrických, a rezoluci proti obřízce žen schálila v roce 2012 také OSN. Doslova ji považuje za porušení lidských práv, porušení práv dětí, porušení práva na zdraví, bezpečí a osobní integritu, práva nebýt mučen a podroben nelidskému nebo ponižujícímu zacházení a v případě fatálních následků zákroku také práva na život. 


Každá čtvrtá dívka zemře při obřízce nebo po ní

Ženská obřízka bývá též označována příhodnějším výrazem "mrzačení ženských genitálií" (Female Genital Mutilation, FGM). Plně to vystihuje realitu. WHO rozlišuje čtyři typy obřízky - od odstranění klitorisu, přes amputaci malých a velkých stydkých pysků po bizarní zašívání genitálií (tzv. faraónská obřízka) a další škodlivé praktiky.

Na rozdíl od mužské obřízky postrádá ta ženská jakýkoli smysl, například zdravotní nebo hygienický. I samotný zákrok je velmi rizikový a bolestivý. Dělá se bez anestezie, špinavými žiletkami, střepy nebo noži. Podle WHO až čtvrtina dívek po zákroku zemře, ty co mají více štěstí pak doživotně trpí nejen psychickými traumaty, ale i zdravotními problémy a bolestmi při močení, menstruaci nebo pohlavním styku.


UNICEF: Co funguje, aby byla ženská obřízka zastavena?

- dialog mezi generacemi, do kterého jsou zapojeny i dívky

- práce s celou komunitou a nikoliv pouze jedinci,a by se předešlo strachu z vyhoštění ze společnosti

- spolupráce s lokálními kulturními tradicemi a snaha o jejich pochopení

- vzdělání pro všechny (více informací a umění klást otázky)

- pozornost a podpora pro skupiny, které přestaly s ženskou obřízkou

- zajištění zdravotnické péče pro dívky a ženy, které již podstoupily proces ženské obřízky a potřebují speciální péči

- zlepšení sítě na podporu dívek, které odmítají ženskou obřízku

- podporovat vznik zákonů, které zakazují jakoukoliv formu ženské obřízky

- sbírání dat a informací o životě skupin praktikující ženskou obřízku

- podpora vlády a zástupců komunit, kteří veřejně vystoupí proti ženské obřízce

David Garkisch

Foto: UNICEF


Zrušit vztah ke komentáři

Mohlo by vás také zajímat