Hlavička
06/01/2022

Zvyšují se minimální zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ, ale také pojistné za zaměstnance. O kolik?

S každoročním růstem průměrné mzdy úzce souvisí i zvyšující se minimální zálohy na zdravotní pojištění. Od 1. ledna tato minimální částka činí 2627 korun a tu je potřeba platit hned od ledna 2022. Letošní zvýšení zdravotního a sociálního pojištění je nejvyšší za posledních několik let.

reklama

reklama

Výše minimální zálohy osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) se mění každý rok, a to v závislosti na průměrné mzdě. V roce 2022 bude průměrná mzda v národním hospodářství 38 911 korun. Minimální zálohy na zdravotní pojištění tak vzrostou o 234 korun na 2627 korun.

K výsledku dojdeme tak, že vezmeme polovinu průměrné mzdy, tedy minimální vyměřovací základ, a tuto polovinu vynásobíme sazbou ve výši 13,5 procenta. 

„Navýšit odváděnou částku si musí všechny osoby samostatně výdělečně činné, které mají povinnost dodržet minimální vyměřovací základ a dosud platí současné minimum 2393 korun, případně platí více než tuto částku, ale míň než 2627 korun,“ upřesnila tisková mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (VZP) Viktorie Plívová.

reklama


Pozor: nové zálohy hned od ledna

Na rozdíl od záloh na sociální pojištění, které se upravují až po podání přehledu o příjmech a výdajích, se nová výše záloh na zdravotní pojištění platí ihned od začátku roku. 

Záloha je splatná do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. Platbu za leden 2022 tak musíte poslat na účet zdravotní pojišťovny nejpozději 8. února 2022. V opačném případě vám začne naskakovat dluh včetně penále ve výši 0,05 procenta z dlužného pojistného za každý den prodlení.

Pokud už teď platíte jako OSVČ zálohy vyšší, než je ta minimální, částku upravovat nemusíte. 

Do 10. ledna ještě mají podnikatelé čas přihlásit se k paušální dani, v rámci které se platí jeden odvod měsíčně. Paušální daň pro letošní rok činí 5994 korun a zahrnuje minimální zálohu na zdravotní pojištění, minimální zálohu na sociální pojištění (2841 Kč) navýšenou o 15 procent a k tomu 100 korun na daň z příjmů.

Osoby samostatně výdělečně činné, které již do paušálního režimu vstoupily od roku 2021 a chtějí v něm pokračovat, si pouze změní trvalé příkazy k platbě. Při zahájení samostatné výdělečné činnosti během roku 2022 je možné se k platbě paušální daně přihlásit současně se zahájením činnosti.

„Měsíční paušální daň se platí do 20. dne příslušného měsíce na speciální bankovní účet,“ říká Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Mazars.


Co u vedlejší činnosti?

OSVČ, jako jsou například studenti, důchodci, matky na rodičovské, za něž zároveň platí pojistné stát, nemají povinnost dodržet minimální vyměřovací základ. Přesto nějaké zálohy OSVČ platit musí, a to ve výši vypočtené podle skutečných příjmů a výdajů. 

Pokud podnikáte ve vedlejší činnosti první rok a ještě jste přehled nepodávali, pak se na vás minimální zálohy na zdravotní pojištění nevztahují. Stejně tak zálohy neplatí OSVČ, která je podle VZP zároveň zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem jejích příjmů.

Platby za státní pojištěnce se v letošním roce zvyšují na 1967 korun. Vyměřovací základ za státního pojištěnce činí 14 570 korun. Toto navýšení bylo stanoveno na základě nařízení vlády č. 253/2021 Sb. z 21. června 2021.


Pojistné zaměstnanců a OBZP

V důsledku růstu minimální mzdy z loňských 15 200 korun na letošních 16 200 korun se zvýší také pojistné osob bez zdanitelných příjmů (OBZP) a minimální pojistné zaměstnanců, které odpovídá částce 13,5 % aktuální minimální mzdy.

Pojistné OBZP se zvyšuje na 2187 korun. Pojistné je splatné od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, do osmého dne měsíce následujícího.

Minimální výše vyměřovacího základu pro výpočet pojistného zaměstnanců se od 1. ledna mění na částku 16 200 korun.

„Zaměstnavatelé tak budou za zaměstnance odvádět na zálohách na zdravotní pojištění 2187 korun od lednového výpočtu pojistného. Pojistné se odvádí od prvního do dvacátého dne následujícího kalendářního měsíce za všechny zaměstnance, na které se vztahuje povinnost dodržet minimální vyměřovací základ,“ dodává Plívová z VZP.


Autor: Pavlína Zítková
Foto: Shutterstock

reklama

reklama

reklama

reklama