Hlavička
Zprávy -
08/02/2024

ČLK zveřejnila stanovisko k úhradovým dodatkům VZP pro rok 2024. Na jaké bonifikace nad rámec vyhlášky se mohou lékaři těšit?

Česká lékařská komora (ČLK) představila tento týden stanovisko k úhradovým dodatkům Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP ČR) pro rok 2024. S jakými novinkami se počítá u jednotlivých odborností?

reklama

reklama

U praktických lékařů se například nad rámec vyhlášky zakotvuje bonifikace za udělenou akreditaci pro vzdělávací program pro obor všeobecné praktické lékařství v podobě navýšení základní kapitační sazby o 1 korunu. V případě, že bude školenec na pracovišti fyzicky přítomen, se zvýší základní kapitační sazba o tři koruny.

Další bonifikace se týká návštěvní služby. Jestliže poskytovatel provede od 30 do 300 výkonů návštěvní služby na každých 1000 registrovaných pojištěnců za rok, navýší se mu roční úhrada o 5 000 korun.

Další bonifikace nad rámec vyhlášky uvedená v dodatku je bonifikace za registraci pojištěnce VZP umístěného v pobytovém zařízení sociálních služeb. „Při vykázání výkonu č. 01021 spolu se signálním výkonem VZP č. 01295 bude za každého takto registrovaného pojištěnce průběžně vyplácena bonifikace za převzetí do péče ve výši 400 korun,“ uvádí stanovisko.

reklama

Nad rámec vyhlášky se sjednává také úhrada výkonu VZP č. 01305 – Distanční konzultace zdravotního stavu registrovaného pacienta, kdy pojišťovna uhradí poskytovateli maximálně takový počet výkonů VZP č. 01305, které odpovídají 30 % počtu vykázaných fyzických kontaktů provedených v roce 2024. Vyhodnocení limitace bude realizováno v rámci ročního vyúčtování do 150 dnů po skončení roku 2024.

Podle ČLK obsahuje návrh dodatku bonifikace nad rámec úhradové vyhlášky, které činí návrh oproti úhradové vyhlášce výhodnějším. 

„Návrh dodatku současně obsahuje ustanovení, která nad rámec vyhlášky stanoví konkrétní podmínky vykazování hrazených služeb, jejichž dodržování bude podmínkou úhrady. Poskytovatelům doporučujeme se s těmito podmínkami, resp. s obsahem celého dodatku pečlivě seznámit. Podpis dodatku lze doporučit těm poskytovatelům, kterých se výše uvedené výhodnější podmínky týkají a mají zájem o jejich sjednání. Bez podpisu úhradového dodatku nebude možné tyto výhodnější úhradové podmínky na VZP ČR nárokovat,“ upozornila komora ve stanovisku.

Praktičtí lékaři pro děti a dorost a ambulantní specialisté

Praktičtí lékaři pro děti a dorost mají u návštěvní služby a distanční konzultace nastavena stejná pravidla jako praktičtí lékaři pro dospělé. Rozdílem je bonifikace za fyzický pobyt školence na pracovišti, která zvyšuje kapitaci o osm korun.

„Základní kapitační sazba bude tímto způsobem navýšena pouze u pracovišť, ve kterých probíhá školení školence, a to jen za období ve kterém bude školenec na pracovišti fyzicky přítomen. Dle stejného ustanovení dodatku v případě, že poskytovatel doloží, že je akreditovaným pracovištěm, u kterého je vytvořeno rezidenční místo, bude kapitační sazba zvýšena o 8,- Kč po celou dobu zařazení rezidenta do specializace za podmínky, že poskytovatel doloží všechny podklady nezbytné pro identifikaci rezidenta včetně rozvrhu jeho specializačního vzdělávání, ze kterého plyne období předpokládaného konce vzdělávání,“ upozorňuje Česká lékařská komora.

Po loňském roce jsou nejvíce očekávané novinky u ambulantních specialistů, kteří byli v úhradové vyhlášce podle prezidenta ČLK Milana Kubka výrazně diskriminováni (více si k tématu přečtěte v článku XXXVII. sjezd ČLK nastínil spíše pesimistické vize).

Asi největší bonifikací nad rámec vyhlášky se sjednává bonifikace za ošetřování nových pojištěnců nad rámec úhradové vyhlášky, a to tak, že poskytovatel, který v roce 2024 ošetří 10 % nových pojištěnců, resp. 15 % u operačních oborů a současně bude splňovat bonifikační podmínky pro rozložení ordinační doby, získá nárok na další bonifikaci v podobě navýšení hodnoty bodu o 0,01 koruny a hodnoty KN o 0,01 nad rámec vyhlášky. 

Nakonec se stanovisko týkalo ambulantních gynekologů, kteří si mohou díky úhradovému dodatku polepšit především bonifikací za prevenci. 

Úhradová vyhláška stanoví bonifikaci za provádění preventivních prohlídek tak, že poskytovateli, který provede preventivní prohlídku alespoň u 45 procent registrovaných pojištěnek, bude úhrada za výkon 63021 vynásobena koeficientem navýšení 1,50 a úhrada za výkon 63050 koeficientem navýšení 1,25. VZP ČR v dodatku sjednává vyšší bonifikaci pro poskytovatele, kteří provedou preventivní prohlídku alespoň u 50 procent registrovaných pojištěnek, kdy se úhrada za výkon 63021 násobí koeficientem navýšení 1,55 a úhrada za výkon 63050 koeficientem navýšení 1,30,“ uvedlo stanovisko ČLK.

Celé znění stanoviska ČLK včetně vzorů dodatků pojišťovny VZP pro rok 2024 si můžete stáhnout na webu ČLK.

Autorka: Pavlína Zítková

Foto: Shutterstock

reklama

reklama


reklama

reklama